Het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars ( BIV) bestaat bijna drie jaar. In zijn jonge leven bleef het niet gespaard van kritiek. Voorzitter Jean-Marie Ledoux aan het woord.
...

Het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars ( BIV) bestaat bijna drie jaar. In zijn jonge leven bleef het niet gespaard van kritiek. Voorzitter Jean-Marie Ledoux aan het woord. ImmoTrends. Op de vastgoedmarkt zijn verschillende beroepsorganisaties actief. Welk verschil bestaat er tussen het BIV, het CIB en het UIB ? Jean-Marie Ledoux. Het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV) werd opgericht bij wet. Elke persoon die het makelaarsberoep wil uitoefenen, moet bij ons ingeschreven zijn. Momenteel tellen we zo'n 12.000 leden. De aansluiting bij het BIV is verplicht, terwijl men vrij is lid te worden van de Confederatie van Immobiliënberoepen van België (CIB) of de Unie van Immobiliënberoepen (UIB). Laatsgenoemde verenigingen zijn syndicale kamers die de (materiële) belangen van het beroep verdedigen. De taak van het BIV ligt veeleer op het morele vlak. Onze roeping bestaat erin het imago van de makelaar te verbeteren en de consument te beschermen. Het BIV heeft nog een lange weg af te leggen. De immobiliënmakelaars kunnen niet prat gaan op een uitstekende reputatie.Dat geef ik grif toe. Misbruiken in het verleden zijn hiervoor verantwoordelijk. Ons beroep was lange tijd toegankelijk voor iedereen. De gouden vastgoedjaren trokken cowboys aan die onprofessioneel en oneerlijk werkten. Jammer genoeg hebben ze ons imago veel kwaad gedaan. Wij werken met vereende krachten aan een betere reputatie. Denk bijvoorbeeld aan onze deontologische code, die kracht van wet zal hebben.Wat zijn de andere belangrijke realisaties van het BIV ?Verschillende werkgroepen buigen zich over de problemen waarmee de sector geconfronteerd wordt. Sommige boekten reeds resultaten. Zo hebben we een stagereglement opgesteld dat binnenkort door de minister voor kmo's goedgekeurd moet worden. Sedert twee jaar is een stage nodig om de titel van vastgoedmakelaar op het visitekaartje te mogen zetten. Praktijkuren en seminaries rond verschillende thema's (stedenbouw, recht, architectuur...) staan op ons stagemenu. Jammer genoeg heeft dit programma momenteel nog geen kracht van wet. Met andere woorden : niets verplicht iemand deze stage te volgen. Het hoeft geen betoog dat we met ongeduld op het akkoord van minister Pinxten wachten. Het BIV heeft eveneens een departement "Toezicht-opsporing" om fraude op te sporen en tegen te gaan. De taak van de enquêteurs bestaat erin verdachten te informeren en af te schrikken. Ze worden ook belast met het verzamelen van bewijsmateriaal over de onwettige uitoefening van het beroep. Sommigen verwijten u geklemd te zitten tussen de syndicale kamers en uw voogdijminister. Beschikt het BIV wel over autonomie ?De nationale raad van het BIV bestaat hoofdzakelijk uit personen die van het CIB komen. Idealiter zouden zij hun CIB-pet aan de kapstok moeten hangen als ze bij ons komen. Het is echter niet zo makkelijk de syndicale reflex overboord te gooien. Aan de andere kant beschikt de voogdijminister gedurende vijftien dagen over een vetorecht om onze beslissingen op te heffen. Waar bevindt zich onze autonomie ? Dat is de vraag die we aan een groep experts, waaronder professor Delpéré van de UCL, gesteld hebben. De conclusie ? Zolang het BIV geen beslissingen neemt die indruisen tegen de wet of zolang het zijn financieel evenwicht niet in gevaar brengt, is het vrij te handelen. Toch moeten we voortdurend het kabinet van de minister op de hoogte houden van ons doen en laten. De jaarlijkse bijdrage bedraagt 10.000 frank. Geen habbekrats. Wat biedt het BIV hiervoor ?Eerst en vooral verzekeren wij de toegang tot het beroep ; we strijden tegen de illegaliteit. Hiernaast bieden we aan onze leden een aantal diensten aan. Hieronder vallen het jaarboek en gratis juridisch advies. In de toekomst zal onze dienstenwaaier uitgebreid worden. Zo willen we vijfmaal per jaar een informatiebrief uitgeven, en een databank en bibliotheek op poten zetten. Opleiding blijft een absolute prioriteit. In samenwerking met de middenstandsopleidingen willen we een serie vervolmakingsseminaries organiseren. Objectief ? Het gemiddeld niveau van de vastgoedmakelaars opkrikken en aldus de professionele kwaliteiten van onze leden verstevigen.V.P. JEAN-MARIE LEDOUX (BIV) Verdedigt een langetermijnpolitiek.