Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie worden er elk jaar wereldwijd 100 miljoen mensen aangestoken met het griepvirus. Zelfs in België blijft de ziekte een belangrijke doodsoorzaak. Volgens dr. Marc Van Ranst, specialist virologie aan de KU Leuven, worden er bij ons nog altijd 2000 sterfgevallen per jaar vastgesteld, overwegend binnen de risicogroepen van de bevolking.
...

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie worden er elk jaar wereldwijd 100 miljoen mensen aangestoken met het griepvirus. Zelfs in België blijft de ziekte een belangrijke doodsoorzaak. Volgens dr. Marc Van Ranst, specialist virologie aan de KU Leuven, worden er bij ons nog altijd 2000 sterfgevallen per jaar vastgesteld, overwegend binnen de risicogroepen van de bevolking. Het virus blijft erg besmettelijk en een bedrijf is dan ook een plek waar het zich makkelijk kan verspreiden. Toch zijn er erg weinig inentingscampagnes - vergelijkbaar met degene die worden gevoerd voor 60-65-jarigen en andere risicogroepen - die zich specifiek op het professionele milieu richten. "In functie van de intensiteit van de epidemie kan het soms interessant zijn voor een onderneming om haar personeel een vaccinatie aan te bieden," zegt dokter Van Ranst. "Als de werknemer besluit om zich te laten vaccineren, heeft hij 95% kans om geen griep te krijgen of hooguit een lichte vorm van de ziekte. In het tegenovergestelde geval loopt hij een risico van 10% tot 40% om tijdens de komende winter een week met griep thuis te zitten."Wat kost het zaakje? Het vaccin komt op 9,05 euro, exclusief de kosten voor de organisatie en de informatie aan het personeel. Voor een onderneming die meerdere duizenden werknemers telt, kan die rekening hoog lijken. "Bij een eerste campagne draait de respons van de werknemers rond 15% tot 25%," relativeert dr. Erik Carlier, directeur bij Arista, een dienst die ondernemingen helpt bij het implementeren van een welzijnsbeleid. Minder absenteïsmeNatuurlijk lukt het nooit om iedereen griepvrij te houden. Als het virus wordt aangeboden aan honderd werknemers, zijn er om te beginnen maar twintig die ook op het aanbod tot vaccinatie ingaan. "Daarenboven 'pakt' het vaccin niet bij 20% van de individuen," merkt Carlier op. Resultaat: van de groep van twintig zal slechts 80% worden geïmmuniseerd. Zestien werknemers dus. Als die niet zouden worden ingeënt en allemaal griep krijgen, blijven ze in doorsnee acht dagen afwezig. Met andere woorden: 128 dagen werkverlet. Tegen een gemiddelde kostprijs van 125 euro per dag afwezigheid, komt dat op 16.000 euro.Uiteraard zouden die zestien gevaccineerde werknemers niet allemaal de ziekte hebben opgelopen als ze de prik niét hadden gekregen. In een normaal seizoen wordt zo'n 7% tot 12% van de bevolking aangestoken met het virus. Dat komt in ons geval neer op een gemiddelde van 1,6 afwezigen per acht dagen, of dertien dagen afwezigheid tegen een kostprijs van 1625 euro. Een studie heeft bovendien uitgewezen dat een inenting het absenteïsme op het werk met 43% terugdringt.Gezien die cijfers lijkt het verwonderlijk dat het vaccin niet vaker wordt toegediend in ondernemingen, zeker als we ook nog eens de kostprijs van het gebrek aan actie in aanmerking nemen. Twee onderzoekers van de Universiteit Antwerpen hebben die kwestie in 1996 onder de loep genomen en hun studie werd ook opgemerkt door Prevent, het instituut voor preventie, bescherming en welzijn op het werk. Aan 91% van de patiënten die op doktersbezoek gingen voor griep, een verkoudheid, overspanning of lendenpijn, werd een getuigschrift voor werkonbekwaamheid afgeleverd. Gemiddeld bleven de zieken 4,4 dagen thuis. De directe kosten die daarmee gepaard gingen, bedroegen 465 euro per patiënt, waarvan negen tiende bestond uit loonlasten, uitkeringskosten en inkomensderving. Minder verliesIn de studie werd bovendien vastgesteld dat 85% van die kosten rechtstreeks ten laste is van de werkgever, hetzij 395 euro per individu. "En dat is maar een van de factoren van het economisch verlies dat de werkgever lijdt," merken de vorsers op. "Daarbij komen nog de kosten voor overuren, voor het aanhouden van reserveploegen, interim-werk, de daling van de kwaliteit, het verlies aan productiviteit, de weerslag op de klanten enzovoort."Het gevolg is dat steeds meer ondernemingen hun personeel een vaccinatie aanbieden, iets wat bijvoorbeeld Belgacom al sinds 1999 doet. "Vorig jaar gingen 3000 van de ongeveer 20.000 Belgacom-medewerkers op dat aanbod in, dat is 15%," zegt de woordvoerder van de telefoonmaatschappij. Kostprijs: 10.000 euro op een oorspronkelijk geraamd budget van 15.000 euro. "Van de 240.000 werknemers die we opvolgen, had 25% de mogelijkheid om zich te laten inenten. Zo'n 12.000 onder hen zijn ook echt een prik komen halen," vertelt dr. Carlier (Arista). "Dat aantal neemt overigens toe. Geschat wordt dat elke euro die in een dergelijke campagne wordt geïnvesteerd er twee opbrengt. En als de werkgever het vaccin niet aanbiedt, belet niets de werknemer om op eigen initiatief voor een inenting te gaan aankloppen bij zijn huisarts."Inenting is uiteraard niet het enige preventiemiddel, ook al is het wel het meest zekere. "Goed slapen, gezond eten, weerstand opbouwen met bijvoorbeeld een vitaminekuur en zich goed kleden, dragen er ook toe bij dat het rondwarende virus wordt afgeweerd," besluit dr. Erik Carlier. "Maar dat zijn raadgevingen die vaak het ene oor in gaan en het andere uit."Christophe Lo Giudice [{ssquf}]Elke euro die in een inentingscampagne wordt geïnvesteerd, brengt er twee op.