De jongste jaren zijn de tarieven van de distributienetbeheerders almaar gestegen. Een belangrijk stuk van die stijging komt voor rekening van de doorrekening van de groenestroomcertificaten en andere sociale kosten. Om de stijging van de netkosten onder controle te houden, werkt de Vlaamse energieregulator VREG aan een nieuwe tariefstructuur, zegt woordvoerder Dirk Van Evercooren.
...

De jongste jaren zijn de tarieven van de distributienetbeheerders almaar gestegen. Een belangrijk stuk van die stijging komt voor rekening van de doorrekening van de groenestroomcertificaten en andere sociale kosten. Om de stijging van de netkosten onder controle te houden, werkt de Vlaamse energieregulator VREG aan een nieuwe tariefstructuur, zegt woordvoerder Dirk Van Evercooren. Een deel van de factuur zal niet meer worden gebaseerd op het verbruik, maar op de capaciteit, zeg maar wat de verbruiker potentieel nodig heeft. Als u een elektrische wagen, een sauna en een warmtepomp hebt, dan zal u dus meer betalen dan wanneer u die apparaten niet hebt. "Het net is een maatschappelijk nuttig instrument en daarvoor wordt een faire bijdrage gevraagd. Maar we willen de prijs per kilowattuur niet volledig laten vallen, omdat mensen moeten blijven worden gestimuleerd rationeel energie te verbruiken." Ook Ronnie Belmans, CEO Energyville, is een tariefverandering genegen, maar vindt het VREG-voorstel achterhaald. "Daarmee dreig je juist de energietransitie af te remmen, want je belast het bezit van de systemen die daar deel van uitmaken. We gaan naar een energiemarkt waarin niet de operationele kosten, maar de investeringskosten belangrijk zijn. Als ik zelf investeer in zonnepanelen, batterijen en dergelijke meer, en het net niet nodig heb, waarom zou ik dan zuinig zijn met elektriciteit?" Eenmalige aansluitingskosten vindt Belmans logisch, maar het capaciteitstarief moet ook dynamisch zijn. "Waarom zou ik evenveel moeten betalen als ik stroom afneem op een winderige zomerdag of op een windluwe winteravond?" André Jurres vindt dromen over off-grid "gevaarlijk, en helemaal niet nodig. Maar we moeten absoluut af van die prijs per kilowattuur. Nu worden mensen die investeren in duurzame systemen, zoals warmtepompen, bestraft." Voor Eandis maakt de discussie weinig uit. De VREG bepaalt eerst hoeveel geld de netbeheerders ter beschikking krijgen om hun kosten te dekken, en houdt daarbij ook rekening met een billijk rendement op het geïnvesteerde kapitaal. Die tariefmethodologie voor de periode 2017-2020 en de recuperatie van openstaande saldi uit het verleden, zoals die van de groenestroomcertificaten, is meer van belang voor Eandis dan de manier waarop die kosten worden uitgesmeerd over de gebruikers. Van Evercooren: "Sommige gebruikers zullen meer betalen, anderen minder. Maar de overstap naar een capaciteitsgebaseerd nettarief zal geen extra geld voor de netbeheerders opleveren. Wij zoeken een evenwicht tussen de correcte vergoeding voor de gemeentes en de belangen van de consument. Daarom hebben we de vergoeding voor het vermogen laten zakken van 6,1 naar 5,0 procent, om op die manier de daling van de rentevoeten te volgen."