Voor de nv Meridiaan uit Menen bestaat er geen Jaar 2000-probleem. De drukte rond de magische jaarovergang opent voor de West-Vlaamse klokkenmaker de mooiste perspectieven. Zo kwam zaakvoerder Marc Desimpelaere op de idee om een aftelklok te bouwen. "Een klok die achteruit tikt en aftelt tot op een bijzondere dag of een speciaal evenement," vertelt Desimpelaere. "Dat kan gelijk welke feestdag zijn, een speciale verjaardag, het zoveeljarig bestaan van de gemeente... Maar het is natuu...

Voor de nv Meridiaan uit Menen bestaat er geen Jaar 2000-probleem. De drukte rond de magische jaarovergang opent voor de West-Vlaamse klokkenmaker de mooiste perspectieven. Zo kwam zaakvoerder Marc Desimpelaere op de idee om een aftelklok te bouwen. "Een klok die achteruit tikt en aftelt tot op een bijzondere dag of een speciaal evenement," vertelt Desimpelaere. "Dat kan gelijk welke feestdag zijn, een speciale verjaardag, het zoveeljarig bestaan van de gemeente... Maar het is natuurlijk ook een ideale blikvanger voor nieuwjaar 2000. Dankzij een radioverbinding met een atoomklok in Duitsland (het DCF 77-systeem) wordt exact afgeteld tot 1 januari 2000, middernacht." In Roeselare, waar de eerste aftelklok van Zuidwest-Vlaanderen hangt, wilde men de klok ook nadien nog kunnen gebruiken: ze telt dus opnieuw op zodra ze op nul komt. "Daarom verkiezen wij de naam millenniumklok. Maar met de aanwezige elektronica kunnen we ook andere dingen doen. De temperatuur weergeven bijvoorbeeld, de windkracht, een tekst...". De kostprijs? "Vanaf 300.000 frank voor een basismodel, maar er zijn er natuurlijk ook die veel meer kosten," aldus Desimpelaere. Klokken maken is een vak apart. Terwijl het vroeger vooral een mechanisch gebeuren was, komt er nu ook elektriciteit, elektronica, hydraulica en pneumatica bij kijken. "Wij maken, onderhouden, herstellen en restaureren torenuurwerken, beiaarden en klokken," aldus Desimpelaere. "Daar zijn ook unieke opdrachten bij. Zo zijn we nu bezig met een immens project op de Brusselse Kunstberg. Er staat daar een oud beeldenuurwerk dat we tegen de zomer weer aan de praat moeten krijgen. Om het uur komt er een figuur uit de klokkentoren; er speelt een melodie en het drie meter hoge beeld slaat dan met een hamer het aantal klokslagen aan. Een complexe klus die we ter plaatse moeten uitvoeren, zoals de meeste opdrachten trouwens." Een andere mooie referentie is de Vredesbeiaard in Mesen, een beiaard met - momenteel - 43 klokken waarvoor er tot over de grenzen heen sponsoring werd gezocht. Meridiaan bestaat 52 jaar en telt vandaag - naast de zaakvoerder en zijn echtgenote - vijf werknemers, elk met een eigen specialisatie. Twaalf jaar geleden nam Marc Desimpelaere de zaak over van zijn vader en oom. Op dat moment bedroeg de omzet 8 miljoen frank; vandaag is dat 20 miljoen frank. De cliënteel bestaat voor 90% uit openbare instanties, gemeentebesturen, kerkfabrieken... Voorts zijn er restaurants, winkels of - heel uitzonderlijk - particulieren die een speciale wens hebben. In België is er van concurrentie eigenlijk geen sprake.Desimpelaere: "Kerstmis en Pasen - alle kerkelijke hoogdagen eigenlijk - zijn voor ons piekmomenten. Maar met het jaar 2000 en de komende eeuwwisseling zullen we dit jaar continu tegen de klok moeten werken."