Hieronder vindt u een verklaring van de afkortingen die in onze klassementen worden gebruikt.
...

Hieronder vindt u een verklaring van de afkortingen die in onze klassementen worden gebruikt. [{thinsp}]TOT. Het totaal van de brutopremies. Wordt verkregen door de levensverzekeringen te vermeerderen met de niet-levensverzekeringen. Tot deze post behoren niet de kosten voor een verzekeringspolis en het aanhangsel, noch de sommen verkregen voor rekening van derden. In het bijzonder de taksen op verzekeringscontracten, de bijdragen aan het Riziv, het Belgische Rode Kruis, de Veiligheidsfondsen tegen brand en ontploffing. Het totaal van de rubrieken 7101 en 7201 van de resultatenrekening. [{thinsp}]LEV. Het totaal van de brutopremies leven. Te vinden in rubriek 7201 van de resultatenrekening. [{thinsp}]BOAR. Het totaal van de brutopremies niet-leven. Zoals vermeld in het tweede deel van de resultatenrekening. Deze ratio omvat ook het product van de arbeidsongevallenverzekeringen. Om het bedrag te verkrijgen voor de werkelijke niet-levenspremies, dus zonder de arbeidsongevallen, moet men bijgevolg toelichting 10 raadplegen, die deze laatste uitsplitst volgens het type gedekt risico. Te vinden onder rubriek 810.017.10 van toelichting 10. [{thinsp}]AOG. Het totaal van de brutopremies voor arbeidsongevallen. Als dusdanig komt het bedrag niet voor in de balans omdat deze activiteit niet behoort tot de bevoegdheid van de Controledienst voor de Verzekeringen (CDV). Het bedrag kan echter wel worden berekend door aftrekking, met andere woorden door de bedragen vermeld in toelichting 10 te vergelijken met de bedragen die voorkomen in de resultatenrekening. Met andere woorden: het verschil tussen de rubrieken 7101 van de resultatenrekening en 810.017.10 van toelichting 10. [{thinsp}]NW.Nettowinst van het boekjaar. Te vinden onder rubriek 710/635 in geval van winst, onder rubriek 635/710 in geval van verlies. [{thinsp}]NW/EM. Het rendement van eigen middelen of return on equity. Dit is rubriek 710/635 (of bij verlies 635/710) in verhouding tot post 11 van het passief. [{thinsp}]NW/TA. Het rendement van de totale activa of return on assets. Dit is rubriek 710/635 (of bij verlies 635/710) in verhouding tot de totale activa. [{thinsp}]NW/AP.Nettowinst per werknemer.[{thinsp}]AP.Gemiddeld personeelsbestand van het boekjaar. Te vinden in rubriek 1003 van de sociale balans.