Wie in het glas kijkt, kan voortaan zelf nagaan of hij de limiet heeft bereikt.
...

Wie in het glas kijkt, kan voortaan zelf nagaan of hij de limiet heeft bereikt.Nog enkele dagen wachten en de eerste "blaaszakjes" maken hun opwachting in de apotekerszaken her en der in het land. Alkolholtests hoeven niet langer een probleem te zijn : in plaats van de kontroles door de rijkswacht te ondergaan, kan men voortaan vooraf nagaan of de limiet al dan niet werd overschreden. De van origine Duitse groep Dräger, die een commerciële antenne heeft in het Brusselse (Wemmel), lanceert de alkolholtests voor privé-gebruik. Over de te verwachten omzet worden in deze aanloopfaze nog geen uitspraken gedaan.Volgens Juan Meulenberg (Dräger België) is er geen grootscheepse marktstudie voorafgegaan aan de lancering van het nieuwe pakket. Geïsoleerde tests hadden al aangetoond dat er ruime belangstelling bestond voor het produkt in kwestie. De voorbije weken draaide in het Duitse Lübeck de produktie op toerental. Duizenden alkolholzakjes, enkel en alleen bestemd voor de Belgische markt, werden er aangemaakt. Ze zijn uitermate "gebruiksvriendelijk". "In een eerste faze hebben we tienduizend pakketjes ter beschikking, " zegt Juan Meulenberg. "Naargelang van de vraag kunnen we snel nieuwe eksemplaren laten bijmaken. " Dräger rekent vooral op de apotekers om het goedje te commercializeren. De broodnodige notering in het APB-register (de databank waarin apotekers "shoppen") kwam zopas voor mekaar. Tegen betaling van 150 frank verandert het produkt straks van eigenaar. Juan Meulenberg : "De zakjes zijn afgestemd op de 0,5 promille-grens. Ze zijn enkel en alleen bedoeld als hulp voor de partikuliere konsument, die wil weten of het teewater al dan niet overschreden is. De nuttigheidswaarde van een dergelijk instrumentje lijkt me wel vast te staan. "Dräger rekent in België niet alleen op de apotekers. Tussen vandaag en het jaareinde moeten ook een honderdtal automaten hun opwachting maken in de betere dancings of horecazaken. Wie een muntstuk van twintig frank in het toestel werpt, weet waar hij aan toe is. Juan Meulenberg legt er de nadruk op dat dit een puur commercieel initiatief is vanwege zijn groep. Van de rijkswacht was er hoegenaamd geen vraag om dit produkt te lanceren. Dräger heeft de "verklarende alkolholzakjes" ook al aan de man gebracht in Duitsland en in Zwitserland. In Lübeck wordt gehoopt dat de Belgische markt voor een multiplicatoreffekt zorgt in andere Europese landen. JUAN MEULENBERG (DRÄGER-BALLINGS)De waarheid omtrent alkolhol.