België is maar een van de vele landen waarin Randstad actief is, maar het geldt wel als een van de voorlopers in de Nederlandse uitzendgroep, stelt Herman Nijns (54), de CEO van Randstad Group Belux. Met 1,598 miljard euro omzet in 2019 is Randstad België goed voor ongeveer 6,7 procent van de groepsomzet. "Wij hebben van alle afdelingen de grootste productportefeuille", zegt Nijns. "Randstad heeft hier een palet aan diensten verzameld onder de noemer Total Talent Architecture. Dat wil zeggen dat we niet alleen de instroom, maar ook de doorstroom en de uitstroom van talent beheren. Randstad is niet alleen een specialist in uitzendarbeid en tijdelijke aanwerving. We hebben vorig jaar meer dan 2500 mensen aan een vaste job geholpen, zonder dat ze eerst uitzendkracht waren. Uiteraard blijft uitzendarbeid zeer belangrijk. We plaatsen wekelijks 45.000 uitzendkrachten."
...

België is maar een van de vele landen waarin Randstad actief is, maar het geldt wel als een van de voorlopers in de Nederlandse uitzendgroep, stelt Herman Nijns (54), de CEO van Randstad Group Belux. Met 1,598 miljard euro omzet in 2019 is Randstad België goed voor ongeveer 6,7 procent van de groepsomzet. "Wij hebben van alle afdelingen de grootste productportefeuille", zegt Nijns. "Randstad heeft hier een palet aan diensten verzameld onder de noemer Total Talent Architecture. Dat wil zeggen dat we niet alleen de instroom, maar ook de doorstroom en de uitstroom van talent beheren. Randstad is niet alleen een specialist in uitzendarbeid en tijdelijke aanwerving. We hebben vorig jaar meer dan 2500 mensen aan een vaste job geholpen, zonder dat ze eerst uitzendkracht waren. Uiteraard blijft uitzendarbeid zeer belangrijk. We plaatsen wekelijks 45.000 uitzendkrachten." Sinds wanneer is Randstad België die weg ingeslagen? HERMAN NIJNS. "We spreken van Total Talent Architecture sinds 2014, maar al in 2005 hebben we in België de outplacementspecialist Galilei overgenomen. Sinds 2017 profiteren we van de overname van het Amerikaanse RiseSmart, een specialist loopbaanbegeleiding, coaching en outplacement. Voorts is onze portefeuille verbreed met de overname van AUSY, een specialist in hooggeschoolde profielen voor de IT-markt, finance en engineering. We bieden werk aan een kleine 600 ingenieurs." Versterkt dat brede palet aan gespecialiseerde diensten de winstgevendheid? NIJNS. "Randstad Belux had in 2018 een operationele winst van 100 miljoen euro op een omzet van meer dan 1,6 miljard euro. Dat maakt van de Belgische afdeling een van de meest winstgevende van Randstad Group." Hr-bedrijven, en uitzendspecialisten in het bijzonder, geven meestal vroeg signalen over de evolutie van de economische groei. Wat zijn de vooruitzichten? NIJNS. "Onze groei hangt sterk samen met de evolutie van het bruto binnenlands product. Sinds midden 2018 is er een heel lichte krimp. Voor de financiële crisis heb ik groeicijfers van 10 tot 15 procent op jaarbasis gekend. In 2007 werd Vedior overgenomen, dat nu Tempo-Team is geworden. Maar met de financiële crisis daalde de omzet met 25 procent. Sinds 2010 zijn we opnieuw beginnen te groeien, zij het in een lager tempo." Hoe zwaar weegt u in de Belgische markt? NIJNS. "In België heeft de uitzendtak van Randstad Group een marktaandeel van iets minder dan 30 procent. Dat is de instroompoot. In de outplacementsector zijn we met 25 procent ook het nummer één. In de branche van de poetshulp met dienstencheques zijn we met 6000 poetshulpen bij de grootsten. Via RiseSmart hebben we 14.000 mensen naar een baan begeleid." Wie zijn de grote concurrenten van Randstad op de wervingsmarkt? Zitten die bij de grote onlinezoekmachines, zoals Indeed.com, dat nu in handen is van het Japanse Recruit? NIJNS. "Er zijn de klassieke spelers als Adecco of Recruit. Randstad heeft Adecco wereldwijd ingehaald en is nu de grootste hr-groep. Dan volgen Manpower en Recruit. In België moeten we rekening houden met sterke lokale spelers." Vormen Facebook en Google for Jobs een bedreiging? NIJNS. "Google speelt een belangrijke rol. Steeds meer mensen zoeken werk via Google. Toch zie ik veel potentieel voor bedrijven als Randstad. Het valt nog niet mee contact op te nemen met Facebook of Google als je echt een probleem hebt. Randstad heeft 2400 mensen klaarstaan voor het geval er een klacht komt of advies nodig is. Wij meten hoe belangrijk menselijk contact is, en het blijkt ook voor jongeren de bepalende factor. Die kracht hebben de Googles en de Facebooks nog niet. Bovendien staan we digitaal zeer sterk, want onze website is een van de meest bezochte van België." Multinationals uit uiteenlopende sectoren zetten ook almaar vaker in op hr en selectie. Zo heeft The Coca-Cola Company Wonolo, een app die werknemers en werkgevers met elkaar in contact brengt. Taskrabbit, een onlinemarktplaats voor klusjesdiensten, is verbonden aan IKEA. Zijn dat concurrenten? NIJNS. "Randstad is aanwezig op die markt. In 2016 heeft het Twago gekocht, Europa's grootste onlineplatform voor freelance-opdrachten. We gebruiken die technologie bij onze klanten. De administratie, de sociale bijdragen van de freelancers handelen we allemaal zelf af. Ik vraag mij af hoe dat bij sommige andere platformen gebeurt. Hoe wordt een arbeidsongeval geregeld? Ik denk dat de vakbond daar beter eens gaat kijken." Er wordt veel gepraat over de impact van algoritmes op het selectieproces. Maakt software voor automatische matching de uitzendconsulenten op termijn niet overbodig? NIJNS. "Wij gebruiken en ontwikkelen artificiële intelligentie, maar dat heeft niet tot één consultant minder geleid. Ik zie ons meer mensen tewerkstellen via de digitale processen. De matching verbetert. Als je nu op zoek gaat naar een profiel, krijg je dankzij de digitale tools meteen vier valabele kandidaten en kan je aan de slag." Hindert de rigide Belgische arbeidsmarkt de groei van Randstad Group? NIJNS. "Ja. De arbeidsmarkt zit voor een deel op slot, er zijn veel vacatures en te weinig kandidaten. Er kunnen nog maatregelen worden genomen, zoals een beperking in de tijd van de werkloosheidsuitkeringen. De VDAB kan zich nog meer inzetten om de niet-actieve arbeidsreserve aan te spreken." Vorig jaar uitte u in een interview uw ergernis over de kieskeurigheid van werklozen, waardoor poetshulp een knelpuntberoep wordt. Blijft u bij dat standpunt? NIJNS. "Dat moet ik even nuanceren. Het is zonde dat laaggeschoolden niet naar dat soort werk worden geleid. Ik onderschat het werk van de poetshulpen niet. Ons arbeidsmarktsysteem maakt dat mensen inactief kunnen blijven. Ik wil niet spreken over activering maar over waardering. Ik ga ervan uit dat iedereen graag werkt, als hij of zij gewaardeerd wordt." De Vlaamse regering wil de rol van de VDAB als regisseur op de Vlaamse arbeidsmarkt versterken. Hebt u de indruk dat de private arbeidsbemiddelaars opzij worden geschoven in de begeleiding van werkzoekenden? NIJNS. "Als de VDAB de regie goed voert, is dat een prima zaak. Maar ze moet wel een duidelijke grens trekken tussen de regie en de actie in de arbeidsbemiddeling. Ik lees in het Vlaams regeerakkoord dat loopbaanbegeleiding een opdracht voor de VDAB is. Dat is nonsens. Het is een taak voor private spelers. De focus van de VDAB moet liggen bij de 500.000 mensen die zich niet op de arbeidsmarkt bevinden." Bent u jaloers op de flexibele Nederlandse arbeidsmarkt? NIJNS. "We kunnen leren van Nederland. De werkzaamheidsgraad ligt boven 80 procent. De flexibilisering heeft gewerkt. Kijk naar de ontwikkeling van e-commercebedrijven over de grens. Bedrijven hebben zich in Nederlands Limburg gevestigd en niet bij ons." Wat vindt u van het Nederlandse Borstlap-rapport, dat stelt de flexibilisering in het land is doorgeslagen, met meer dan een miljoen zzp'ers of zelfstandigen zonder personeel? Er worden vraagtekens geplaatst bij hun beperkte sociale rechten. NIJNS. "Daar vallen lessen uit te leren. Niet uitzendarbeid is een probleem in Nederland, wel de zzp'ers. Sommigen willen dat Nederlandse debat naar hier brengen, terwijl de twee arbeidsmarkten niet zomaar te vergelijken zijn." Uitzendarbeid is een van de weinige flexibele arbeidsvormen in België en krijgt veel kritiek van de vakbonden. NIJNS. "De kritiek van de vakbonden is een constante. Op zich heb ik daar geen probleem mee. Maar de ui tzendbranche is een van de meest gereguleerde sectoren. De vakbonden onderschatten de rol van uitzendarbeid als stapsteen naar de arbeidsmarkt voor groepen die het niet gemakkelijk hebben. De kritiek komt vooral in de media, de samenwerking tussen uitzendbedrijven en vakbonden verloopt op de werkvloer correct. Met onze inhouse-afdelingen zijn we in de bedrijven zelf aanwezig en onze consultants worden gewaardeerd."