Investeringen in kaaimuren worden voor 80% door het Vlaams Gewest gedragen. De eerste zestien dossiers betreffen een totaal investeringsbedrag van 391,8 miljoen frank (waarvoor Vlaanderen dus 313,4 miljoen frank opzijzet). In 1999 komen nog eens zestien dossiers aan bod, goed voor een investeringsbedrag van 420 miljoen frank. En dan liggen er nogmaals zestien dossiers op de plank die samen 768 miljoen frank aan investeringen vereisen. Bedoeling is het overhevelen van trafiek van het wegvervoer naar de binnenwateren. ...

Investeringen in kaaimuren worden voor 80% door het Vlaams Gewest gedragen. De eerste zestien dossiers betreffen een totaal investeringsbedrag van 391,8 miljoen frank (waarvoor Vlaanderen dus 313,4 miljoen frank opzijzet). In 1999 komen nog eens zestien dossiers aan bod, goed voor een investeringsbedrag van 420 miljoen frank. En dan liggen er nogmaals zestien dossiers op de plank die samen 768 miljoen frank aan investeringen vereisen. Bedoeling is het overhevelen van trafiek van het wegvervoer naar de binnenwateren. "Bij Amoco gaat het om bijkomende trafiek. De uitbreiding van onze laad- en losinfrastructuur maakt deel uit van een investering van 10 miljard frank in een nieuwe paraxyleen-fabriek met een jaarcapaciteit van 420.000 ton per jaar," zegt Jean Theelen, project general manager van Amoco Chemical Belgium. "Wij garanderen een extra aanvoer van 550.000 ton op jaarbasis via het Albertkanaal. In ieder geval: grondstoffen die nooit over de Boudewijnsnelweg zullen worden vervoerd. Of omgerekend naar 20-tonners: 27.500 volle en evenveel lege ritten tussen de Fina Raffinaderij in de Antwerpse haven, die de diverse xylenen levert, en de Amoco-installaties in Geel." De werken aan de kaaimuren werden voor ongeveer 19 miljoen frank toegewezen aan bouwfirma De Brandt. 19 miljoen frank op 10 miljard? "Zonder die 80%-subsidie hadden wij de verlenging van onze kaaimuur ook doorgevoerd," geeft Theelen toe. "Bovenop ons aandeel van 20% (3,8 miljoen frank) in de bouw van de kade investeren wij nog wel 20 à 30 miljoen frank in laad- en losinstallaties." In Geel beschikt Amoco nu al over een kade met een lengte van 230 meter. Die wordt verlengd met 110 meter. De nieuwe kade krijgt een diepgang van 4,5 meter, wat de aanvoer via 2800 ton-schepen mogelijk maakt. In 1997 werden hier 350.000 ton (vloeibare) grondstoffen aangevoerd. Dat moet in 2000 al oplopen tot 850.000 ton, goed voor 440 (volle) scheepsbewegingen. "De afvoer van onze productie, vooral poeders en granulaten in containers of bulktankwagens, verloopt via het spoor en de weg," gaat Theelen voort. "Maar aangezien het wegvervoer steeds problematischer verloopt, kijken wij nu al volop uit naar alternatieven. Het Albertkanaal is daarbij een voor de hand liggende oplossing. Wij kunnen daarvoor een eigen containerkraan bouwen. Een andere mogelijkheid is een samenwerking met de Water Container Terminal in Meerhout. Daarvoor moet dan wel de goederenlijn vanuit Herentals naar Amoco en Exxon een viertal kilometer worden doorgetrokken tot Meerhout. In ieder geval: veel erger moet het op de wegen - en niet alleen in de knoop rond Antwerpen - niet worden. Over enkele jaren zetten wij mogelijk ook de binnenvaart in voor de afvoer van een deel van onze productie."