Investeringssubsidies, rentetoelagen, tegemoetkomingen voor opleidingen, voor onderzoek en ontwikkeling, expansiesteun... Een eindeloze lijst? Vijfhonderd subsidiemogelijkheden uitgaande van een tachtigtal instellingen zorgen toch voor een onoverzichtelijk kluwen.
...

Investeringssubsidies, rentetoelagen, tegemoetkomingen voor opleidingen, voor onderzoek en ontwikkeling, expansiesteun... Een eindeloze lijst? Vijfhonderd subsidiemogelijkheden uitgaande van een tachtigtal instellingen zorgen toch voor een onoverzichtelijk kluwen."Wij krijgen dagelijks mensen over de vloer met vragen over subsidies," zegt Jacques Brouwers, directeur van de Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid, die actief is in het arrondissement Turnhout. "Met louter doorverwijzen waren wij niet echt gelukkig. Wij bieden nu een permanente subsidieloketservice. Een ondernemer hoeft niet langer allerlei instanties plat te lopen. Hij informeert zich bij ons over de subsidiemogelijkheden, wij helpen hem met zijn dossier, leggen afspraken vast, kortom: wij nemen hem het praktische werk uit handen." De Kamer wil creatief meedenken met de ondernemer. Brouwers: "Een bedrijf kan een investeringsdossier hebben dat voor een rentetoelage in aanmerking komt. Maar door bijsturing en herformulering van het project is het niet ondenkbaar dat ook andere subsidiemogelijkheden opduiken. Anderzijds kan een project subsidieerbaar zijn, maar is het dossier onvoldoende uitgewerkt om de subsidiërende overheid hiervan te overtuigen.""De basisinformatie over subsidiemogelijkheden hadden wij al in huis," zegt Brouwers. "Maar het heeft ons toch nog vier maanden gekost om een contactennetwerk uit te bouwen dat ons toelaat deze nieuwe dienst professioneel, snel en met continuïteitsgaranties te kunnen aanbieden." De geprivilegieerde partner is het Bureau voor Projectassistentie van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij ( Gom). "Bedrijven bleken zelden rechtstreeks contact op te nemen met de Gom. Om deze drempel te verlagen, werken wij nu intensief samen," gaat Brouwers verder. "Een eerste oriënterende consultatie van plusminus 45 minuten op een van onze zitdagen - samen met het Bureau voor Projectassistentie - is gratis, de verdere begeleiding van een dossier gebeurt aan kostprijs. Deze manier van werken verschilt van die van sommige andere Kamers waar men enkele malen per jaar een voorlichtingsdag over subsidies organiseert. Wij zien meer in individuele begeleiding." De zitdagen zijn aardig volgeboekt en in de eerste twee maanden werden al veertig afspraken genoteerd, waarvan er mogelijk drie vierde tot een concreet aanvraagdossier zullen leiden. "Het bedrijfsleven heeft de weg naar ons loket gevonden. Je vraagt je daardoor toch wel af hoeveel geld men vroeger uit onwetendheid liet liggen," meent Brouwers.