Eind 2018 uitte Infrabel de ambitie om 1400 nieuwe werknemers aan te werven tegen 2020. Daarvan is een derde aangetrokken. De intensieve aanwervingscampagne is voor hr-directeur Nico Van Wijk (53) logisch. "Ze is een gevolg van het aanwervingsbeleid van de jaren zeventig", zegt hij. "Toen is volop aangeworven. Die mensen gaan nu met pensioen. Zelfs in een context van besparingen moeten we de komende twee tot drie jaar volop mensen in dienst nemen."

Van Wijk is opgeleid als industrieel ingenieur in Gent en volgde aan de VUB een postgraduaat management. In 2004 haalde Karel Vinck hem naar het spoorwegbedrijf. Van Wijk had er toen al een decennium in de consultancy opzitten, onder meer bij McKinsey. "Ik had veel gereisd en ervaring opgedaan, en wou de consultancywereld verruilen voor een langer engagement bij een klassiek bedrijf."

Bij de opsplitsing van de spoorwegen kwam Van Wijk terecht bij de NMBS Holding, waar Jannie Haek zijn baas werd. Na een aantal jaar kwam de vraag om voor de hr-divisie van Infrabel te werken. Aanvankelijk was zijn opdracht de organisatiestructuur te hervormen, zodat de oude NMBS-organisatie met diverse directies volledig zou verdwijnen. "Dat heeft een aantal jaar in beslag genomen en toen in 2012 de plek van hr- directeur vrijkwam, was het logisch die rol op te nemen."

In 2014 verdween de NMBS Holding en ontstond HR Rail, de juridische werkgever van de spoorwegpersoneel bij de operator NMBS en de infrastructuurbeheerder Infrabel. "HR Rail werft aan en ontslaat", legt Van Wijk uit. "Wij zijn als feitelijke werkgever verantwoordelijk voor het welzijn en de opleiding. De samenwerking verloopt goed. Wij kiezen onze mensen, en de procedures en de opleiding zitten bij ons. De uitbetaling en de contracten zitten bij HR Rail."

Het hr-team telt 235 mensen. Volgens Van Wijk is het hr-beleid strategisch voor Infrabel. "De kerncompetentie van Infrabel bestaat uit het bouwen, onderhouden en exploiteren van de spoorweg", zegt hij. "De helft van de kosten bij Infrabel zijn personeelskosten. Het personeel is de belangrijkste hefboom om de efficiëntie te verhogen. Dat is ook de reden waarom het personeelsaantal sinds 2015 van 15.000 naar ruim 10.000 is gedaald. In die periode is het spoorwegnet niet gekrompen en het aantal reizigers stijgt nog altijd. Er is dus een forse verbetering van de productiviteit, maar dat betekent niet dat we het onmogelijke vergen van ons personeel."

Oubollig imago

Automatisering maakt het mogelijk met minder personeel te werken. Dat is maar goed ook in een krappe arbeidsmarkt. "Wij proberen ons te differentiëren", zegt Van Wijk. "We zetten in op imagocampagnes en mikken op jongere werknemers. Infrabel is een groot bedrijf dat werkzekerheid kan beiden, maar ook carrièreperspectieven en opleidingsmogelijkheden. We proberen ook af te raken van het oubollige spoorwegimago. Neem onze aanwervingsprocedure. De oude tewerkstellingsprocedure was een proces van maanden. Sinds 2017 hebben we die met de Job Days teruggebracht tot één dag. Wie daar solliciteert, heeft kans om dezelfde dag met een contract naar buiten te wandelen."

We zetten in op imagocampagnes en mikken op jongere werknemers

Eind 2018 uitte Infrabel de ambitie om 1400 nieuwe werknemers aan te werven tegen 2020. Daarvan is een derde aangetrokken. De intensieve aanwervingscampagne is voor hr-directeur Nico Van Wijk (53) logisch. "Ze is een gevolg van het aanwervingsbeleid van de jaren zeventig", zegt hij. "Toen is volop aangeworven. Die mensen gaan nu met pensioen. Zelfs in een context van besparingen moeten we de komende twee tot drie jaar volop mensen in dienst nemen." Van Wijk is opgeleid als industrieel ingenieur in Gent en volgde aan de VUB een postgraduaat management. In 2004 haalde Karel Vinck hem naar het spoorwegbedrijf. Van Wijk had er toen al een decennium in de consultancy opzitten, onder meer bij McKinsey. "Ik had veel gereisd en ervaring opgedaan, en wou de consultancywereld verruilen voor een langer engagement bij een klassiek bedrijf." Bij de opsplitsing van de spoorwegen kwam Van Wijk terecht bij de NMBS Holding, waar Jannie Haek zijn baas werd. Na een aantal jaar kwam de vraag om voor de hr-divisie van Infrabel te werken. Aanvankelijk was zijn opdracht de organisatiestructuur te hervormen, zodat de oude NMBS-organisatie met diverse directies volledig zou verdwijnen. "Dat heeft een aantal jaar in beslag genomen en toen in 2012 de plek van hr- directeur vrijkwam, was het logisch die rol op te nemen." In 2014 verdween de NMBS Holding en ontstond HR Rail, de juridische werkgever van de spoorwegpersoneel bij de operator NMBS en de infrastructuurbeheerder Infrabel. "HR Rail werft aan en ontslaat", legt Van Wijk uit. "Wij zijn als feitelijke werkgever verantwoordelijk voor het welzijn en de opleiding. De samenwerking verloopt goed. Wij kiezen onze mensen, en de procedures en de opleiding zitten bij ons. De uitbetaling en de contracten zitten bij HR Rail." Het hr-team telt 235 mensen. Volgens Van Wijk is het hr-beleid strategisch voor Infrabel. "De kerncompetentie van Infrabel bestaat uit het bouwen, onderhouden en exploiteren van de spoorweg", zegt hij. "De helft van de kosten bij Infrabel zijn personeelskosten. Het personeel is de belangrijkste hefboom om de efficiëntie te verhogen. Dat is ook de reden waarom het personeelsaantal sinds 2015 van 15.000 naar ruim 10.000 is gedaald. In die periode is het spoorwegnet niet gekrompen en het aantal reizigers stijgt nog altijd. Er is dus een forse verbetering van de productiviteit, maar dat betekent niet dat we het onmogelijke vergen van ons personeel." Automatisering maakt het mogelijk met minder personeel te werken. Dat is maar goed ook in een krappe arbeidsmarkt. "Wij proberen ons te differentiëren", zegt Van Wijk. "We zetten in op imagocampagnes en mikken op jongere werknemers. Infrabel is een groot bedrijf dat werkzekerheid kan beiden, maar ook carrièreperspectieven en opleidingsmogelijkheden. We proberen ook af te raken van het oubollige spoorwegimago. Neem onze aanwervingsprocedure. De oude tewerkstellingsprocedure was een proces van maanden. Sinds 2017 hebben we die met de Job Days teruggebracht tot één dag. Wie daar solliciteert, heeft kans om dezelfde dag met een contract naar buiten te wandelen."