Naast het obligate Amerikaanse showelement weerklonken op de jaarvergadering van Berkshire Hathaway (BH) in Omaha (Nebraska) heel wat zinvolle analyses en opmerkingen, vindt Trends-columnist en hoogleraar economie Emiel Van Broekhoven (zie blz 79). Maar liet beursgoeroe Warren Buffett echt in zijn kaarten kijken over zijn beleggingsstrategie?
...

Naast het obligate Amerikaanse showelement weerklonken op de jaarvergadering van Berkshire Hathaway (BH) in Omaha (Nebraska) heel wat zinvolle analyses en opmerkingen, vindt Trends-columnist en hoogleraar economie Emiel Van Broekhoven (zie blz 79). Maar liet beursgoeroe Warren Buffett echt in zijn kaarten kijken over zijn beleggingsstrategie? EMIEL VAN BROEKHOVEN (UNIVERSITEIT ANTWERPEN). "Ja. Eigenlijk runnen hij en zijn beperkte groepje van directe medewerkers BH als een conglomeraat, met andere woorden: als een verzameling van zeer rendabele ondernemingen rond winstgevende verzekeringsoperaties. De grote kracht van dat conglomeraat zit uiteraard bij de ruim 40 miljard dollar aan vlottend kapitaal waarover het beschikt. Ze zoeken eersteklasbedrijven tegen faire prijzen. Volgens Buffett kom je daar veel verder mee dan met de jacht op redelijke ondernemingen tegen spotprijzen. Een eersteklasbedrijf combineert een stabiel product met een superieur management. Bij telecom- of internetbedrijven vind je die combinatie niet. Vanuit dat uitgangspunt is het niet te verwonderen dat BH grote posities bezit in ondernemingen als American Express, Coca-Cola, Gillette en Nike." VAN BROEKHOVEN. "Niet helemaal. Buffett vindt dat onafhankelijke bestuurders aan drie voorwaarden moeten voldoen om echt een bijdrage te kunnen leveren. Ze moeten bekwaam zijn op zakelijk vlak, financieel geïnteresseerd zijn in de resultaten op lange termijn, en zich aandeelhoudervriendelijk gedragen. Hij zei dat hij in zijn loopbaan bitter weinig onafhankelijke bestuurders had meegemaakt die aan die drie voorwaarden tegelijk voldeden." VAN BROEKHOVEN. "Buffett blijft spreken over de Financial Weapons of Mass Destruction. De explosieve groei van de derivatenmarkten blijft hem grote zorgen baren. Zo groeide in de tweede helft van 2002 de markt van de derivaten qua kredietrisico's met 37 %. Banken wentelden kredietrisico's op grote schaal af op verzekeringsmaatschappijen. Buffett vraagt zich - met recht en reden - af of men die risico's daar oordeelkundig kan managen." VAN BROEKHOVEN. "Toch niet. Hij velde zelfs een vrij vernietigend oordeel over het fiscale beleid van president George Bush. Ik zou zelfs durven zeggen dat hij op de BH-jaarvergadering geluiden liet horen die wij in Europa meer in het sociaal-democratische kamp stoppen. 'Ik beoordeel het als hoogst onrechtvaardig dat ik geen belastingen meer zal moeten betalen op mijn dividenden, terwijl mijn secretaresse nauwelijks één dollar méér zal verdienen,' zei hij zeer expliciet. Bovendien verwacht hij ook niet dat de economie een ernstige impuls zal krijgen van de belastingverlagingen van Bush. Buffett pleitte zonder veel voorbehoud voor een verdere uitbouw van het socialezekerheidssysteem in de VS." J.V.O. R.C. n"Buffett zoekt eersteklasbedrijven tegen faire prijzen. Volgens hem kom je daar veel verder mee dan met de jacht op redelijke ondernemingen tegen spotprijzen."