Tenzij een meerderheid van het electoraat voor oud-links ( SP.A, PS) of progressief ( Groen!, Ecolo, Spirit) stemt, lijkt de invoering van een vermogensbelasting in België voorlopig nog niet voor morgen. Dat blijkt uit de reacties die we kregen van de Belgische partijvoorzitters - de MR en CdH verkozen om niet op onze vragen te antwoorden.
...

Tenzij een meerderheid van het electoraat voor oud-links ( SP.A, PS) of progressief ( Groen!, Ecolo, Spirit) stemt, lijkt de invoering van een vermogensbelasting in België voorlopig nog niet voor morgen. Dat blijkt uit de reacties die we kregen van de Belgische partijvoorzitters - de MR en CdH verkozen om niet op onze vragen te antwoorden. De meest uitgesproken mening over een vermogensbelasting kregen we van VLD-voorzitter Dirk Sterckx. Die noemt een vermogensbelasting "totaal onbespreekbaar" en wijst elk debat over het onderwerp af. Hij vreest immers dat vooral de al zwaar belaste maatschappelijke middenklasse - en dan nog uitsluitend die personen die hebben geïnvesteerd in onroerend goed - zal opdraaien voor die belasting. Het mobielere kapitaal kan zich er immers aan onttrekken. Sterckx vreest een "massale kapitaalvlucht en fraude tussen het moment waarop de vermogensbelasting wordt aangekondigd en het ogenblik waarop het vermogenskadaster van toepassing zou worden. De invoering zou de concurrentiekracht en het consumentenvertrouwen (en dus de consumptie) aantasten en het bedrijfsleven ontredderen. En dat kan niet voor een land dat in de EU al een fiscale koploper is." Een andere rabiate tegenstander is Vlaams Blok-voorzitter Frank Vanhecke. Een bijkomende belasting is moeilijk, omdat er "in dit land nauwelijks openbaarheid bestaat over de allocatie van belastinggeld" en vooral oneerlijk. Uit de invoering zou ook blijken dat "fiscale amnestie alleen maar een oefening is geweest in het voorbereiden van een nieuwe belasting, door middel van een vermogenskadaster". Een Europese vermogensbelasting zou kunnen functioneren, maar is onaanvaardbaar, want "vormt een inbreuk op het recht van nationale staten om een eigen fiscaal beleid uit te stippelen". NV-A-voorzitter Geert Bourgeois zit op dezelfde golflengte, "omdat de fiscale en parafiscale druk in België al de hoogste is van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling". Iets genuanceerder is zijn kartelpartner Yves Leterme (CD&V). De CD&V-voorzitter wil de inkomsten uit vermogens belasten via een "roerende voorheffing in Europees verband". "Dat is de efficiëntste manier om ook de inkomsten uit kapitaal, zoals uit arbeid, redelijk te belasten zonder die vermogens uit ons land te verdrijven." Spirit-voorzitter Els Van Weert stapt mee in dezelfde logica. Vanuit een "maximalistische linkse strategie" gaat haar voorkeur in de richting van een jaarlijkse vermogensbelasting. Omdat de hiervoor vereiste invoering van een vermogenskadaster en de opheffing van het bankgeheim moeilijk haalbaar zijn, pleit ze voor een meerwaardebelasting op aandelen en vastgoed (niet voor de eigen woning). Haar kartelgenoot Steve Stevaert (SP.A) trekt de Europese kaart. Hij pleit voor een belasting op grote vermogens in álle Europese landen, en dat gekoppeld aan een vermindering van de belasting op arbeid. Ook Elio Di Rupo (PS) is gewonnen voor een belasting op winsten uit grote vermogens (ook in de vorm van aandelen aan toonder) met de zeer belangrijke uitzondering voor het patrimonium dat economische, professionele, sociale of humanitaire doelstellingen dient. Ook Di Rupo wil de opbrengst gebruiken om de belasting op arbeid te verlagen, "zodat de koopkracht van lage en middelgrote inkomens verhoogt en de groei wordt gestimuleerd". Alleen de PS-voorzitter onderschrijft de door onze voorgelegde stelling dat een vermogensbelasting correct is, omdat de Belgen ook de kans zullen krijgen hun zwart geld naar België te repatriëren. Als het aan Ecolo ligt, wordt er een progressieve belasting (tussen 0,25 % en 1 %) ingevoerd voor vermogens vanaf 1,25 miljoen euro. Vera Dua (Groen!) wil (tenzij voor gezinswoningen) al beginnen belasten vanaf 500.000 euro. Hans Brockmans