Na de publicatie van het arbeidsmarktrapport van de maand november is de recessievrees in de VS opnieuw wat weggeëbd. Niet dat het rapport zo ongelofelijk sterk was. Met 94.000 nieuwe banen lag de jobcreatie wel opnieuw wat hoger dan de algemene marktverwachting, maar daar stopt(e) het goede nieuws. Het aantal nieuwe jobs ligt nog steeds een pak lager dan in 2006, toen de Amerikaanse economie gemiddeld bijna 200.000 jobs per maand creëerde. De Amerikaanse arbeidsmarkt was ...

Na de publicatie van het arbeidsmarktrapport van de maand november is de recessievrees in de VS opnieuw wat weggeëbd. Niet dat het rapport zo ongelofelijk sterk was. Met 94.000 nieuwe banen lag de jobcreatie wel opnieuw wat hoger dan de algemene marktverwachting, maar daar stopt(e) het goede nieuws. Het aantal nieuwe jobs ligt nog steeds een pak lager dan in 2006, toen de Amerikaanse economie gemiddeld bijna 200.000 jobs per maand creëerde. De Amerikaanse arbeidsmarkt was de voorbije jaren de belangrijkste aanjager van de Amerikaanse gezinsbestedingen (die nog steeds goed zijn voor twee derde van het bbp). Voorlopende indicatoren zoals interimarbeid en jobadvertenties suggereren bovendien weinig beterschap, wel integendeel. Met een gemiddelde banengroei van een kleine 100.000 jobs sinds het voorjaar, blijft de arbeidsmarkt voorlopig wel voldoende sterk om een recessie te vermijden. Maar de financiële markten putten vooral moed uit het feit dat de jobcreatie tegelijk zwak genoeg was om het monetaire beleid verder te versoepelen. De Fed verlaagde zoals verwacht de beleidsrente opnieuw met 25 basispunten op haar decembervergadering, maar was minder duidelijk over bijkomende renteverlagingen. Daags na de renteverlaging raakte wel bekend dat de Amerikaanse, Canadese, Britse, Europese en Zwitserse centrale banken de handen in elkaar sloegen om extra geld in de markt te pompen tegen betere voorwaarden, om zo de krediet- en liquiditeitscrisis te bezweren. De financiële markten lijken er voorlopig niet helemaal van overtuigd dat de centrale banken het tij zullen kunnen keren. In een scenario van verdere renteverlagingen moet de inflatie bovendien wel onder controle blijven. De voedings- en olieprijzen zijn de voorbije maand opnieuw fors toegenomen en de nog steeds krappe Amerikaanse arbeidsmarkt vergroot het risico dat werknemers de hogere kosten willen vertalen in hogere lonen (zogenaamde tweede ronde effecten). Bij de publicatie van haar (al bij al gunstige) groeivooruitzichten voor de VS wees de Oeso eerder deze maand op de toegenomen inflatierisico's en suggereerde zelfs dat bijkomende renteverlagingen van de Fed een vergissing zouden zijn. Recente cijfers in de VS (sterke kleinhandelsverkopen en hoger dan verwachte producenten- en consumentenprijzen) suggereren dat de recessievrees wel eens snel plaats zou kunnen maken voor hernieuwde inflatievrees.