"Allemaal vragen die we geregeld voorgeschoteld krijgen," zegt Marie-Louise Storm van ISIS-Consult. Bij deze dochter van Agoria kunnen bedrijven terecht voor advies over arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscale wetgeving in andere landen.
...

"Allemaal vragen die we geregeld voorgeschoteld krijgen," zegt Marie-Louise Storm van ISIS-Consult. Bij deze dochter van Agoria kunnen bedrijven terecht voor advies over arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscale wetgeving in andere landen. "Er zijn nog altijd ondernemingen die gericht advies nodig hebben wanneer ze beslissen internationaal actief te worden," zegt Storms. "Het personeel komt in zeer specifieke situaties terecht. Belgische expatriates werken in dochterondernemingen in het buitenland, waar tegelijk ook lokaal personeel in dienst wordt genomen. Voor die bedrijven is het noodzakelijk op de hoogte te zijn van de fiscale en sociale regelementering die in het betrokken land geldt. Die moet mogelijk naast de bestaande reglementering van het land van oorsprong worden toegepast."ISIS-Consult, dat uit een team van vier mensen bestaat, steunt voor zijn advies op 25 jaar internationale ervaring en beschikt over een geografisch uitgestrekt netwerk van gespecialiseerde contacten. Dat netwerk bestaat onder andere uit deskundigen van Agoria, werkgeversfederaties in het buitenland, specialisten bij de Europese Commissie, experts van het Internationaal Arbeisbureau enzovoort. Meer vragen rond fiscaliteitISIS-Consult is sinds 1993 een aparte entiteit binnen Agoria, toen nog Fabrimetal. Het is niet meteen de bedoeling van ISIS-Consult om winst te maken, maar uit de kosten te komen. Storms: "Wij zijn dus geen volledig commercieel bedrijf. De sectoren die op ons een beroep doen, zijn heel verscheiden. Het gaat van de klassieke Agoria-sectoren tot bedrijven buiten onze core business, zoals textiel." Veel wetten gelden trouwens voor alle sectoren, benadrukt Storms: "Maar zodra je internationale vergelijkingen begint te maken, kan het een echt kluwen worden. Neem nu arbeiders en bedienden. In een aantal landen wordt die opdeling niet meer gemaakt." "In de beginjaren waren het vooral de leden van Fabrimetal die om advies vroegen," herinnert ze zich. "Van de 1200 leden hebben al 100 bedrijven informatie gevraagd. We werken via een systeem van abonnementen, waarbij we een antwoord hebben proberen te geven op specifieke vragen, en we een prijsofferte laten maken. Het aantal dossiers die we hebben behandeld, groeide elk jaar met 10 tot 20%."Aanvankelijk werden enkel sociale dossiers behandeld maar "nu krijgen we meer en meer bedrijven over de vloer die vooral inzake fiscale materies en de daaraan gekoppelde loonadministratie met vragen zitten," zegt Sarah Longfils, specialist fiscaliteit bij ISIS-Consult. Het gaat bijvoorbeeld om de berekening van lonen van expats via internationale vergelijkingen. "Dat is belangrijk voor kaderleden die soms verschillende jaren in het buitenland verblijven. Met de berekening van lonen en informatie over extralegale regimes onderscheiden we ons ook van consultancybureaus zoals de Big Five, die vergelijkbare diensten aanbieden." ISIS-Consult verleent uiteraard ook advies aan bedrijven in België die buitenlandse werknemers willen aantrekken. Rond arbeids- en verblijfsvergunningen in België organiseert ISIS-Consult op 2 oktober trouwens een seminarie. "Die wetgeving is ook een kluwen, en het debat dat rond buitenlandse werknemers gevoerd wordt, vergemakkelijkt er de zaken niet op. In Duitsland hebben ze bijvoorbeeld een zogenaamd systeem van green cards gelanceerd, maar de vlag dekt de lading helemaal niet. Een green card zoals we die in de Verenigde Staten kennen, is een definitieve arbeidsvergunning. In Duitsland is ze beperkt in de tijd." Alain MoutonAgoria-dochter geeft advies over arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscale wetgeving in andere landen.