Bent u een averechtse snob - dus een typische Vlaming - door slechts foeterend te willen optreden in 'Wie is Wie'? Kijk in uw brievenbus, u zult het moeilijker krijgen, want er zijn twee Vlaamse personengidsen gepland en dus twee vragenlijsten op komst. Vanaf november 2002 wordt het simpel om te checken of Walter Van Beirendonck studeerde aan de Antwerpse Academie, of Guy Verhofstadt licentiaat in de rechten of de politieke en sociale wetenschappen is, of Kristien Hemmerechts 43 of 53 werd. Een Trivial Pursuit met maatschappelijk nut. Het rolmodel, de Britse 'Who is Who', is al 154-maal verschenen.
...

Bent u een averechtse snob - dus een typische Vlaming - door slechts foeterend te willen optreden in 'Wie is Wie'? Kijk in uw brievenbus, u zult het moeilijker krijgen, want er zijn twee Vlaamse personengidsen gepland en dus twee vragenlijsten op komst. Vanaf november 2002 wordt het simpel om te checken of Walter Van Beirendonck studeerde aan de Antwerpse Academie, of Guy Verhofstadt licentiaat in de rechten of de politieke en sociale wetenschappen is, of Kristien Hemmerechts 43 of 53 werd. Een Trivial Pursuit met maatschappelijk nut. Het rolmodel, de Britse 'Who is Who', is al 154-maal verschenen. Ward Coppens (58) van Lexycom publiceert de vijfde 'Wie is Wie' en de derde 'Qui est Qui en Belgique francophone'. Roland Ketels (57) van Ketels' Directories brengt 'Curricula' uit. Dat komt zo. Lexycom kocht de rechten in maart 2002 van Rik Decan, stichter (in 1979) en eigenaar van de biografische naslagwerken. Decan (62) had geen familiale opvolgers en wenste niet te investeren in de modernisering en de informatisering van de personengidsen. Decan huurde adressen voor de vorige edities van 'Wie is Wie' bij Roland Ketels. Die verkocht zijn befaamde adressenhandel, toen goed voor een omzet van 15 miljoen euro, voor 100% aan De Post en ging verder met Ketels' Directories. Ketels onderhandelde, met een geschreven geheimhoudingsbelofte, met Rik Decan en leerde de keuken van de uitgever grondiger kennen. Roland Ketels: "Een voortdurend onderhouden databank was niet aanwezig. Losse personeninformatie verschijnt hoe langer hoe meer op het internet. Alleen een vernieuwd concept kon een trage dood tegenhouden. Een vernieuwd concept met in de eerste plaats een levendige en continu bijgewerkte databank, raadpleegbaar op het internet en aangevuld door de papieren uitgave." Rik Decan en Roland Ketels kwamen niet tot een overeenkomst. De gesprekken tussen Ward Coppens en Rik Decan waren wel positief. De overnamesom wordt niet vrijgegeven. Tot ontsteltenis van Ward Coppens zond Roland Ketels rond Pasen vragenlijsten rond voor 'Curricula', een concurrent van 'Wie is Wie', weliswaar met de toevoeging van foto's bij de cv's. Roland Ketels: "De eerste grootschalige test bracht enkele voorlopige conclusies: dat mensen op de enquête maar matig antwoorden; dat degenen die antwoorden bijna allen hun foto gepubliceerd willen zien; dat opnemen van persoonlijke meningen, visies en doelstellingen bijzonder in de smaak valt; dat de helft van de antwoorden via de website binnenkomt; en dat de voorintekeningen merkbaar beneden de verwachtingen liggen." Ketels vermoedt dat dat laatste een gevolg is van de overdaad aan informatie en gratis content op het internet.Lexycom vraagt intussen een oordeel van de rechter in kortgeding over de oneerlijke mededinging omtrent de personenbijbel.Archiveren: een familiekwaalWard Coppens was tot 1999 bedrijvig in Congo-Zaïre, als leraar aan het jezuïetencollege van Kinshasa, als directeur van de Belgische School en als interimmanager van ondernemingen in de ex-kolonie. Hij studeerde toegepaste economie aan de Ufsia. De familie Coppens heeft wat met studie en archiveren. Herman Coppens, de broer van Ward, is hoofd van het Rijksarchief in Vlaanderen. De dagen in ledigheid doorbrengen past niet bij de aard van Ward Coppens. "Je kent het klassieke beeld van de gepensioneerde die tennis of golf speelt en het gras maait," glimlacht Coppens. "Niks voor mij." Een etage van het ruime huis met uitzicht op het dorp Lint is leeggemaakt en wordt het zenuwcentrum van de nieuwe 'Wie is Wie'. Onverdroten vlooit Ward Coppens de kranten, magazines en tijdschriften uit om frisse leidinggevende Vlamingen te vinden en adressen te vissen. "Ik wil niet alleen politici, advocaten en managers, maar ook topkoks, musici, beeldende kunstenaars, schrijvers, de modemensen van Antwerpen, cultuurpausen en meer vrouwen in onze editie." Een anoniem (om elke pressie te vermijden) comité van deskundigen voor een waaier van sectoren steunt het detectivewerk en Lexycom erft de dossiers van de vorige editie. Het aantal Bekende Vlamingen wipt omhoog. De vierde editie publiceerde 10.000 cv's, de vijfde editie groeit naar 13.000 namen. Coppens: "We moeten selectief zijn. Met meer dan 13.000 namen wordt het boek tomeloos en een 'Wie is Wie' in twee delen, is te duur en te onhandig. Elk cv mag maximaal 200 woorden omvatten, dus gedaan met de lange kolommen waarin ook het voorzitterschap van de parochiale heemkundekring verschijnt." De vierde editie deed het met 1425 bladzijden en de vijfde wordt begroot op 1450. Gesprekken lopen met Snoeck Ducaju & Zonen, Lannoo en Brepols over een order van 7000 exemplaren. De oplage is meteen hoog, want vervolgbestellingen zijn duur. Parallel met de klassieke 'Wie is Wie' biedt Lexycom een cd-rom aan. Die kan, in tegenstelling tot de cd-rom van de vierde editie, apart worden aangeschaft. Coppens: "De klant beslist: alleen het boek, alleen de cd-rom of beide producten." 'Wie is Wie' verscheen tot nu toe om de drie jaar, de ambitie van Lexycom is om het ritme op te voeren naar tweejaarlijks. Gegevens doorverkopenDe BVBA Lexycom werd gesticht door Ward en Linda Coppens - licentiate handelswetenschappen, tien jaar lang adjunct-financieel directeur van de Compagnie Sucrière de Kwilu-Ngongo - en hun zoon Peter (licentiaat handelswetenschappen). Schoondochter Ellen is handelsingenieur in de informatica. Coppens senior werkt voltijds voor Lexycom, Linda en Ellen halftijds en Peter voor vier vijfde en al zijn vrije uren. "De prefinanciering van de vijfde uitgave is moeilijk: je hebt initiële kosten die je slechts na geruime tijd kan compenseren. We beginnen dus op een pragmatische manier en ik ben de projectleider," vertelt Ward Coppens. De kostenraming is: een kwart voor research, een kwart voor de invoering, een kwart voor het drukken en een kwart voor de marketing en de algemene kosten. Het eerste oogmerk is om de kosten voor het invoeren van de persoonsgegevens te drukken door de informatica. Coppens: "Het invoeren van de cv's door vier tijdelijke medewerkers is de grootste startkost, plus het verifiëren van de gegevens. Wie in de vorige editie, 2000-2002, verscheen, kan vanaf 1 juni zijn gegevens aanpassen via het internet." Een vermelding in 'Wie is Wie' is kosteloos, de vermelding houdt geen koopverplichting in en de gegevens worden niet verhandeld, onderlijnt Ward Coppens, die hiermee de traditie van Rik Decan voortzet.Uit de vragenlijst van 'Curricula', de concurrent, blijkt dat Ketels de mogelijkheid open laat om de cv's als gegevensbank te verkopen voor andere oogmerken dan het personenboek. In kleine lettertjes verschijnt onderaan de folder van Ketels: "De gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van Ketels' Directories of voor publicatie in uitgaven van Ketels' Directories of partners". Roland Ketels: "Het gaat hier duidelijk niet om de mogelijkheid om de cv's als gegevensbank te verkopen. Misschien wordt dat automatisch verondersteld door mijn achtergrond."Wie wint? 'Wie is Wie' of 'Curricula'? Begin met uw cv in te vullen of bij te werken op het net.Frans Crols [{ssquf}], fcrols@trends.beU zult het moeilijker krijgen, want er zijn twee Vlaamse personengidsen gepland en dus twee vragenlijsten op komst.