De auteur is redacteur Amerikaanse Business van The Economist.
...

De auteur is redacteur Amerikaanse Business van The Economist.Geconfronteerd met het spektakel van multinationals die werknemers afstoten in het rijke Westen om ze te vervangen door goedkopere alternatieven in India, China en elders, zijn de VS en Europa druk aan het discussiëren geslagen of dat soort van uitbesteding (spreek uit: outsourcing) wel een goede zaak is. Hun verontrusting is misplaatst. De plotse verschijning van grote aantallen informaticabanen in India viel samen met een scherpe daling van de vraag naar informaticatechnologie bij de ondernemingen in de VS en Europa. De werkgelegenheid in de IT-sector bereikte een piek in 2001, maar kromp daarna aanzienlijk in de rijke landen, omdat de bedrijven zich aanpasten aan het nieuwe, lagere vraagniveau. Politici, IT-werkers en commentatoren koppelden vervolgens die twee gebeurtenissen aaneen: bedrijven ontsloegen werknemers in het Westen en huurden goedkopere arbeidskrachten in het Oosten in. Toen begonnen nieuwe soorten van uitbestede banen op te duiken in India: operators voor callcenters, bedienden die terugbetalingen van ziekteverzekeringen verwerken, werknemers die beursrapporten schrijven. Die hysterische analyse was op verschillende vlakken fout. De link tussen ontslagen in de VS of Europa en aanwervingen in India heeft het niet lang volgehouden. Indiase IT-bedrijven als Wipro, Infosys en Cognizant werven onstuimiger aan als ooit tevoren. Maar ook de IT-firma's in de VS, Europa en Japan werven opnieuw aan. Het adviesbureau McKinsey voorspelt dat het aantal jobs bij de IT-dienstverleners zal toenemen van 6,7 miljoen in 2004 naar 10,6 miljoen in 2008. Sommige werkgevers in de VS en Europa melden nu al moeilijkheden om nog IT-personeel te vinden voor bepaalde functies (zoals systeemarchitecten). Hetzelfde geldt voor werknemers in de callcentersector. De callcenterbedrijven in India groeien razendsnel. Terzelfder tijd trachten ze hun personeelsbestand ook uit te breiden in de VS, maar ze ondervinden daarbij heel wat moeilijkheden. Getuige daarvan het personeelsverloop van 80 % in de VS. Naarmate de VS en delen van Europa dichter bij volledige tewerkstelling komen, zal er een grote verandering plaatsvinden in het outsourcingbeleid. In 2005 zal de opkomst van India minder gezien worden als een probleem, dan wel een mogelijke oplossing voor het Westen. Een van de grootste problemen die de rijke landen in de volgende decennia zullen moeten oplossen, is dat van hun ouder wordende bevolking. Dat zal de kostprijs van de ziekteverzorging de hoogte injagen, een zwaardere last leggen op de schouder van de actieve bevolking en arbeidsschaarste creëren in Europa en Japan. Outsourcing kan een oplossing vormen voor die problemen. De Britse National Health Service beheerst de stijgende kosten en de toenemende vraag door het aanbod van gezondheidszorg te rantsoeneren. Wanneer hij zijn moedige beslissing om een deel van het werk uit te besteden aan de Indiase firma Tata Consultancy een verlengstuk zou geven, zouden meer Britten sneller toegang krijgen tot de gezondheidszorg. Door jobs met een lagere toegevoegde waarde te zoeken in het buitenland, kunnen de rijke economieën hun krimpend personeelsbestand inzetten voor productiever werk en op die manier het vermogen scheppen dat nodig is om grote aantallen gepensioneerden te onderhouden. Ben EdwardsSommige werkgevers in de VS en Europa melden alweer moeilijkheden om nog IT-personeel te vinden.