Vorig jaar richtte Lesley Arens #ZigZagHR op, een platform om hr-evenementen te organiseren. Daaraan werd een nieuw vaktijdschrift gekoppeld. In oktober startte het eerste event. "De bedoeling was hr-professionals en leidinggevenden maandelijks samen te brengen rond een thema dat hen na aan het hart ligt", zegt Arens. "Het project ligt in het verlengde van mijn boek ZigZagHR over de noodzaak voor hr om zich opnieuw uit te vinden."
...

Vorig jaar richtte Lesley Arens #ZigZagHR op, een platform om hr-evenementen te organiseren. Daaraan werd een nieuw vaktijdschrift gekoppeld. In oktober startte het eerste event. "De bedoeling was hr-professionals en leidinggevenden maandelijks samen te brengen rond een thema dat hen na aan het hart ligt", zegt Arens. "Het project ligt in het verlengde van mijn boek ZigZagHR over de noodzaak voor hr om zich opnieuw uit te vinden." U was een halfjaar bezig toen de coronapandemie uitbrak. Vreesde u niet dat het snel voorbij zou zijn met #ZigZagHR? LESLEY ARENS. "Wij hebben meteen geschakeld. April en mei waren heel moeilijk. Er konden geen events of seminars plaatsvinden. Het voordeel was dat we in de opstartperiode zaten en dan heb je nog ruimte en flexibiliteit om bij te sturen. De hr-afdelingen van bedrijven waren in die periode met andere zaken bezig. Er was de tijdelijke werkloosheid, er vielen ontslagen, de interne organisatie van het bedrijf moest coronaproof worden gemaakt. En toch hebben we onze pre-coronadoelstellingen voor dit jaar nu al gehaald." Hoe komt dat? ARENS. "We hebben geen gratis webinars of online-events georganiseerd. Dat is communicatie in één richting. Wel hebben we podcasts opgezet waarin zowel bedrijfsleiders als hr-experts aan het woord kwamen. Bedrijven hadden behoefte aan inspiratie." Hoe maak je een rendabele business van zo'n podcast? ARENS. "We deden dat met video en niet enkel met audio. In het begin kwamen vooral hr-directeurs en CEO 's aan het woord. Na verloop van tijd bleken ook hr-dienstverleners geïnteresseerd om hun inzichten te delen. Dat is uitgemond in thema's zoals digitaal leren, de sociale verkiezingen en telewerk. "We hebben een leuke naam aan die podcast gegeven: Brainpicking. We kruipen in het hoofd van een expert of een ondernemer. Het project evolueert richting een soort hr-tv. Ik zie er een nieuw businessmodel in. We zijn ook opnieuw gestart met onze community-activiteiten, zoals ronde tafels met kleine groepen, virtueel of fysiek, volgens de coronamaatregelen. Ondertussen is ons tijdschrift blijven verschijnen. De abonnementen zijn tijdens de eerste lockdown gedaald, maar die trend is gekeerd." Komen er meer vragen over coronagerelateerde hr-onderwerpen? Bedrijven zijn bijvoorbeeld bereid telewerk structureel te organiseren, maar willen de betrokkenheid van het personeel niet verliezen. ARENS. "Het onderwerp van ons tijdschrift in november was betrokkenheid. De respons was enorm. Normaal hebben we 300 à 400 exemplaren over. Nu zijn ze allemaal weg. De bezorgdheid bij de bedrijven is een feit. In het begin van de coronacrisis overheerste het groepsgevoel, maar dat zwakt nu af. Tegelijk zijn er nog altijd veel vragen over de inrichting van de werkplek. Ook de basis-hr blijft belangrijk: de payroll, onkosten en de thuiswerkvergoedingen."