VIJF KENMERKEN.
...

VIJF KENMERKEN.Het Web is een verkorte vorm van de term World Wide Web (een wereldwijd web). Het is een gebruiksvriendelijk systeem voor de verspreiding van documenten die vijf specifieke kenmerken hebben : De documenten zijn onderling via hypertext-koppelingen verbonden. De gebruiker springt van het ene document naar het andere door een van de koppelingen met een muisklik te activeren. Een koppeling is verbonden met een woord of een illustratie op de webpagina. De standaard voor hypertext-koppelingen heet HTTP ( Hypertext Transfer Protocol). Deze koppelingen zorgen ervoor dat de verspreiding gebeurt via interactiviteit : de gebruiker zoekt zélf een document, ze worden hem niet automatisch toegestuurd (in tegenstelling tot het systeem van bijvoorbeeld de elektronische post of e-mail). De webpagina's die aan elkaar gekoppeld zijn, hoeven zich niet op éénzelfde computer te bevinden. In een Intranet, een netwerk binnen een bedrijfsomgeving, kunnen die pagina's zich bijvoorbeeld op verschillende plaatsen bevinden zonder dat de gebruikers zich daarvan bewust zijn. Op het Internet kan de ontwerper van een website een koppeling maken met een pagina die zich aan de andere kant van de wereld bevindt, vandaar de notie "wereldwijd" net.De documenten op het Web kunnen een multimediaal karakter hebben, maar dat is niet verplicht. Men kan namelijk alle andere bronnen integreren die door een computer geïnterpreteerd kunnen worden : geluid, numeriek beeld. De enige beperking is de capaciteit van de computers, van het netwerk, en van de aard van de overdracht via het Internet. Het Internet is in tegenstelling tot het telefoonnetwerk niet continu.Webdocumenten hebben geen formaat zoals de documenten van een tekstverwerkingsprogramma, maar wel een structuur. Een tekst die is voorbereid op een computer, is bedoeld om op papier te worden afgedrukt. Dat is niet zo voor een Web-pagina, omdat die op verschillende schermen moet kunnen verschijnen, afhankelijk van de schermgrootte van de eindgebruiker. Dat maakt het opstellen van Web-pagina's complexer. De beschrijvingstaal van deze laatste die is gecreëerd door het Cern, werd verder ontwikkeld door het normeringsconsortium W3C, en draagt de naam HTML ( Hypertext Mark-up Language). Web-pagina's zijn onafhankelijk van het type computer. Ze hebben geen weet van de compatibiliteitsproblemen die bestaan tussen de pc, Mac en andere computertypes. Ze worden verspreid door een "server-rogramma", waarvan er verschillende gratis zijn (dat van het Cern bijvoorbeeld). De gebruikers consulteren deze pagina's met behulp van een browser (navigatiesoftware), die eveneens gratis of heel goedkoop ter beschikking wordt gesteld door vooral Netscape (de Navigator) en Microsoft (de Explorer). Robert Cailliau heeft zelf één van die eerste browsers geprogrammeerd.