Wanneer men in een bedrijf over mobilofonie spreekt, houdt men het liever kort. Vocale berichten zijn duur, te duur. De operators weten heel goed dat de grootste kopzorg van de professionele gebruiker de kostprijs is. En hoewel 70% van de Belgische bedrijven al koos voor GSM, worden de toestellen maar mondjesmaat verdeeld onder het personeel. Om de bedrijven ervan te overtuigen meer abonnementen te nemen, is de strategie van de operators om nieuwe instrumenten aan te bieden waarvan de voordelen voor de klant groter zijn dan de prijs die hij ervoor betaalt. Vandaar dat ze zich toespitsen op het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden om gegevens via GSM door te zenden, vanuit het zeer moderne concept van het mobiele kantoor.
...

Wanneer men in een bedrijf over mobilofonie spreekt, houdt men het liever kort. Vocale berichten zijn duur, te duur. De operators weten heel goed dat de grootste kopzorg van de professionele gebruiker de kostprijs is. En hoewel 70% van de Belgische bedrijven al koos voor GSM, worden de toestellen maar mondjesmaat verdeeld onder het personeel. Om de bedrijven ervan te overtuigen meer abonnementen te nemen, is de strategie van de operators om nieuwe instrumenten aan te bieden waarvan de voordelen voor de klant groter zijn dan de prijs die hij ervoor betaalt. Vandaar dat ze zich toespitsen op het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden om gegevens via GSM door te zenden, vanuit het zeer moderne concept van het mobiele kantoor.Maar dat mobiele kantoor - zeer uitgekiende instrumenten voor fax en datatransmissie - zou nog geen 10% van de corporate klanten van onze operators aantrekken. De grote gebruikers van datatransmissie richten zich eerder tot de - goedkopere - datanetwerken. En de andere gebruikers weten niet wat men hen voorstelt, of doen alleszins alsof ze het niet weten. En nu, hoe verwonderlijk het ook moge zijn, het is misschien wel één van de minder belangrijke functies van de GSM-standaard, een gadget bijna, die het gebruik van de GSM als overbrenger van niet gesproken berichten opnieuw aantrekkelijk zou kunnen maken voor de bedrijven: de Short Message Service (SMS). Zo denkt men alleszins bij Mobistar, vermits deze operator in de tweede helft van de maand juni zijn SMS-pakket uitbreidt. IN WEINIG WOORDEN.Via de Short Message Service kan een abonnee met zijn GSM-toestel korte berichten van maximaal 160 karakters ontvangen of versturen. Zijn toestel wordt dan een gewone pager (of semafoon). De SMS maakt integraal deel uit van de GSM-standaard, maar werd niet uitgebouwd voor een gebruik tussen GSM-abonnees. Door het overschot aan bandbreedte op de netten konden de operators hun klanten schriftelijk berichten over binnenkomende boodschappen op hun voice-mail, het saldo van hun rekening bij hen, of de ontvangst van een e-mailbericht. Maar de SMS bleek al snel een zeer bruikbaar instrument wanneer de stem niet meer voldoet als beste mobiele communicatiemiddel, namelijk wanneer men enkel een telefoonnummer of een adres wil doorgeven of wanneer men een dringend bericht wil doorgeven en de ontvanger in gesprek is of niet wil gestoord worden...Er is een heel gamma van manieren ontwikkeld om SMS-berichten door te geven aan mobiele telefoongebruikers. Men kan bijvoorbeeld via een korte-berichten-server (SM-SC) bij de operator een bericht doorsturen naar een GSM vanaf gelijk welke pc of laptop of - de laatste mode - vanaf het Internet. De websites waar men dit gratis kan doen ( Ad Valvas op kop), zijn tegenwoordig legio. Veel service providers geven hun abonnees de mogelijkheid de beurskoersen, de voetbalresultaten, de informatie van het wegennet of de aanwezigheid van snelheidsradars op datzelfde wegennet op te vragen. Alle mobiele telefoons kunnen tegenwoordig dat type SMS Mobile Terminated (MT) berichten ontvangen. Maar die korte boodschappen kunnen ook vanuit de GSM gestuurd worden - men spreekt dan van SMS Mobile Originated (MO), aangezien de dienst bidirectioneel is. Nochtans is het vrij moeilijk en volledig nutteloos om te trachten het alfanumeriek klavier van de telefoon te gebruiken om een boodschap van 160 karakters in te tikken. HEEN EN TERUG.Dankzij de installatie van de "Mobile Originated"-dienst op het Mobistar-net wordt de GSM een echte boodschappendienst voor bedrijven in de transportsector, de fleetcontrol, het onderhoud of de telemetrie om er maar enkele te noemen. Koppel deze dienst aan een Global Positioning System (GPS) voor de realtime lokalisering, aan een printer voor bestelbons, aan persoonlijke communicatietoestellen zoals de nieuwe generatie "black box" GSM's (zonder klavier) van onder andere Falcom of Siemens - en elke professionele mobiele gebruiker zal SMS-boodschappen kunnen doorsturen aan een lage kostprijs en mét ontvangstbewijzen. Het is alleszins een nieuwe stap in de richting van het volledige mobiele kantoor, dat bij ons nog in zijn kinderschoenen staat. Een stap die veel gebruikers wel eens zou kunnen overtuigen hun communicatie-instrumenten te hergroeperen en van hun zuiver datanetwerk over te stappen op GSM. Daarbij krijgen ze dan een extra functie die voor de meesten onder ons van vitaal belang is en voor hen slechts complementair: de stemoverdracht.Fr.M.