DE COMMISSIE Financiën en Begroting heeft een wetsvoorstel goedgekeurd om de regels voor de pensioenspaarfondsen te versoepelen. We schreven twee jaar geleden al dat een wet in de maak was die pensioenspaarfondsen zou toelaten te beleggen in infrastructuur en private equity of niet-beursgenoteerde aandelen. Nu is het bijna zover.
...

DE COMMISSIE Financiën en Begroting heeft een wetsvoorstel goedgekeurd om de regels voor de pensioenspaarfondsen te versoepelen. We schreven twee jaar geleden al dat een wet in de maak was die pensioenspaarfondsen zou toelaten te beleggen in infrastructuur en private equity of niet-beursgenoteerde aandelen. Nu is het bijna zover. De wetgever geeft gevolg aan een van de aanbevelingen van de High Level Expert Group voor de toekomst van de Belgische financiële sector, die voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) aan het werk had gezet. Het idee was dat de fondsen door een versoepeling van de beleggingsregels meer zouden kunnen betekenen voor de reële Belgische economie. De pensioenspaarfondsen mogen tot nu toe enkel investeren in plain vanilla-activa zoals aandelen, obligaties en cash. Ze moeten daarbij bepaalde verhoudingen respecteren: niet te veel in kleine bedrijven, niet te veel in grote bedrijven, niet te veel in andere munten, enzovoort. Ze mogen ook geen geld stoppen in andere fondsen, maar daar komt dus verandering in. Behalve voor infrastructuur en private equity liet de wetgever nog een aantal teugels vieren. Voortaan zullen de beheerders van de pensioenspaarfondsen ook meer mogen beleggen in andere valuta, als ze zich indekken via derivaten. Ze mogen hun cash in een geldfonds aanhouden in plaats van op een rekening bij de bank. Ze mogen tot 20 procent van de activa beleggen in fondsen. De conservatieve beleggingsregels uit het verleden hebben wellicht mee voor het succes van de pensioenspaarfondsen gezorgd. Laat ons hopen dat de beheerders dezelfde voorzichtigheid als vroeger aan de dag leggen, vooral wanneer ze nieuwe horizonten verkennen.