Bart Verhaeghe Trends-minister van Arbeid, Sociale Zaken en Pensioenen.
...

Bart Verhaeghe Trends-minister van Arbeid, Sociale Zaken en Pensioenen. Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be eXtra informatie op www.trends.be De functies van de leden van het zakenkabinet.HUGO VANDAMME. "In mijn vorige bijdrage (nvdr - zie Trends, 10 maart 2005, blz. 113) stond ik nogal negatief tegenover de uitlatingen van Guy Quaden. De gouverneur van de Nationale Bank had verklaard dat bedrijven meer moeten innoveren en dat vond ik een dooddoener. Want waar bleven de concrete beleidsdaden? Ik ben dan ook aangenaam verrast dat uitgerekend de federale minister van Begroting, Johan Vande Lanotte (SP.A), een innovatiefonds lanceert. We hebben dat inderdaad nodig. "Sterker nog, elke bevoegde beleidsmaker wil nu blijkbaar extra geld vrijmaken voor onderzoek en technologie. Marc Verwilghen, de federale minister van Wetenschapsbeleid (VLD), wijst erop dat de overheid en de privé-sector samen zo'n 500 miljoen euro kunnen losweken voor het innovatiefonds. En Vlaams minister van Economie Fientje Moerman (VLD) beklemtoont dat er al een innovatiefonds binnen de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) werd opgericht waarin 75 miljoen euro is gepompt. Nu maar hopen dat dit enthousiasme niet tot onderlinge concurrentie leidt."VANDAMME. "Ik begrijp de vakbond niet langer. Ik word er bijna wanhopig van. Je stapt vandaag in het vliegtuig en enkele uren later ben je in Oekraïne. Met de auto doe je er één dag en één nacht over. Erg dichtbij dus om er een bedrijf of filiaal op te starten. En in dergelijke omstandigheden moeten we dan nog maatregelen verkroppen die onze lasten verhogen. Je zult zien, na een tijdje zullen onze bedrijfsleiders daar niet langer over klagen. Nu hoor je ze ook niet meer klagen over de dure euro. Maar ze nemen wel maatregelen: ze vestigen zich buiten de eurozone, waar ze minder kwetsbaar zijn. Er is niets erger dan bedrijfsleiders die niet meer klagen over de te hoge lasten. Zij zullen verhuizen."VANDAMME. "De fondsen waarover de overheid beschikt om een industrieel beleid te voeren, moeten op volle toeren draaien tegen de volgende economische crisis. Ik verwijs naar de periode 2002-2003, toen de banken de geldkraan van hun risicokapitaalfondsen dichtdraaiden en vele beloftevolle bedrijfjes over de kop gingen. Vroeg of laat komt er opnieuw zo'n crisisperiode. En dan moet de overheid klaarstaan met Vlaams geld om nieuwe ondernemingen of doorgroeibedrijven te financieren en zo resoluut te kiezen voor de lange termijn. Je kunt die aanpak niet verwachten van de Gimv, die beursgenoteerd is en rekening moet houden met de kortetermijnverwachtingen van de belegger. Maar uit de verdere privatisering van de Gimv kan wel geld worden geput voor dit type van flankerend beleid."VANDAMME. "Ik denk niet dat zoiets in België, waar we recent nog codes voor deugdelijk bestuur invoerden, mogelijk is. Tenzij er gesjoemeld wordt. Ik begrijp ook niet hoe dit aanvaard is. Moeten we dit soort uitwassen wettelijk beteugelen? Er zullen altijd achterpoortjes zijn. Eens te meer bewijst dit feit de steeds belangrijker wordende rol van de raad van bestuur. Uitgerekend dit orgaan moet waken over de bedrijfsbelangen op lange termijn. Hoe kan een bedrijf zijn medewerkers nog motiveren na een dergelijke ontslagvergoeding voor de topman?"VANDAMME. "De Belgische industrie wordt niet alleen geconfronteerd met een dure euro of te hoge loonkosten. Er is ook het probleem van de vrijhandel. We hoeven niet heiliger te zijn dan de paus. De Amerikanen zijn daarin heel pragmatisch: zij kijken niet naar free trade, wél naar fair trade. Verloopt de vrijhandel niet volgens correcte principes, dan grijpen zij in. Want doe je niets, dan wordt je markt automatisch overspoeld en dreigt opnieuw lokale industrie te verdwijnen. Er zijn meer dan ooit maatregelen nodig om onze industrie te behouden. Ik juich die beslissing van de EU dus toe."P.D."Ik begrijp de vakbond niet langer. Ik word er bijna wanhopig van."