Campagne

Groep Maatwerk overkoepelt de voormalige beschutte werkplaatsen. Beschutte en sociale werkplaatsen zijn in april omgevormd tot maatwerkbedrijven, een gevolg van een beslissing van de Vlaamse regering van 2007. Maatwerkbedrijven bieden werk aan mensen met een handicap en/of met sociale problemen, zoals psychologische moeilijkheden. Francis Devisch, directeur van Groep Maatwerk, zegt dat de campagne het verouderde beeld van beschutte werkplaatsen moet bijstellen. "Het beeld is niet negatief, wel wat bestoft."
...

Groep Maatwerk overkoepelt de voormalige beschutte werkplaatsen. Beschutte en sociale werkplaatsen zijn in april omgevormd tot maatwerkbedrijven, een gevolg van een beslissing van de Vlaamse regering van 2007. Maatwerkbedrijven bieden werk aan mensen met een handicap en/of met sociale problemen, zoals psychologische moeilijkheden. Francis Devisch, directeur van Groep Maatwerk, zegt dat de campagne het verouderde beeld van beschutte werkplaatsen moet bijstellen. "Het beeld is niet negatief, wel wat bestoft." Werknemers bij maatwerkbedrijven hebben behoefte aan begeleiding. De activiteiten moeten worden aangepast aan de competenties van die personen. "Als er een activiteit binnenkomt, wordt die zo opgedeeld dat elke werknemer, hoe beperkt zijn capaciteiten ook zijn, aan de slag kan", stelt Devisch. De maatwerkbedrijven ontvangen subsidie. De voormalige beschutte werkplaatsen hebben in Vlaanderen een omzet van 600 miljoen euro, waarvan iets meer dan de helft van subsidies komt. "De subsidies dienen om het rendementsverlies van onze werknemers te compenseren. Net als reguliere bedrijven werken we tegen concurrentiële prijzen, zijn we kwalitatief en flexibel", zegt hij. Devisch wijst erop dat maatwerkbedrijven in bepaalde sectoren, bijvoorbeeld groenzorg, contracten verliezen aan 'reguliere' spelers. De maatwerkbedrijven gaan de concurrentie aan met ondernemingen in eigen land en de lagelonenlanden. Nabijheid is vaak een voordeel. "Bedrijven stellen vast dat een samenwerking met een maatwerkbedrijf een economische meerwaarde heeft voor hun bedrijf", legt Devisch uit. "Opruimacties bijvoorbeeld bieden weinig toegevoegde waarde, maar ze moeten wel gebeuren. Dat kunnen wij van de bedrijven overnemen." "We werken voor andere bedrijven. Als het daar minder goed dreigt te gaan, is de eerste reactie werk dat uitbesteed is, zelf te doen", zegt Devisch. "Dat werkt ook in de omgekeerde richting. Als de conjunctuur aantrekt, dan voelen we dat in positieve zin. Voor er weer nieuw personeel aangenomen wordt, besteedt men activiteiten eerst uit." Tiense Suikerraffinaderij werkt al vijftig jaar samen met maatwerkbedrijven. "Zo'n bedrijf is mee opgericht door een van onze vroegere bazen. Hij had een zoon met een beperking en kon hem op die manier in de fabriek laten werken", zegt Isabelle Roelandts, bevoegd voor maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Tiense Suikerraffinaderij. De raffinaderij doet een beroep op maatwerkbedrijven voor groenonderhoud en verpakkingswerk. "Als er nieuwe producten zijn die nog niet in de productielijn zitten, worden ze handmatig verpakt bij de maatwerkbedrijven." Telenet doet al meer dan tien jaar in zijn logistiek een beroep op het maatwerkbedrijf Imsir uit Boom. Imsir verwerkt modems en digicorders die vervangen of defect zijn. Het kijkt wat hergebruikt kan worden en wat mogelijk nog verkocht kan worden aan derden. "Imsirs kernactiviteit is alles wat van de klant naar ons terugkomt, uit te pakken, te sorteren en te tellen. De volgende stap is het testen en klaarmaken voor hergebruik van producten die nog actueel zijn", zegt Ilse Van De Weerd, manager end to end logistics Telenet. "Dankzij de efficiëntie van dit hergebruikprogramma besparen we kosten, waardoor er meer ruimte is om te investeren in nieuwe producten en diensten. Je kunt echter niet gelijk wat aan hen uitbesteden. We zoeken naar taken die je in stukjes kunt hakken, zodat ook iemand met een beperking ze kan uitvoeren." AD VAN POPPEL