Zit de markt echt te wachten op elektronische facturatie? Volgens een studie van PricewaterhouseCoopers bij 1500 bedrijven in acht Europese landen (januari 2002) beschikte 88% over een eigen website. Daarvan gebruikte 11% het internet al om facturen uit te sturen, een bijkomende 22% zei dat in de komende twaalf maanden te gaan doen.
...

Zit de markt echt te wachten op elektronische facturatie? Volgens een studie van PricewaterhouseCoopers bij 1500 bedrijven in acht Europese landen (januari 2002) beschikte 88% over een eigen website. Daarvan gebruikte 11% het internet al om facturen uit te sturen, een bijkomende 22% zei dat in de komende twaalf maanden te gaan doen. Delhaize wil vooruit. In ons land wil bijvoorbeeld de distributiegroep Delhaize dat de 900 leveranciers waarmee het vandaag al orders, leveringsnota's en dergelijke uitwisselt via electronic data interchange (en die staan voor zowat 70% van de omzet) tegen eind dit jaar elektronisch factureren. "Al dan niet gedematerialiseerd," voegt IT-directeur Michel Eeckhout daaraan toe, "dus eventueel nog met nasturing van een papieren factuur, maar liefst zo snel mogelijk alleen nog elektronisch." Delhaize bewandelt daartoe twee paden: enerzijds gaat het zelf een vergunning aanvragen bij het ministerie, anderzijds wil het ook een beroep doen op externe platformen. Erwin Tanghe, IT-verantwoordelijke voor supply chain management: "Met Tectrade starten we eind deze maand een proefproject dat bovenop de elektronische uitwisseling van bestelbonnen en leveringsnota's ook de gedematerialiseerde elektronische facturering behelst. Wanneer Aditel, dat hier kind aan huis is en momenteel enkele honderden leveranciers met ons connecteert, een vergunning voor elektronisch factureren goedgekeurd krijgt, zullen we ook met hen die weg opgaan. We willen onszelf en onze leveranciers niet aan één enkele oplossing binden." Met een vijftigtal vooral grote leveranciers doet Delhaize momenteel al aan "pseudo-elektronisch-factureren", zegt Eeckhout. "Het detail van hun facturen wordt al elektronisch doorgestuuurd, zodat we al een grote efficiëntiewinst boeken in de stapelplaatsen en de winkels, onder meer omdat bijvoorbeeld de matching met de leveringsnota's dan automatisch kan verlopen. Maar in de toekomst willen we natuurlijk ook graag de papierstroom elimineren die nu nog nagestuurd en ingevoerd moet worden." BBL wacht af. "BBL verwerkt vandaag met dertig mensen 200.000 facturen. Slechts voor twee leveranciers gaat dat elektronisch: de 40.000 facturen van Belgacom (al tien jaar) en de 8000 facturen van Electrabel. De besparing ligt niet enkel in de vermindering van handmatige input. Er wordt ook veel meer informatie verwerkt. "We kunnen de kosten van Belgacom en Electrabel veel preciezer opvolgen dan in het verleden," zegt projectleider Frederique Das van de afdeling business information systems. Waarom het systeem niet uitbreiden? "De leverancier moet akkoord gaan en wij moeten het rendabel vinden. De Edifact-standaard verplicht je om afspraken te maken met je leveranciers. Elke nieuwe leverancier is een informaticaproject voor de bank. En dan praten we over enkele manjaren werk," zegt Frederique Das. Das schetst het probleem van de kip en het ei. "We zijn kandidaat om de nieuwe platformen te proberen," zegt hij, "maar het succes van die platformen hangt af van de leveranciers. En de leveranciers wachten op de klanten die ze willen accepteren. Isabel zegt al twee jaar dat hun platform eraan komt. Maar wij zijn pas geïnteresseerd als de leveranciers klaarstaan."