Belgische beleggers investeren nog altijd een groot deel van hun portefeuille in vastrentende producten. Naar verwachting zal het rendement van Amerikaanse obligaties de komende kwartalen stijgen. Daarom vroegen we acht obligatie-experts hoe beleggers zich moeten positioneren om hun obligatieportefeuille nog te doen renderen.
...

Belgische beleggers investeren nog altijd een groot deel van hun portefeuille in vastrentende producten. Naar verwachting zal het rendement van Amerikaanse obligaties de komende kwartalen stijgen. Daarom vroegen we acht obligatie-experts hoe beleggers zich moeten positioneren om hun obligatieportefeuille nog te doen renderen. De meeste experts verwachten dat de Amerikaanse tienjarige rente tegen eind dit jaar stijgt tot een niveau tussen 3,2 en 3,5 procent. "De Amerikaanse groei moet kunnen volstaan om de werkloosheid te doen dalen", zegt Vincent Juvyns, global market strategist bij JP Morgan Asset Management. "Bovendien beginnen de lonen te stijgen, wat positief is voor de consumptie. Janet Yellen, de voorzitter van de Federal Reserve, zal de geldkraan in die omstandigheden blijven dichtdraaien." In Europa blijft de rente zeer laag. De Europese Centrale Bank (ECB) zal vooral proberen te voorkomen dat het continent in een deflatoire spiraal terechtkomt. "De rente op Europese obligaties is weinig aantrekkelijk. Zolang het niet beter gaat met de economie, zal de ECB de rente niet verhogen", denkt Patrick Barbe, informaticadirecteur Taux Euro bij BNP Paribas Investment Partners. Volgens Vincent Juvyns zet het geen zoden aan de dijk als de ECB een negatieve rente op deposito's zou invoeren. "Dat beleid zal de euro verzwakken en de liquiditeit doen terugvallen, terwijl de ECB juist het omgekeerde nastreeft om de inflatie te stimuleren. Daarom denken we dat de ECB eerder moet proberen de effectisering van schulden te ondersteunen, zodat de banken opnieuw een motor voor de economie worden." De Europese periferie blijft een mogelijkheid om te diversifiëren in overheidsobligaties. Die regio blijft profiteren van een sterke kapitaalinstroom, met de verzekering dat de ECB een wanbetaling van die landen zal voorkomen. Merrick Styles, het hoofd van het Multi-Asset-team bij Amundi, zegt dat hij Spanje en Ierland verkiest boven Italië, omdat de structurele hervormingen in dat land achterblijven. Terwijl het risico in de Europese periferie beperkt blijft, zijn de opkomende markten duidelijk minder in trek. Na de aankondiging van de Amerikaanse tapering en de stijging van de rente die erop is gevolgd, investeren steeds meer beleggers in Amerikaanse bedrijfsobligaties -- waarvan het rendement is gestegen -- in plaats van aan de andere kant van de wereld rendement te zoeken. "We zijn niet ongerust over de fundamenten van de opkomende economieën, maar we denken wel dat de markt de waardering van die activaklasse nog niet heeft aangepast aan de volatiliteit ervan", zegt Adrian Bender, expert fixed-incomeproducten bij Amundi. "Ik zie nog geen katalysator die de situatie voor obligaties uit de groeimarkten op korte termijn fundamenteel kan wijzigen. Voordat de fundamenten van obligaties uit de opkomende landen herstellen, moet de Amerikaanse rente zich eerst stabiliseren." "In het verleden boden obligaties uit de groeilanden een beter rendement en een lagere volatiliteit dan obligaties uit de ontwikkelde landen", zegt Jeremy Brewin, head of Emerging Debt bij ING IM. "Wij verwachten dat de rendementen van obligaties uit die regio's aantrekkelijker worden tegen eind 2014. De vergrijzing van de bevolking in de ontwikkelde landen, maar ook in China en Rusland, zal de aantrekkingskracht van obligaties met hoge rendementen vroeg of laat versterken. Obligaties uit opkomende landen staan dan op de eerste rij om daarvan te profiteren." Blijft nog China en de onzekerheid over het financiële systeem van dat land. Thomas Kwan, head of Fixed Income bij Harvest Global Investments, de op één na grootste Chinese beheerder, onderstreept dat "van de geruchten niet zo gauw een Chinese crisis moet worden gemaakt. De crisis in de Verenigde Staten werd veroorzaakt door een combinatie van factoren: de lage spaarrente, het open financiële systeem, het begrotings- en het handelstekort en het hoge aantal obligaties dat in handen van internationale beleggers was. Niets daarvan is van toepassing op China. Het China van 2014 vergelijken met de Verenigde Staten van 2008 is zinloos." Bedrijfsobligaties, en dan vooral high-yieldobligaties, zijn een manier om een portefeuille verder te diversifiëren. Volgens de experts blijven de fundamenten van die activaklasse zeer solide. "De schuldgraad van bedrijven is nog altijd relatief laag en de wanbetalingsgraad is beperkt", zegt Christophe Auvity, informaticadirecteur Global Credit Corporate bij BNP Paribas Investment Partners. "In zulke omstandigheden verkiezen we highyield- boven investmentgradeobligaties, omdat dat eerste segment traditioneel minder gevoelig is als de rente stijgt. In het highyieldsegment geven we de voorkeur aan obligaties met een B-rating boven obligaties met hogere ratings." De specialisten zijn ook meer gewonnen voor Europese highyieldobligaties, aangezien op de Amerikaanse markt veel emissies van minder goede kwaliteit uitkomen, bijvoorbeeld om dividenduitkeringen aan de aandeelhouders te financieren. "Wij blijven positief over die activaklasse in 2014. De fundamenten zijn nog altijd solide in Europa. De bedrijven blijven zeer voorzichtig", meent Michael Ho, client portfolio manager bij ING IM. "Als onze verwachtingen uitkomen, moet een prestatie rond 5,5 procent mogelijk zijn in 2014." "We zijn op dit moment meer belegd in Europese dan in Amerikaanse highyieldobligaties", zegt ook Adrian Bender. "Maar beleggers moeten er wel rekening mee houden dat de liquiditeit van Europese obligaties lang niet zo goed is als die van de Amerikaanse. Het zal moeilijk zijn geen schade te lijden als de markten keren. Dat is een van de redenen waarom we onze klanten aanraden zich te positioneren in een wereldwijd product, om er zeker van te zijn dat ze snel kunnen uitstappen als de Europese highyieldmarkt keert." Dat is dan het belangrijkste advies van de experts: niet meer inzetten op een specifieke obligatieklasse, maar in wereldwijde obligatiefondsen. "In de huidige context moeten beleggers kiezen voor een dynamisch beheer met een variatie in looptijden, geografische regio's en sectoren. Wat de producten betreft, adviseren we highieldobligaties, converteerbare obligaties en inflatiegelinkte obligaties", aldus Patrick Barbe. "Meer en meer beginnen cliënten zich te realiseren dat ze zich dankzij een goede diversificatie van risico's en geografische positionering minder zorgen hoeven te maken over de evolutie van de obligatiemarkt. We bevinden ons momenteel aan het begin van die beweging richting wereldwijde obligatiefondsen", besluit Merrick Styles. FRÉDÉRIC DINEUR"Het China van 2014 vergelijken met de Verenigde Staten van 2008 is zinloos"