De Emile Jacqmainlaan, die van het Brouckèreplein naar de Espace Nord loopt, is ongetwijfeld een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het Brusselse patrimonium. Een die eindelijk kan omgeslagen worden.
...

De Emile Jacqmainlaan, die van het Brouckèreplein naar de Espace Nord loopt, is ongetwijfeld een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het Brusselse patrimonium. Een die eindelijk kan omgeslagen worden.Volgens een recente studie van het vastgoedbureau Christian Lasserre heeft de omgeving van de Jacqmainlaan met 30% vervallen zones de hoogste graad van verval van de hoofdstad. Hoe is het zo ver gekomen? Ongetwijfeld omdat deze straat twee decennia lang het slachtoffer is geweest van de ergste stadskwalen die men zich kan voorstellen. Eerst was er in de jaren zeventig de eindeloze werf van de aanleg van de metro en de verkeerstunnel. Daarbij kwam dan nog de kaalslag van de Noordwijk, de bewoners die zijn weggevlucht, het bankroet van promotoren, de totaal incoherente Bijzondere Plannen van Aanleg enzovoort. Het voorzichtige herstel van de Espace Nord werd ingezet door de aankoop door verschillende promotoren van strategische stukken grond in het tweede deel van de Jacqmainlaan. De gecombineerde goede wil van de verschillende betrokkenen heeft nu schot in de zaak gebracht. De Stad Brussel heeft nieuwe plannen. "Wij wilden weer een urbanistische band scheppen tussen de Espace Nord en het stadscentrum, om de uitwisseling tussen de twee zones te bevorderen. De promenade die architect Wirtz aan de andere kant van de boulevard had getekend, zal gerealiseerd worden," verklaart Henri Simons, schepen van Stedenbouw. "De trottoirs aan de rechterzijde (van de Antwerpselaan naar het Brouckèreplein) zullen verbreed worden. We zullen er ook bloembedden aanleggen, banken en nieuw stadsmeubilair plaatsen. We hopen dat de werken snel kunnen beginnen, zodat ze voor 2000 voltooid zijn." Net als in het gedeelte in de Noordwijk zouden hier kunstwerken moeten komen, eventueel gesponsord door de privé-sector. Er is reeds een beeldhouwwerk besteld bij de Amerikaan Peter Downsbrough. Tegelijkertijd renoveert de stad oude woningen aan de boulevard, die haar eigendom zijn. EEN SNEEUWBALEFFECT.Aangezien goede ideeën nooit alleen komen, slaat ook de privé-sector de hand aan de ploeg. Het opvallendste initiatief is momenteel dat van het Alhambra. Deze smet op het straatbeeld werd gekocht door Fico, een Vlaamse investeerder, die het gebouw door All Build heeft laten omtoveren in een indrukwekkend complex dat op een harmonieuze manier kantoorruimte (10.000 m²), commerciële oppervlakte en woningen combineert. Kost van de investering: ongeveer 1 miljard frank. "De snelle verkoop van de appartementen stelt de andere beleggers gerust en bewijst dat deze straat geschikt is voor gemengde functies," beklemtoont Max Galla, gedelegeerd bestuurder van All Build. "Het Alhambra komt tot in de kleinste details overeen met ons idee van een stedelijk gebouw," stelt men bij Atelier d'Art Urbain, dat verantwoordelijk is voor dit project en voor de coördinatie van de urbanistische aanleg van de boulevard. "Door zijn proporties, zijn materialen en het voor het publiek geopende binnenplein gaat het gebouw op in het geheel." Een tweede hoofdrolspeler is Banimmo. Deze promotor-investeerder is vorige zomer eigenaar geworden van de Philips-toren. Onder de huurders bevinden zich Partena, de Bank Dewaay en Sibelgaz. "Wij willen het interieur van het gebouw plateau per plateau vernieuwen," zegt Jean-Pierre Roest, de verantwoordelijke van de afdeling verhuring. "We zullen een architectuurwedstrijd organiseren voor de verbouwing van de inkomhal. Op lange termijn zullen we misschien aan een renovatie van de buitenzijde denken." Banimmo bezit ook terreinen aan de Jacqmainpoort. Het heeft er plannen voor een gemengd project, maar wacht nog op een herzien en verbeterd BPA. Fortis-AG zou in de nabije toekomst een nieuwe zetel willen bouwen. AG is bovendien begonnen aan de renovatie van een woningblok op de hoek van de Nieuwbrug, als compensatie voor de kantoren boven City 2. Eén van de andere projecten is dat van de groep IPM, de zetel van de redacties van La Libre Belgique, La Dernière Heure en recenter de Brusselse redactie van Le Matin, die een aanvraag voor de uitbreiding van haar installaties heeft ingediend die binnenkort door het schepencollege zal worden bekeken. VP