Alexander Dewulf, CEO Cebeo

"Zolang je als leider anticipeert, hoef je niet te reageren. Als CEO is het mijn taak na te denken over wat Cebeo binnen drie jaar wacht. Het is belangrijk dat niet te vaag te doen. Denk niet zomaar na over internationaliseren, werk rond concrete evoluties. Hoe verandert het gedrag van installateurs? Welke invloed heeft het internet op de plaats van de groothandel? Hoe convergeren technieken en welke profielen heb je nodig door de evolutie bij je klanten? Dat zijn de zaken waarop een leider moet durven in te ga...

"Zolang je als leider anticipeert, hoef je niet te reageren. Als CEO is het mijn taak na te denken over wat Cebeo binnen drie jaar wacht. Het is belangrijk dat niet te vaag te doen. Denk niet zomaar na over internationaliseren, werk rond concrete evoluties. Hoe verandert het gedrag van installateurs? Welke invloed heeft het internet op de plaats van de groothandel? Hoe convergeren technieken en welke profielen heb je nodig door de evolutie bij je klanten? Dat zijn de zaken waarop een leider moet durven in te gaan." "Bij het anticiperen heb ik veel geleerd van Thinking, fast and slow (Ons onfeilbare denken) van Daniel Kahneman. Hij schetst zeer goed de wisselwerking tussen twee systemen, waarbij je snel denkt vanuit indrukken en gevoelens, maar ook traag denkt vanuit rationele argumenten. Voor belangrijke beslissingen is het zeer nuttig je plannen te checken vanuit die analyse." "Mentor zijn moet je ruim zien. Ik heb Koen ook voorgesteld aan mijn vrouw. Als leider ben je niet enkel de CEO en wat je dagelijks doet als CEO. Koen heeft me daarom professioneel en privé kunnen volgen. Hij heeft ook gesprekken gevoerd met verschillende directeurs bij Cebeo om een zo ruim mogelijk beeld te krijgen op wat leiderschap inhoudt." "Mijn functie bestond vroeger niet. Dat is een bijzonder startpunt als je leiding gaat geven. Je kunt niet bouwen op de ervaring van een voorganger. Maar om crisissituaties op de luchthaven, zoals stakingen en vertragingen, op te vangen, kun je niet alleen vertrouwen op je buikgevoel. Statistieken en data goed bekijken en interpreteren is een must, maar je mag de andere kanten van je taak niet uit het oog verliezen." "Als ingenieur die leiding geeft, heb je soms de neiging iets minder op het menselijke te focussen. Alexander is ook ingenieur en hij heeft me emotioneel stappen doen zetten. Hij is een zeer menselijke leider. Je mag geen muur rondom je leiderschap plaatsen. Het was boeiend te zien hoe Alexander in directiecomités emotie inbouwt en kan luisteren." "Communiceren is eerst luisteren en dan faciliteren. In mijn functie is leiding geven vaak ook crisismanagement om ervoor te zorgen dat de zaken blijven lopen. Ondanks de druk die vaak heerst en de noodzaak om snel te handelen, is het belangrijk geduld te hebben. Zo behoud je ruimte voor het menselijke en kun je bouwen aan verandering bij je medewerkers."