RECHTSONZEKERHEID.
...

RECHTSONZEKERHEID.Dit jaar verwacht Karel Van Miert dat hij 200 fusies zal behandelen. Vier keer zoveel als vijf jaar geleden. Daarnaast lopen er 1300 klachten tegen trusts en bijna 650 dossiers in verband met staatssubsidies. "We wisten de backlog op enkele jaren terug te dringen van 3000 naar 1100 dossiers, maar de werkdruk leidt inmiddels weer tot een stijgende achterstand," erkent hij. Het onderzoek naar een cementkartel, bijvoorbeeld, nam vijf jaar in beslag. "Bedrijven kunnen rechtsonzekerheid missen als kiespijn. Zonder meer mankracht dreigt de zaak te ontsporen." Van Miert moet fusies en overnames op voorhand goedkeuren. Hij behandelt ook klachten tegen bedrijven die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan misbruik van hun machtspositie of die aan kartelvorming doen. Ten slotte ziet zijn departement erop toe dat de overheden geen onrechtmatige bedrijfssubsidies uitkeren.De regelgeving is volop in beweging. Fusies die vandaag in meerdere landen worden aangemeld en waarvan de omzet ligt tussen 2,5 en 5 miljard ecu (1 ecu is 40 frank), worden in de toekomst volgens het principe van de one stop-shop behandeld door de commissie, zodat men voor een goedkeuring niet op vele plaatsen tegelijk hoeft aan te kloppen. Het eerste dossier: de fusie tussen Van Ommeren en Pakhoed. Van Miert wil zich concentreren op belangrijke gevallen. "Zo behandelen we vandaag élke vorm van overheidshulp boven de 100.000 ecu," zegt hij. "Het werd onhoudbaar door de werkdruk. Vandaar dat we in de toekomst groepsvrijstellingen geven voor steunmaatregelen met één bepaald doel, zoals milieuzorg of onderzoek en ontwikkeling. Bij een klacht zullen we uiteraard geval per geval onderzoeken."Momenteel werkt de commissie een nieuw beleid uit voor marktbelemmerende afspraken. "Contracten tussen producenten en distributeurs, bijvoorbeeld, waarvan het marktaandeel onder 20% blijft, beschouwen we niet als een marktbelemmering," zegt Van Miert. "Tenzij het uitdrukkelijk de bedoeling is om markten op te delen."Zaken met een beperkte omvang wil de Commissie overlaten aan de nationale autoriteiten. Van Miert: "Dat geeft in België een probleem. De Raad voor de Mededinging is ondermaats uitgebouwd, om het zacht uit te drukken." HANS BROCKMANS