In het segment van de obligatiefondsen die beleggen in alle obligatieklassen en alle geografische regio's is Pimco GIS Diversified Income Fundeen van de grootste, met 12 miljard dollar onder beheer. Het fonds heeft vier Morningstar-sterren, die het onder meer te danken heeft aan zijn gemiddelde jaarprestatie van 11 procent over de afgelopen vijf jaar.
...

In het segment van de obligatiefondsen die beleggen in alle obligatieklassen en alle geografische regio's is Pimco GIS Diversified Income Fundeen van de grootste, met 12 miljard dollar onder beheer. Het fonds heeft vier Morningstar-sterren, die het onder meer te danken heeft aan zijn gemiddelde jaarprestatie van 11 procent over de afgelopen vijf jaar. "Onze portefeuille is zeer gediversifieerd met zo'n 300 tot 400 emittenten", aldus Eve Tournier, de fondsbeheerder van het niet-Amerikaanse gedeelte. "Onze doelstelling is regelmatig een overperformance te realiseren tegenover onze referentie-index. We streven naar een rendement van 6 à 8 procent per jaar, en tegelijk willen we de volatiliteit van onze portefeuille beperken." Om dat te bereiken onderzoeken de teams van Pimco de kansen die zich aandienen in alle segmenten: highyieldobligaties (bedrijfsobligaties met een rating lager dan BBB-), investment-gradeobligaties (ratings van BBB- en hoger) en obligaties in sterke valuta's uit de opkomende landen. "De interessantste uitgiften worden opgenomen in onze obligatieportefeuille. Doorgaans zijn we belegd tussen 10 en 50 procent in de drie grote klassen die deel uitmaken van onze benchmark", aldus Tournier. Op dit moment gaat de voorkeur van de beheerders uit naar obligaties van de hoogste kwaliteit, en vooral naar schuldpapier van banken en hybride obligaties van niet-financiële groepen met rendementen tussen 4 en 6 procent. "We zijn sterk onderwogen in highyieldobligaties", zegt Eve Tournier. "We verwachten geen toename van de wanbetalingen in de komende twee of drie jaar, omdat bedrijven zich doorgaans goed hebben geherfinancierd sinds het uitbreken van de financiële crisis. Maar de waarderingen zijn sterk opgelopen en de kwaliteit van de jongste emissies lijkt niet zo goed meer. We vinden voorlopig meer kansen bij kortlopende obligaties." De koersdaling van de obligaties uit de opkomende landen weerspiegelt volgens Eve Tournier de minder goede verwachtingen voor de economische groei. Bovendien zullen de koersen volatiel blijven. "Het afgelopen jaar waren we onderwogen in die klasse. We hebben de voorkeur gegeven aan Spaans en Italiaans overheidspapier. Sinds eind december zijn we opnieuw wat meer belegd in obligaties uit de opkomende landen in internationale valuta's (hard currency)." Tot slot is Pimco GIS Diversified Income Fund ook voor 10 procent belegd in geëffectiseerde obligaties van residentieel en commercieel vastgoed. "Die activaklasse heeft sterk geleden onder de financiële crisis, die alle geëffectiseerde kredieten heeft afgestraft. Daardoor is het een van de zeldzame kredietsegmenten waar nog aantrekkelijk gewaardeerde activa te vinden zijn", zegt Tournier. Wat de sectoren betreft, is de portefeuille behalve in de financiële sector ook belegd in sectoren die gelieerd zijn aan de Amerikaanse vastgoedmarkt, in energie en in cyclische waarden.Pimco GIS Diversified Income Fund - ISIN-code: IE00B1Z6D669 FRÉDÉRIC DINEUR