Jan Vorstermans (53) is graag gezien bij de Europese kabeloperatoren. Dat hij als netwerkverantwoordelijke van Telenet de snelste operator van ons land heeft gemaakt, is daar niet vreemd aan. Als ex-CEO Duco Sickinghe het gezicht was van Telenet, dan was het Vorstermans die ervoor zorgde dat alles bleef draaien.
...

Jan Vorstermans (53) is graag gezien bij de Europese kabeloperatoren. Dat hij als netwerkverantwoordelijke van Telenet de snelste operator van ons land heeft gemaakt, is daar niet vreemd aan. Als ex-CEO Duco Sickinghe het gezicht was van Telenet, dan was het Vorstermans die ervoor zorgde dat alles bleef draaien. Een maand geleden trok de Antwerpenaar de deur achter zicht dicht in Mechelen. "Ik had het wereldje wel gezien. Uiteraard waren er mogelijkheden, maar ik heb geen zin om nog eens te doen wat ik al gedaan heb. Het is tijd voor iets anders." Met Qunova wil Vorstermans jonge bedrijfjes helpen en ondernemers coachen. Vorstermans heeft altijd interesse getoond in innovatieve starters. "Als je naar België en Europa kijkt, dan merk je dat die bedrijfjes het moeilijk hebben. Niet om op te starten -- dat geld vinden de meesten wel bij vrienden en familie -- maar wel bij de volgende stap, het vinden van de 1 tot 2 miljoen euro die nodig is om het product op punt te stellen en achter de eerste klanten aan te kunnen gaan." Zelf heeft de voormalige operationeel directeur nooit een onderneming opgestart, maar hij kan toch enkele troeven voorleggen. "Ik heb wat geld verzameld dat ik kan investeren als businessangel en ik kan bogen op een uitgebreid netwerk. Bovendien ben ik geloofwaardig op technisch niveau, en heb ik heel wat ervaring in sales en marketing, en op managementniveau. Er is dus zeker een match met de wereld van de start-ups." Dat hij een risico neemt, stoort hem niet. "Het ís niet vanzelfsprekend te beleggen in starters, want de gemiddelde return on investment is -1 procent. Ik ken ook al heel wat angels die zich verbrand hebben. Kijk je enkel naar de toplaag, dan merk je dat er daar een return is van 22 procent. Ik zal dus verstandig moeten investeren." "Gelukkig heb ik twee partners, vrienden eigenlijk, met wie ik nauw samenwerk. De Zuid-Afrikaanse seriële investeerder Brendon Grunewald van IceVista heeft al 20 jaar ervaring in de start-upsector, en de Amerikaanse telecomspecialist Peter Percosan van Digital Strategy heeft ook een aantal bedrijven opgericht en verkocht." Het plan is samen een Europees investeringsfonds uit te bouwen. "Voorlopig focus ik op België, maar als we dat fonds van de grond krijgen, willen we breder kijken. Het is mijn ambitie een brug te slaan tussen de Verenigde Staten en Europa, en om Amerikaanse investeerders zo ver te krijgen dat ze op het Oude Continent investeren. Er is nog wat koudwatervrees -- Europa is een moeilijke markt -- maar het besef begint te groeien dat hier evenveel talent rondloopt als in de VS." "Bovendien liggen de waarderingen voor bedrijven in Europa lager dan in Silicon Valley, wat maakt dat investeerders meer waar krijgen voor hun dollars. Goede Amerikaanse starters worden duur, het kapitaal dat je op tafel moet leggen voor een A-ronde stijgt significant. Dat maakt Europa steeds aantrekkelijker." Overigens stampen ook Duco Sickinghe en Renaat Berckmoes, voormalig CEO en financieel directeur van Telenet, een investeringsvehikel uit de grond, Fortino. Kan er niet met hen samengewerkt worden? "Ik sluit dat niet uit, maar Duco en Renaat zitten op een ander spoor", zegt Vorstermans. "Zij willen een private-equitybedrijf opstarten, waarmee ze investeren in ondernemingen die al wat rijper zijn. Familiebedrijven die zonder opvolger komen te zitten, of organisaties die een zekere maturiteit bereikt hebben en internationaal willen gaan." Jan Vorstermans gelooft sterk in het model van Silicon Valley, waar iedereen elkaar kent en op een open manier met elkaar omgaat. "Als ik met Belgische starters praat, dan is het eerste wat ze vragen een NDA (geheimhoudingsverklaring, nvdr.) te tekenen. In de VS lachen ze dat weg: een starter moet sowieso sterk genoeg in zijn schoenen staan om zonder blozen over zijn project te kunnen praten. Ook bij ons moeten we naar zo'n open cultuur evolueren." "In de Valley leeft ook het besef dat de focus altijd op het bedrijf moet liggen, en niet op de oprichter. Terwijl men bij ons snel de neiging heeft om te zeggen: 'It's mine, blijf ervan af'. Als investeerder moet je dan hard zijn: 'Ofwel stel je een nieuwe CEO aan, ofwel kan je fluiten naar je centen'. Er zijn wel initiatieven die starters de Amerikaanse ondernemerscultuur wat meer eigen maken, maar die zijn eerder goedbedoeld dan efficiënt. "Organisaties moeten de middelen krijgen om start-ups te ondersteunen, met kapitaal en met begeleiding, en daar knelt het schoentje. Kijk naar de resultaten. Hoeveel echt succesvolle bedrijven hebben we al zien ontstaan de voorbije jaren? Hoeveel investeringsfondsen zijn er om op terug te vallen?" Tegelijk is er in ons land maar weinig appetijt om risico's te nemen en om geld te steken in starters. "Het is vreselijk dat er niet méér wordt geïnvesteerd, België is toch niet arm? Mensen kopen wel een derde huis, maar beleggen in een start-up, ho maar! Is het dan zo erg als je wat geld verliest op een deal?" "We moeten risico's leren te nemen en professioneler te werk te gaan", meent Vorstermans. "Als ik de dossiers zie die ik soms voor me krijg, met businessplannen waar je zo doorheen kijkt. In de VS zou niemand nog met je praten. Dat is zelfs geen verwijt, de eerste keer is altijd moeilijk." Met Qunova wil hij naar het model van de accelerator evolueren, waar je verschillende profielen samenbrengt in een soort van ecosysteem, en waarbij dan nieuwe en interessante ideeën gegenereerd kunnen worden. FREDERIK TIBAU"Mensen kopen wel een derde huis, maar beleggen in een start-up, ho maar! Is het dan zo erg als je wat geld verliest op een deal?"