Bij de Europese Unie staan er 1450 formele lobbyorganisaties geregistreerd, zo blijkt uit een onderzoek van professor Justin Greenwood van de Aberdeen Business School. Daarnaast hebben ook nog eens 250 bedrijven, 340 nationale en regionale overheidsinstanties, 125 advocatenkantoren en 143 consultants een lobbykantoor in Brussel. Bij het Europees Parlement staan er 3400 lobbygroepen ingeschreven.
...

Bij de Europese Unie staan er 1450 formele lobbyorganisaties geregistreerd, zo blijkt uit een onderzoek van professor Justin Greenwood van de Aberdeen Business School. Daarnaast hebben ook nog eens 250 bedrijven, 340 nationale en regionale overheidsinstanties, 125 advocatenkantoren en 143 consultants een lobbykantoor in Brussel. Bij het Europees Parlement staan er 3400 lobbygroepen ingeschreven. Ongeveer twee derde van de lobbyisten werkt voor de profitsector, één derde voor de non-profitsector. Professor Rinus van Schendelen van de Erasmus Universiteit in Rotterdam hanteert de volgende indeling van de lobbysector: Europese handelsfederaties: 32 % commerciële consultants: 20 % bedrijven: 13 % werkgevers- en werknemersorganisaties: 10 % ngo's: 11 % regionale belangenorganisaties: 6 % internationale organisaties: 5 % denktanks: 1 %. andere: 2 %. Hieronder vindt u een overzicht van de grootste federaties en koepelorganisaties in iedere categorie, en hoeveel leden en werknemers ze tellen. Werkgevers Unice is de officiële Europese werkgeversorganisatie. Ze omvat 34 nationale werkgeversfederaties uit 27 landen. Samen vertegenwoordigen ze 17 miljoen grote bedrijven en KMO's. Unice stelt 45 medewerkers tewerk in Brussel; daarnaast zijn er ook nog eens honderd andere lobbyisten die door de leden naar Brussel zijn gestuurd. UEAPME verzamelt 75 nationale KMO-verenigingen en is daardoor goed voor zo'n 10 miljoen Europese ondernemingen of 50 miljoen werknemers. UEAPME geeft werk aan 10 personeelsleden in Brussel. Eurochambres vertegenwoordigt 14 miljoen bedrijven - waarvan 95 procent KMO's - en beschikt over 18 medewerkers in Brussel. Amcham EU telt 130 leden, waarvan één derde uit de Fortune-100-lijst met de grootste Amerikaanse bedrijven. Samen vertegenwoordigen ze 4 miljoen Europese banen. Amcham EU telt 25 medewerkers in Brussel en groepeert ook nog eens 600 lobbyisten die door de leden zijn afgevaardigd. ERT (European Round Table of Industrialists) verdedigt de belangen van 45 leden, waarvan de helft tot de tophonderd van 's werelds grootste ondernemingen behoort. Ze vertegenwoordigen een gezamenlijke jaaromzet van 950 miljard euro en zijn goed voor 4 miljoen banen. ERT telt acht medewerkers in Brussel, maar daarnaast hebben ook alle leden afzonderlijk nog eens hun eigen lobbyisten. Copa/Cogeca verzamelt tachtig boerenverenigingen en coöperaties. In Brussel beschikt Copa/Cogeca over vijftig medewerkers, maar daarnaast hebben alle leden afzonderlijk ook nog eens 300 lobbyisten in dienst. Efpia verdedigt de belangen van achttien nationale farmaceutische verenigingen uit de EU, plus die van onder meer Zwitserland, Turkije en de toetredingslanden. Efpia vertegenwoordigt daardoor tweeduizend farmaceutische bedrijven, waaronder grote namen zoals Solvay, Akzo, Bayer, GlaxoSmithKline. In Brussel heeft de lobbygroep dertig medewerkers zitten, maar daarbij komen nog eens de lobbyisten van de afzonderlijke leden, plus 1500 'experts' wereldwijd. Acea komt op voor de belangen van de automobielindustrie en verdedigt bedrijven zoals Volkswagen en General Motors, plus zeventien nationale verenigingen. Acea telt 25 medewerkers. Cefic is de lobbyorganisatie van de chemische industrie en vertegenwoordigt 40.000 bedrijven - goed voor een derde van de wereldproductie. Cefic heeft in Brussel 120 medewerkers zitten, maar daarnaast moet u ook nog eens de lobbyisten van de afzonderlijke leden tellen. CIAA komt op voor 22 nationale verenigingen uit de drank- en voedingsindustrie, plus multinationals zoals Sarah Lee, Coca-Cola, Interbrew en Unilever. De organisatie telt vijftien werknemers in Brussel, maar ook hier hebben alle leden nog eens eigen lobbyisten. EuropaBio is de 'beschermheer' van 35 biotechmultinationals en 21 nationale biotechverenigingen. De organisatie vertegenwoordigt ook 1200 KMO's. Goed voor negen werknemers in Brussel. Onder meer: Weber Shandwick, Hill & Knowlton, Apco, Ernst & Young, Baker & McKenzie, Allen & Overy. Etuc verzamelt 66 nationale vakbonden uit 28 landen, plus elf sectorale vakverenigingen. Die zijn samen goed voor 60 miljoen werknemers. Andere kleinere vakbondsorganisaties zijn CESI en EVV. BEUC groepeert 34 nationale consumentenorganisaties uit de EU-lidstaten en de toetredingslanden. In Brussel heeft de organisatie negen werknemers. Andere kleinere Europese consumentenfederaties zijn AEC, Coface en Eurocoop. De NGO-koepel Concord verenigt 1200 organisaties van achttien nationale fora en heeft ook nog eens veertien Europese netwerken. In totaal werken voor de derdewereldbeweging ongeveer 100 lobbyisten in Brussel. Ze zijn lid van diverse koepels, zoals Oxfam International, Artsen zonder Grenzen, Action Aid Alliance en Aprodev. Ook in andere Europese hoofdsteden hebben ze een honderdtal medewerkers zitten. De koepelorganisatie G8 telt acht leden - waaronder Greenpeace, Friends of the Earth, WWF en de federatie EEB - en komt daardoor op voor de belangen van ongeveer 20 miljoen individuele leden. De hele milieubeweging beschikt over zo'n zeventig lobbyisten in Brussel, en heeft ook nog eens honderden sympathisanten, verspreid over de andere Europese hoofdsteden. Onder meer European Policy Centre, Centre for European Policy Studies, Forum Europe. Bijvoorbeeld: de Navo, bondskanselier Gerhard Schröder, de ambassadeur van de Verenigde Staten, de vertegenwoordiger van de provincie Brabant, de lobbyist van de stad Antwerpen...