Het Waalse bedrijf New Lachaussée van de Belgisch-Congolese zakenman George Forrest draait hoofdzakelijk bij gratie van de banken en van zijn leveranciers, zo blijkt uit het bedrijfsresultaat over 2003 (recentere cijfers zijn nog niet beschikbaar). Dat daalde in het boekjaar 2003 met 66 % (van min 166.000 euro naar min 278.000 euro). Schulden op jaarbasis groeiden met 53 %, verdeeld over banken en leveranciers, terwijl ze het jaar ervoor met één kwart stegen. Het leverancierskrediet ging van 42 dagen in 2002 naar 91 dagen in 2003. De banken hebben zich toen met een pand op het handelsfonds ingedekt. Het eigen vermogen was in 2003 nagenoeg gehalveerd tot 1 miljoen euro en de cashflow ging voor het tweede jaar op rij flink in het rood.
...

Het Waalse bedrijf New Lachaussée van de Belgisch-Congolese zakenman George Forrest draait hoofdzakelijk bij gratie van de banken en van zijn leveranciers, zo blijkt uit het bedrijfsresultaat over 2003 (recentere cijfers zijn nog niet beschikbaar). Dat daalde in het boekjaar 2003 met 66 % (van min 166.000 euro naar min 278.000 euro). Schulden op jaarbasis groeiden met 53 %, verdeeld over banken en leveranciers, terwijl ze het jaar ervoor met één kwart stegen. Het leverancierskrediet ging van 42 dagen in 2002 naar 91 dagen in 2003. De banken hebben zich toen met een pand op het handelsfonds ingedekt. Het eigen vermogen was in 2003 nagenoeg gehalveerd tot 1 miljoen euro en de cashflow ging voor het tweede jaar op rij flink in het rood. Er zijn lichtpunten: de beperkte vlottende activa waren iets hoger dan de kortetermijnschuld en Egypte bestelt nu een munitiefabriek ter waarde van 11 miljoen euro, waarvoor de licentie door de Waalse regering afgeleverd is, aldus La Libre Belgique. Bovendien ontvangt New Lachaussée van dezelfde Waalse regering een lening van 4,2 miljoen euro (terug te betalen vanaf 2008). Dat bedrag zou overeenstemmen met het voorschot van Tanzania op een munitiefabriek waarvoor de vergunning in juni ingetrokken werd. Omdat bij de vergunning voor dit exportcontract eind 2004 tegelijk de polis bij de Nationale Delcrederedienst (NDD) in werking trad, kan New Lachaussée aanspraak maken op schadevergoeding. De procedure daartoe is gekend als 'le fait du prince belge'. De juridische dienst van NDD berekent de schade. New Lachaussée staat in de etalage. Maakte Forrest een strategische fout toen hij New Lachaussée voor 100 % kocht en die naar eigen zeggen niet bij de kernactiviteiten van zijn groep past? Volgens Le Soir zou Sogapa, (het vroegere Sowagep, die de bedrijfsparticipaties van de Waalse lening beheert en de 4,2 miljoen euro ver-strekt) de lening op termijn kunnen omzetten in een kapitaalparticipatie met het oog op hergroepering van de Luikse wapen- industrie rond Groupe Herstal (FN). Gedelegeerd bestuurder van New Lachaussée, Albert Diehl, is oud-voorzitter van FN Herstal en was bestuurder in diverse wapenbedrijven. New Lachaussée krijgt ook 1 miljoen euro steun via de Waalse minister van economie Jean-Claude Marcourt (PS). Kwatongen merken op dat Marcourt van 1987 tot 1991 juridisch raadgever was van Forrest en dat zijn zakenpartner, Bruno Collins, nog altijd juridische dossiers van Forrest behandelt. Van juni 2001 tot juli 2004 was Marcourt bestuurder bij George Forrest International, de vennootschap die volgens Le Soir ook de industriële strategie van New Lachaussée uittekent. In Congo mag Kinross-Forrest Ltd (geregistreerd in de Britse Maagdeneilanden) volgens Belgische krantenberichten van de Congolese regering de ondergrondse kopermijn van Kamoto uitbaten. Waarnemers stellen zich vragen. Want terwijl de Congolese ministerraad op 15 juli Kamoto - het kroonjuweel van Gécamines - toewees aan K-F Ltd., gaf de regering vier dagen later het fiat aan het Franse auditbureau Sofreco voor de herstructurering van het staatsmijnbedrijf. De Wereldbank had Sofreco hiermee belast in augustus 2004, maar sindsdien gebeurde er niets meer. Ernst & Young en Duncan & Allan zouden respectievelijk de financiële en juridische aspecten van de bestaande mijncontracten tussen Gécamines en privé-partners doorlichten. Dat Kinross-Forrest zonder openbare aanbesteding de belangrijkste mijnen van Gécamines verwerft, doet vragen rijzen over de geplande herstructurering van Gécamines. Want wat valt er nog te herstructureren? Het staatsbedrijf is intussen vrijwel helemaal uitgekleed. International Mining Consultants uit Londen, dat in opdracht van de Wereldbank Gécamines doorlichtte, merkte op dat de K-F-plannen gerealiseerd kunnen worden met een tiende van de gevraagde ertsen. De K-F-concessie zou bijgevolg enorme hoeveelheden mineralen voor onbepaalde tijd bevriezen. Bij de Wereldbank zegt de verantwoordelijke voor Congo niets af te weten van een toewijzing van de Kamoto-mijn aan Kinross-Forrest. Het presidentieel decreet is ook nog niet getekend. George Forrest was niet bereikbaar voor commentaar. Kumba Resources in Zuid-Afrika, dat in 1998 voor de rehabilitatie van de Kamoto-mijn met de Congolese regering een akkoord sloot, houdt de boot af. Kumba zegt wel dat er nog steeds gesprekken zijn met alle betrokken partijen. Het Zuid-Afrikaanse mijnbedrijf had in zijn voorstel een fiftyfifty-partnership met Gécamines. In de Kinross-Forrest-deal blijkt de verhouding 25% Gécamines en 75% Kinross-Forrest. Sommigen opperen dat er over het vroegere Kumba-contract een deal zou gesloten zijn tussen de presidenten Thabo Mbeki en Joseph Kabila. E.B. E.B.