Al van bij de start, in 1971, legt KTO zich toe op het transport van vloerbekleding, zoals kamerbreed tapijt en karpetten. "We zitten in het hol van de leeuw," schetst Stephan Cools."Vijftig procent van de Europese productie in vloerbekleding ligt in een straal van honderd kilometer rond ons bedrijf. Denk maar aan Associated Weavers, Balta, Beaulieu, Domo, IVC en Unilin." KTO groeide onder impuls van huidig aandeelhouder Thierry Verstraete uit van een eenmanszaak tot een marktleider in zijn sector met 165 werknemers.
...

Al van bij de start, in 1971, legt KTO zich toe op het transport van vloerbekleding, zoals kamerbreed tapijt en karpetten. "We zitten in het hol van de leeuw," schetst Stephan Cools."Vijftig procent van de Europese productie in vloerbekleding ligt in een straal van honderd kilometer rond ons bedrijf. Denk maar aan Associated Weavers, Balta, Beaulieu, Domo, IVC en Unilin." KTO groeide onder impuls van huidig aandeelhouder Thierry Verstraete uit van een eenmanszaak tot een marktleider in zijn sector met 165 werknemers. Stephan Cools, zelf vijftien jaar actief bij het vroegere Carpetland als directiemedewerker en logistiek verantwoordelijke voor de Europese groep, leidt vandaag een internationaal bedrijf met filialen in Frankrijk en binnenkort wellicht ook Engeland. Vanuit het zenuwcentrum in West-Vlaanderen brengt een 40-tal vrachtwagens dagelijks 5000 colli's ter bestemming, goed voor een geconsolideerde jaaromzet van 18 miljoen euro. Vooral op de Franse markt bekleedt KTO een leiderspositie. "Vanaf 1 januari 2007 nemen we de vloerbekledingactiviteiten van onze partner Piegay Frères Transport in Lyon over. PFT is een belangrijke lokale speler." Een perfect huwelijk dus tussen een familiebedrijf met een kwaliteitsvolle service in een beperkt geografisch gebied en een internationaal geïntegreerde speler. "We brengen het beste van beide samen: schaalvoordelen en kostenefficiëntie enerzijds, een perfecte kwaliteit en een couleur locale anderzijds." De overname past in de strategie van KTO om steeds verder te integreren en zo een antwoord te bieden op het wijzigende logistieke landschap. "Onze klanten worden door de vele fusies steeds groter, gaan professioneler tewerk en zoeken naar partners die een allesomvattende logistieke oplossing kunnen bieden tegen de laagst mogelijke kostprijs. Dat laatste kan alleen door volumes te groeperen en samen te zoeken naar efficiëntere processen binnen de volledige logistieke keten". In Frankrijk zijn er in de sector weinig bedrijven nationaal actief. "Lokaal zijn er wel een paar die elk een eigen gebied bedienen, maar zij zijn niet in staat om via een eigen netwerk het hele land te bedekken." KTO doet dat wel via hubs, tussenstations die vanuit een centraal platform worden beleverd en vanwaar de goederen vertrekken naar alle grote retailers - Leroy Merlin, Mondial Moquette, Brico Marché, Monsieur Bricolage, Tapis Saint Maclou - en een pak kleinere decoratiezaken. Cools: "Fabrikanten moeten hun producten ter plaatse krijgen. Vaak zijn dat geen grote hoeveelheden, maar twee, drie of vijf rollen. Het zou te duur zijn om dat zelf te organiseren. Groeperen is dan de beste oplossing. Transport van vloerbekleding vereist bovendien een aangepaste behandeling, niet alleen qua transport, maar ook qua opslag." Fabrikanten zijn dus aangewezen op gespecialiseerde transporteurs. KTO beperkt zich niet tot transport alleen. "Sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw is er meer en meer nood aan value added logistics, met naast transport ook opslag, orderpicking, kwaliteitscontrole, herverpakken, etiketteren, versnijden van vloerbekleding, aanmaken van point-of-salemateriaal... Een trend die je ook bij wereldspelers ziet. UPS haalt vandaag bijvoorbeeld een groot deel van zijn inkomsten uit warehousing." Sinds 2004 kenden de Izegemnaren een sterke omzetdaling. Cools: "Duitsland was tot voor kort de grootste afzetmarkt van vloerbekleding in Europa. De jongste jaren daalde het volume echter aanzienlijk, terwijl de transportcapaciteit op peil bleef. Daardoor barstte een prijzenslag los tussen de vele logistieke dienstverleners. De prijsverminderingen liepen op tot 25 % terwijl de kosten bleven stijgen. We hebben er bewust voor gekozen daar niet aan mee te doen." Gevolg was wel dat KTO een groot deel van zijn volume verloren zag gaan en uiteindelijk ook het Duitse filiaal verkocht. "Niettemin blijven wij actief op de Duitse markt."Het management stuurde de strategie bij: meer integratie, geografische uitbreiding en meer toegevoegde waarde. Cools had in 2004 zijn oog al laten vallen op de Engelse markt. De onderhandelingen om het failliete Carpet Express Ltd. - een belangrijke speler - over te nemen, sprongen uiteindelijk af. "Aanvankelijk zouden we tijdelijk een eigen platform gebruiken, maar door de hoge immobiliënprijzen en transportkosten zagen we af van dat idee." KTO steekt nu sinds een paar weken met vijf speciaal uitgeruste vrachtwagens het Kanaal over. "Engeland is vandaag in onze sector de grootste consumptiemarkt van Europa. We kennen het potentieel. Het zal ongeveer zes maanden duren voor we break-even draaien."Cools verwacht in 2007 dan ook een omzetherstel. "Verdere integratie moet ons in staat stellen tegen de laagst mogelijke kost te produceren en onze overhead - het deel van de budgetten dat opnieuw in het bedrijf besteed wordt - te spreiden over een groter aantal eenheden." Tom Bosman