Bluebee werd in 2011 opgericht als spin-off door de Belg Koen Bertels, hoofd van de afdeling computerwetenschappen van de TU Delft. "Een aantal professoren had technieken ontwikkeld om het berekenen van algoritmes te versnellen met behulp van supercomputing, maar van DNA-analyses was nog geen sprake", zegt Hans Cobben, CEO van Bluebee.
...

Bluebee werd in 2011 opgericht als spin-off door de Belg Koen Bertels, hoofd van de afdeling computerwetenschappen van de TU Delft. "Een aantal professoren had technieken ontwikkeld om het berekenen van algoritmes te versnellen met behulp van supercomputing, maar van DNA-analyses was nog geen sprake", zegt Hans Cobben, CEO van Bluebee. "Het kantelpunt kwam in 2013 toen we een verschuiving zagen in de beschikbaarheid van next generation sequencing (verzamelnaam voor moderne technieken om het genoom van planten, dieren of mensen te ontrafelen, nvdr)", zegt Cobben. "Laboratoria krijgen hoe langer hoe meer machines ter beschikking om DNA te ontrafelen, maar produceren daarbij enorme hoeveelheden ruwe informatie. Een mens heeft een DNA-sequentie van ongeveer 3,3 miljard tekens. Vergelijk het met een versnipperde stapel krantenpapier. Je hebt technologie nodig om die snippers samen te brengen en er de schrijffouten uit te halen. Je wil weten waar mutaties zitten die bijvoorbeeld wijzen op kanker of een erfelijke vorm van diabetes." Bluebee past supercomputing toe op genoomanalyse. "Daarrond hebben we een platform ontwikkeld waarmee klinische labo's, onderzoeksinstellingen en diagnosecentra snel en in overeenstemming met het juridische kader genetische analyses kunnen laten uitvoeren. Vroeger duurde een neonatale kankerscreening bijvoorbeeld twaalf dagen. Wij hebben dat teruggebracht tot twee. Dat is van levensbelang." Cobben heeft een achtergrond in financiële technologie. Hij richtte in 2004 mee Trax op, dat cashmanagementtoepassingen bouwt voor multinationals. Een derivaat van die technologie werd in 2010 verkocht aan de internationale bankenorganisatie Swift. Opvallend is dan ook de aanwezigheid van ex-Swifters bij Bluebee. "Als je geld op een veilige manier van A naar B kan versluizen, kan je ook genoomdata encrypteren en veilig verwerken." Vorig jaar haalde Bluebee al 1,75 miljoen euro op, waarvan het grootste deel bij het Belgische Buysse & Partners. Vorige week kondigde het bedrijf aan dat het 10 miljoen euro ophaalde in een kapitaalronde bij onder meer Korys, de holding van de familie Colruyt, en Capricorn Venture Partners. Nog een opmerkelijke naam is Annie Vereecken, de leading lady van de Belgische biotech, die in 2010 het labobedrijf MedHold verkocht aan Sonic Healthcare. De service van Bluebee wordt sinds anderhalf jaar gevalideerd door instellingen zoals het Duitse kankerinstituut DKFZ, het Cecad in Keulen dat onderzoek doet naar ouderdomsziekten en het Franse Institut Pasteur dat een diagnostische methodologie ontwikkelde voor diabetes. "Daarmee zitten we bij de wereldtop", weet Hans Cobben. "Nu gaan we naar de markt. Vandaar die 10 miljoen euro, om te investeren in sales, marketing en operations. Vanaf de tweede jaarhelft gaan we ook een Amerikaanse tak uitbouwen." Momenteel is de omzet nog laag, maar Bluebee is in gesprek met vijftig grote potentiële klanten. "De afgelopen twee jaar waren we in stealth-modus. Nu is het moment gekomen om onze dienst snel op grote schaal aan te bieden. Uiteraard gaan we dat niet doen met een omzet van 5 miljoen euro, maar het is te vroeg om een resultaat te voorspellen. Veel belangrijker is dat we een Europese leiderschapspositie innemen en een toppositie in de VS." Bluebee telt 21 medewerkers in Delft en Mechelen en mikt op een wereldwijd marktaandeel van 5 à 10 procent. "We distantiëren ons van de concurrentie op drie manieren", zegt Cobben. "Ten eerste juridisch, dankzij onze globale cloud. Spelers zoals Amazon en Google hebben hun datacenters ondergebracht op een beperkt aantal plaatsen in de wereld. Dat botst met de wetgeving. Zeker in Europa, waar genetisch materiaal het land vaak niet mag verlaten. Dankzij onze financieel-technische expertise en researchsamenwerking met IBM kunnen wij data lokaal opslaan en verwerken, terwijl we toch gebruikmaken van een wereldwijd netwerk. Duitse data worden in Duitsland gemonitord, geëncrypteerd én berekend. Hetzelfde geldt voor andere landen waar we actief zijn." "Een tweede speerpunt is accuraatheid", gaat Cobben verder. "Op een genoom van 3,3 miljard tekens garanderen we een maximale foutmarge van 0,001 procent, een aanvaardbare afwijking voor wetenschappers. Er zijn bedrijven die sneller werken, maar je wil niet de man of vrouw zijn bij wie een genetische mutatie over het hoofd gezien wordt." Dat snelle rekenwerk heeft een prijs. En daarin schuilt de derde troef van Bluebee. "We hanteren een servicegebaseerd prijsmodel: klanten betalen een vast bedrag voor de analyse, all-in. Ze hoeven geen software te kopen, geen computers te onderhouden, geen abonnement te nemen. Klinische labs en onderzoeksinstellingen loggen gewoon in op ons onlineplatform en kunnen meteen met grote hoeveelheden data aan de slag, die ze veilig kunnen delen. Dat is ook heel interessant voor diagnosecentra. Als zij een test ontwikkelen, kunnen ze die snel overal ter wereld uitrollen. Bovendien zit er een grote elasticiteit in ons systeem. Vanuit cloudcoördinatiecentra in Amsterdam en Dallas betrekken we rekencapaciteit van overal ter wereld, maar als er voor het proces minder capaciteit nodig is, kunnen we meteen krimpen", besluit Cobben. Tom Mondelaers