Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez is niet onder de indruk van de kritiek op zijn plannen. En nee, hij viseert niet alle managementvennootschappen, alleen diegene die alleen maar tot doel hebben belastingen te ontwijken.
...

Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez is niet onder de indruk van de kritiek op zijn plannen. En nee, hij viseert niet alle managementvennootschappen, alleen diegene die alleen maar tot doel hebben belastingen te ontwijken. JOHN CROMBEZ. "Goede vraag, want er is geen juiste definitie. De Nationale Bank hanteert wel een code voor managementvennootschappen, maar die is te beperkt. Ik wil misbruiken aanpakken in alle vennootschappen waarmee mensen zichzelf laten uitbetalen voor hun diensten." CROMBEZ. "Absoluut. Voor alle duidelijkheid: ik heb niets tegen managementvennootschappen op zich. Iemand die werkt voor verschillende opdrachtgevers heeft een perfecte reden om zich via een vennootschap te organiseren. Als hij zich een normaal loon laat uitbetalen en geen kunstmatige constructies creëert om belasting te ontwijken, is er geen probleem. Wel stel ik vast dat het aantal managementvennootschappen sterk is toegenomen, en de misbruiken ook. Klassiek verwijs ik naar de chirurg die een jacht inbrengt als beroepskosten. Een reëel geval, trouwens." CROMBEZ. "Omdat met creatieve constructies nog altijd misbruiken mogelijk zijn. Fiscaal specialisten trekken de lijn tussen wat ongeoorloofd is en wat niet. Er is momenteel te veel geoorloofd. We willen uiteindelijk teruggrijpen naar het oude rechtsmisbruikartikel 344 WIB, dat het parlement in 1992 goedkeurde." CROMBEZ. "Een goede zaak, want zo kunnen we de tweede versie verbeteren. Uiteindelijk willen we de subjectiviteit objectiveren. Ik besef dat het een delicate en complexe operatie wordt. Artikel 344 trok een duidelijke lijn, maar die lijn werd een grijze zone. Het parlement keurde in 1992 een wet goed om fiscale misbruiken aan te pakken, maar die raakte door een arrest van Cassatie in onbruik. Cassatie is sinds 2010 trouwens wat minder strikt in zijn houding tegen artikel 344. Het nieuwe wetsontwerp zal de oorspronkelijke doelstelling herstellen om fiscale misbruiken aan te pakken- net zoals dat ook in andere landen gebeurt. Verschillende juristen en fiscalisten gingen daar al publiekelijk mee akkoord." CROMBEZ. "Dit is geen hetze tegen dé ondernemers, enkel tegen degenen die over de schreef gaan. De overgrote meerderheid correcte belastingbetalers kan tevreden zijn omdat we oneerlijke concurrenten aanpakken. Ettelijke ondernemers mailden me dat sommige praktijken er ver over waren." CROMBEZ. "Zodra de crisis achter de rug is, kunnen we bespreken hoe we de lasten voor particulieren en bedrijven kunnen verlagen. Net zoals dat in het vorige decennium gebeurd is." CROMBEZ. "Neen. Dit behoort tot een pakket maatregelen, dat in totaal 300 miljoen moet opbrengen - zonder in detail te treden. We schuiven dus geen bedrag naar voren om daar achteraf een maatregel aan op te hangen. Dat zou te gek zijn. De antimisbruikmaatregel is niet budgettair gemotiveerd, maar bedoeld om het gedrag te veranderen." CROMBEZ. "Ik zit al een aantal jaren in de politiek en dat argument ken ik. Een manager die zich niet bezondigt aan misbruiken, moet niet naar het buitenland trekken. Ons plan zal leiden tot fiscale stabiliteit." CROMBEZ. "Correcte fiscalisten willen meewerken aan een beter fiscaal klimaat. Ik wist dat sommigen agressief zouden reageren op welke maatregel ik ook zou voorstellen. Elk voorstel voor meer fiscale duidelijkheid bestrijden sommigen te land, ter zee en in de lucht. Zij krijgen met mij te doen. Ik ga niet achteruit." CROMBEZ. "Dat is inderdaad cynisch en simplistisch. Mensen moeten geen schrik hebben voor meer rechtvaardigheid. Ik tel trouwens vrije beroepen en ondernemers onder mijn kiezers. Ook fiscalisten. Alsof ondernemers geen zin hebben om mee te werken aan een correct sociaal systeem." CROMBEZ. "Ik ben deel van de regering. Die voert het regeerakkoord uit. We trekken een scheefgegroeide situatie recht." "De overgrote meerderheid correcte belastingbetalers kan tevreden zijn omdat we oneerlijke concurrenten aanpakken"