Ondanks de daling van de intresten is het spaarboekje op middellange termijn een behoorlijke remedie tegen de baisse op de financiële markten. 4% netto en de zekerheid dat u uw geld zal recupereren, terwijl de Bel-20 vorig jaar 27,2% verloor? Het is niet min (zie tabel).
...

Ondanks de daling van de intresten is het spaarboekje op middellange termijn een behoorlijke remedie tegen de baisse op de financiële markten. 4% netto en de zekerheid dat u uw geld zal recupereren, terwijl de Bel-20 vorig jaar 27,2% verloor? Het is niet min (zie tabel).Maar de ene intrest is de andere niet. De meeste banken presenteren een basisrente van 2%, waar een groeipremie van 2% bovenop komt. Die basisrente krijgt u hoe dan ook op de bedragen die op de rekening ingeschreven worden, hoe lang die ook belegd blijven. Maar voor de groeipremie geldt dat maar voor een bepaalde periode - doorgaans zes maanden - en voor een beperkt bedrag, doorgaans de verse inbreng.Een voorbeeld: Fortis biedt tijdens de aanvang van het jaar bovenop de basisrente van 2% een groeipremie aan van 2% gedurende zes maanden, en voor elke storting die gebeurt tussen 1 januari 2003 en 28 februari 2003 en die een half jaar op de rekening blijft staan. Zodra die periode voorbij is, zult u genoegen moeten nemen met de getrouwheidspremie, die veel minder genereus is (doorgaans 0,5%) en slechts toegepast wordt op sommen die nog minstens twaalf maanden blijven staan. De twee premies zijn dus niet cumuleerbaar. Het reële rendement van een bepaalde '2%+2%' is dus niet zomaar gelijk aan een andere '2%+2%'-actie, laat staan aan een '3%+1%'-aanbod van een spaargeldspecialist. Al lijken al die '2%+2%'-aanbiedingen op het eerste gezicht op elkaar, ze zijn niet zo makkelijk met elkaar te vergelijken. De grote banken spelen immers met woorden, met valutadata en met beheerskosten en maken zo elke vergelijking moeilijk. De BBL biedt een groeipremie aan, maar die is dan wel alleen geldig tijdens de duur van de promotieaanbieding. Op dit ogenblik is dat nog drie maanden. Er zijn nog subtiele verschillen: voor zijn derde '2%+2%'-actie in 2002 kent Axa Bank een groeipremie toe van zes maanden, te beginnen op de eerste dag van de maand volgend op de storting. De toekenning van de premierente wordt tegelijk met evenveel dagen achteruitgeschoven. Dat betekent dus dat wanneer iemand geld stort op 15 januari 2003, hij tot 1 augustus 2003 zal moeten wachten om te genieten van de groeipremie en niet tot 16 juli 2003. Dat is veertien dagen meer dan bij Fortis voor een storting op dezelfde dag. Welke bank kiezen?Hoe bepaalt u dan uw keuze? Alles hangt af van het ogenblik waarop u denkt uw geld opnieuw nodig te hebben.Binnen de zes maanden? Geef dan de voorkeur aan rekeningen die een hoge basisrente opleveren. Als u uw geld vroeger dan voorzien terugtrekt, zult u niet genieten van de groeipremie. Bij Rabobank.be en DHB Bank bent u zeker van een basisintrest van 3%, wat ook de duur van uw belegging is. Binnen de zes à twaalf maanden? Na verloop van zes maanden geniet u van de groeipremie. Zodra die periode voorbij is, geven sommige banken geen groeipremie meer, en zijn ze ook nog niet toe aan de getrouwheidspremie. Andere banken geven dan weer altijd een beloning voor de aangroei. Dat is onder meer het geval bij Cortal, Keytrade Bank, Finansbank, Rabobank.be en DHB Bank, waar de groeipremies berekend worden pro rata temporis. Over meer dan twaalf maanden? Over het algemeen kunt u genieten van de groeipremie en daarna van de getrouwheidspremie, op voorwaarde dat u uw geld nog eens twaalf maanden op de rekening laat staan, met andere woorden tot achttien maanden na de datum van de eerste inleg. Hier is Argenta, dat een getrouwheidspremie van 1,5% aanbiedt, een goede keuze. Cortal en DHB Bank kennen dan weer premies toe zonder rekening te houden met de duur van de belegging. Sébastien Buron [{ssquf}]De basisrente is hoe dan ook verworven, maar de groeipremie is dat slechts voor enkele maanden en voor een beperkt bedrag.