Amsterdam.
...

Amsterdam.Delta Lloyd herleeft.Lamlendig vloeit de Amstel voorbij. In een ooghoek steekt de jongste marmerkanjer, de Rembrandt Tower, de honk van Philips HQ. Een tweede wolkenkrabber is in aanbouw in het nieuwste financiële district van Amsterdam. Drs. Nico Hoek, het jongste lid - 42 - van de vierkoppige raad van bestuur van Delta Lloyd en de dauphin bij het vertrek van bestuursvoorzitter Jansen (61): "Wij waren in de jaren tachtig een muurbloempje. Bij de schaalvergroting in het Nederlandse verzekeren liep dit bedrijf achter, maar midden de jaren negentig begon de ommekeer. De omzet en de winst moeten jaarlijks met 15% stijgen om binnen vijf jaar in de toptien te staan van de grootste verzekeraars van West-Europa." Van CGU - de moeder - kreeg het concern de opdracht om bij voorrang te groeien in Noordwest-Europa. In een niet ver verleden behoorde Delta Lloyd tot de topdrie van de Nederlandse verzekeraars. Commercial Union (later CGU) remde de ambities van de Nederlandse dochter. De maatschappij werd ingehaald door Interpolis en Stad Rotterdam en zakte naar het nummer 7 op de ranglijst. De ene zijn dood is de andere zijn brood. In juni verwierf Delta Lloyd het kwakkelende Nuts Ohra en treedt daarmee opnieuw toe tot de Nederlandse groten. Ohra bezat een té krappe kapitaalbasis. Nuts is sterk in de groeiende particuliere ziektekostenverzekeringen, maar daar waren recentelijk problemen met de prijszetting en vorig jaar werd verlies geleden. Nico Hoek: "Voor Nuts Ohra speelde een dubbele belangstelling. Nuts is een grote particuliere ziektekostenverzekeraar, Ohra een direct writer van verzekeringen - dus het tweede verkoopkanaal dat we al lang zochten. Het intermediair verliest onder de lagere inkomensgroepen aan marktaandeel, zeggen studies. Dus is er behoefte aan een direct kanaal voor de eenvoudige verzekeringsproducten. Met Nuts Ohra kwam Ohra Bank mee in Nederland en met Ohra België haalden we Bankunie en Bank van Limburg binnen." Het premie-inkomen van Delta Lloyd is voor 3,5 miljard gulden Nederlands en voor 1,5 miljard gulden Duits, via Berliner Lebensversicherung (gekocht in 1998). Nuts Ohra versterkt het internationale inkomen van Delta Lloyd. Nico Hoek: "In Nederland willen we opnieuw naar de topdrie." In zijn merkenbeleid in Nederland heeft de verzekeraar twee hoofdmerken: Delta Lloyd en Ohra. Nuts heeft naam als ziektekostenverzekeraar en is het derde merk. Delta Lloyd Bank en Ohra Bank hebben eveneens iets in de mars. Nico Hoek: "In België zullen we eveneens een aantal merken in de lucht houden. Ik ben een olieboer, was zestien jaar bij Shell en doorliep financiën, marketing, algemeen bestuur, Shell Pensioenfonds plus een aantal buitenlandse posten. Ik ben daar opgevoed in het besef hoe belangrijk sterke merken zijn. Ik wil dat onze groep genuanceerder werkt dan Axa met zijn uniforme merkenaanpak. De levensverzekering is een erg lokale business. Ik zou zeer goed nadenken of ik het merk Royale Belge zou opgeven. In Nederland kent 90% van de mensen het merk Delta Lloyd. Een derde kan de naam spontaan opnoemen." Zal Delta Lloyd/Nuts Ohra praten met de nieuwe paarsgroene coalitie in België over zijn particuliere ziektekostenpakketten? Nico Hoek: "Dat sluit ik hoegenaamd niet uit. De maatschappelijke trend in Europa is de terugtredende overheid. Dat zie je in Nederland en Groot-Brittannië en het vindt navolging in België en in Duitsland. Die ontwikkeling komt voor ons op een goed moment."Frans Crols