Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil de financiering van de ziekenhuizen hervormen. Hij zet in op een financiering met forfaitaire bedragen per ziekte. "Wij worden daar niet gelukkiger van", reageert Marc Moens, erevoorzitter van het artsensyndicaat BVAS.
...

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil de financiering van de ziekenhuizen hervormen. Hij zet in op een financiering met forfaitaire bedragen per ziekte. "Wij worden daar niet gelukkiger van", reageert Marc Moens, erevoorzitter van het artsensyndicaat BVAS. 1 Is het stappenplan een goede basis voor onderhandelingen met de artsen en de ziekenhuizen? MARC MOENS. "Daar spreek ik me niet over uit. Zeker is dat een herziening van de ziekenhuisfinanciering nodig is." 2 Zijn meer vaste forfaits per pathologie de juiste keuze? MOENS. "We worden er niet gelukkiger van. In de buurlanden zijn forfaits de norm, en daar is de zorg niet beter. Forfaitaire bedragen beknotten een arts. Ze zijn er al in de laagvariable zorg, zoals een blindedarmontsteking. Dat uitbreiden naar pakweg kankerbehandelingen is niet zonder risico. Je riskeert verstrekkingen niet meer te doen omdat ze niet passen in het budget." 3 Het plan wil de overconsumptie aanpakken, onder meer door het artsenhonorarium op te splitsen. Zal dat werken? MOENS. "Nee. Gemiddeld staan ziekenhuisartsen 41 procent van hun honoraria af om de ziekenhuizen uit de rode cijfers te houden. Het gaat om 610 miljoen euro per jaar, maar de verschillen per ziekenhuis zijn groot. Vanuit dat gemiddelde morrelen aan de honoraria is niet fair. "De overconsumptie in de zorg los je beter op door de artsen hun werk te laten doen zonder dat hun honorarium het ziekenhuis moet helpen financieren."