TRENDS. U hebt honderden hectare terreinen in beheer en u waarschuwt de politieke bestuurlijke voogdij voor een nakend tekort aan beschikbare ruimten. Is dat niet paradoxaal?

LUC WILLAME (GOMB). "Wij hebben echt een groot probleem op het vlak van ruimten voor economische uitbreiding. De helft van de grondreserves waarover wij nog beschikken - 30 hectare - werd in de loop van 2006 toegewezen aan 43 ondernemingen die wilden verhuizen of uitbreiden (erfpacht). Wij hebben momenteel maar 15 hectare over die wij kunnen aanbieden op enkele terreinen aan de Brusselse gordel (Molenbeek, Anderlecht, Laken, Jette, Neder-over-Heembeek). Daarna kunnen wij niets meer aanbieden aan de talrijke bedrijven die ons benaderen om zic...

LUC WILLAME (GOMB). "Wij hebben echt een groot probleem op het vlak van ruimten voor economische uitbreiding. De helft van de grondreserves waarover wij nog beschikken - 30 hectare - werd in de loop van 2006 toegewezen aan 43 ondernemingen die wilden verhuizen of uitbreiden (erfpacht). Wij hebben momenteel maar 15 hectare over die wij kunnen aanbieden op enkele terreinen aan de Brusselse gordel (Molenbeek, Anderlecht, Laken, Jette, Neder-over-Heembeek). Daarna kunnen wij niets meer aanbieden aan de talrijke bedrijven die ons benaderen om zich in Brussel te vestigen, wat er ook gezegd of geschreven wordt over de exodus van bedrijven." WILLAME. "Minister-president Charles Picqué heeft onlangs in het openbaar gezegd dat wij de regering mogen helpen om bepaalde terreinen die onlangs aangekocht werden door de MVV, te ontwikkelen. Na de vastgoedbeurs Mipim in Cannes moeten we trouwens eens rond een paar kaarten gaan zitten ... Er schijnen overigens heel wat kleine terreinen van een paar hectare beschikbaar te zijn. Als we daar een inventaris van opstellen, zullen we er een betere kijk op krijgen. Bovendien hebben we aan verscheidene privé-eigenaars een aanbod gedaan voor enkele grote terreinen." WILLAME. "Inderdaad. Een aantal industriezones en bedrijvenparken in ons beheer is nog niet goed ontwikkeld en andere zijn nog niet voldoende geconcentreerd. In de komende drie, vier jaar zijn we van plan de meest strategische ervan aan te passen en te moderniseren, met name het Da Vincipark in Evere." WILLAME. "Mijn medewerkers hebben me overtuigd om er mijn voelhorens te gaan uitsteken over wat op wereldniveau gaande is. Maar wij overwegen ook om er een persconferentie te houden om onze nieuwe Business Review voor te stellen, die zich richt op de economische expansie en zich tot doel stelt bedrijven te helpen bij hun keuze en het beheer van hun gronden." WILLAME. "De raad van bestuur van de GOMB heeft de benoeming ad interim van deze intern gerekruteerde algemeen directeurs goedgekeurd. En dat ondanks de opschorting door de politieke voogdijoverheid van de rekruteringsprocedure die wij hadden ingeleid om een eind te maken aan deze vacature voor een structurele functie. De twee personen die deze functie uitoefenen, zijn Philippe Antoine (economische expansie) en Nicolas Josko (stadsvernieuwing). Ik overweeg om de definitieve rekruteringsprocedure opnieuw te lanceren, want we hebben behoefte aan een sterker managementteam." WILLAME. "Het ziet ernaar uit dat men er stilletjes toe komt het veto van de meest terughoudende personen af te zwakken. Wat sommigen er via de media ook over zeggen, deze rekruteringen moeten bij voorrang afgehandeld worden en deze benoemingen zijn geen bevliegingen." Philippe Coulée