Dreigt het advocatenkantoor van Louis Verbeke (zie blz. 54) filiaal 44 te worden van een Britse megamaatschap? Reageert Verbeke: "Luister je naar de toekomst of luister je naar het verleden? Je moet het comfort van een lokale toppositie durven laten schieten voor een Europese positie, maar dan moet er ook zwaarder gevochten worden. De meeste mensen willen een strategieverandering, zonder er de kosten van te dragen. Ik had kunnen zeggen, 't zal mijn tijd wel duren, maar dat geldt niet voor de jongere partners. Ik wil niet dat onze advocaten druïden worden."
...

Dreigt het advocatenkantoor van Louis Verbeke (zie blz. 54) filiaal 44 te worden van een Britse megamaatschap? Reageert Verbeke: "Luister je naar de toekomst of luister je naar het verleden? Je moet het comfort van een lokale toppositie durven laten schieten voor een Europese positie, maar dan moet er ook zwaarder gevochten worden. De meeste mensen willen een strategieverandering, zonder er de kosten van te dragen. Ik had kunnen zeggen, 't zal mijn tijd wel duren, maar dat geldt niet voor de jongere partners. Ik wil niet dat onze advocaten druïden worden." Het advocatenkantoor Loeff Claeys Verbeke ( LCV, omzet 1,8 miljard frank, 26 vennoten) huwde het Britse wereldwijde advocatenkantoor Allen & Overy op 1 januari 2001. Wat met de voormalige vestiging in Amsterdam, de band met Luxemburg, de inspanningen in China? Zal Londen ervan profiteren en niet de Belgische maatschap? Wat is de manoeuvreerruimte van de Belgen van Allen & Overy? Verbeke: "LCV is altijd een first mover geweest en dan vang je de maximale kritiek. We waren nummer één voor een alliantie, de eerste voor de Benelux-strategie, de eerste voor de keuze voor een internationale maatschap. Onze doortastendheid zet de andere leidende advocatenkantoren onder druk om iets gelijkaardigs te ondernemen, voor hen was het comfortabeler geweest als wij nog niet zouden bewogen hebben." Internationale flirtNiet alleen de Brusselse advocaten, maar ook andere grote kantoren zijn bezig met een grondige maquillage voor hun internationale flirt. Het vroegere Stibbe Simont Monahan Duhot (een Belgisch-Nederlands fusiekantoor) werkt sinds kort onder de kernachtige naam Stibbe. De naamsverandering was minder delicaat nadat maître Simont een stap terug had gezet in de beheersstructuren. Vandaag is meester Rudy Nauwelaerts het Vlaamse aanspreekpunt van het kantoor. Nauwelaerts ontkent dat de internationalisering sneller verloopt onder druk van de concurrentie van Allen & Overy. "We werken al tien jaar goed samen onder de Belgisch-Nederlandse paraplu, aangevuld in 1992 met een Franse uitbreiding. We zullen ons niet in Angelsaksische avonturen storten." Dat de cliënten zijn UK-link vragen, weet Nauwelaerts ook wel. "Stibbe werkt met doorgedreven samenwerkingsmodellen, zonder dat we per se moeten fusioneren," redeneert hij. "Die samenwerking gebeurt wereldwijd, onder meer met grote jongens als Skadden Arps en Slaughter and May. Ik weet wel dat sommige confraters menen dat zo'n samenwerking niet efficiënt is, maar wij ervaren het tegendeel." Een en ander neemt niet weg dat Stibbe uitkijkt naar eventuele nieuwe partners, ook in Groot-Brittannië. "Wij zijn geen blinde vinken. Onze deur staat open." De Stibbe-advocaat wijst erop dat slechts één van de grotere kantoren opteert voor het continentaal-Britse samenwerkingsmodel: De Bandt, Linklaters & Alliance. "Als er één kantoor is dat zich aangespoord kan voelen door Loeffs strategie, zijn zij het," meent hij. Jean-Pierre De Bandt, naamgever van de grootste lawfirm in Brussel, blijft er kalm bij. Ja, er zijn al drie jaar gesprekken met Linklaters over een verregaande samenwerking. Neen, het kantoor voelt de hete adem van A&O niet in de nek: "We praten verder op ons tempo, en werken al samen waar het kan, zoals voor onze Europese rechtspraktijk en in Praag. Het kan zijn dat we één van de volgende maanden een en ander concretiseren, maar dat staat los van A&O/Loeff. In ieder geval opteren wij voor een andere stragegie dan Loeff. Wij wensen het kantoor niet op te splitsen in advocaten die vertrekken en confraters die in een Londense samenwerking stappen. Ons kantoor blijft bestaan." Vlamingen over de grensBelgië is geen land van multinationale klanten. Wim Dejonghe, managing partner van Allen & Overy België: "Vroeger was er inderdaad weinig internationale vraag, vandaag begint een starter en een groeier dadelijk Europees. Waar zijn de Vlaamse ondernemers mee bezig? Ter Beke kijkt Europees, Koramic heeft 190 fabrieken in het buitenland, Omega Pharma verrichte recentelijk zes overnames, allemaal in het buitenland. KPMG stelt voor het tweede jaar vast dat België meer kapitaal exporteert dan importeert. De economie van Antwerpen zit in buitenlandse handen, tot nu toe waren we daar een kleine onderaannemer, nu kunnen we mee in de serieuze business door het netwerk van Allen & Overy. We hebben de culturele pasvorm om met Duitsers, Engelsen, Fransen, Amerikanen en Nederlanders samen te werken. De transacties op de Angelsaksische kapitaalmarkten worden gedomineerd door vijf advokatenkantoren, we zitten bij één van die vijf." Vult Verbeke aan: "We vormen de grootste club binnen Allen & Overy, 360 van de 1800 advocaten. Er zijn 60 ex-Loeffers op 300 partners en we zien alle maten terug van Amsterdam en Luxemburg." LCV is Verbekes kind en transformeert, goede vrienden stappen op en de vraag wordt gesteld, door naijverige concurrenten, of de inspirator van veel moois bij LCV over twaalf maanden nog aanwezig zal zijn bij Allen & Overy België. Louis Verbeke draaide op een charismatische manier het middelmatige kantoor Loeff Claeys Verbeke om tot een succesnummer in de Belgische zakenadvocatuur. Zeven op tien van de Vlaamse IPO's passeerden langs LCV en dat werd een belangrijke opsteker voor de maatschap. Een ex-advocaat van LCV: "De sky is the limit werd het bedrijfsgevoelen. Op een bepaald ogenblik luisterde Louis Verbeke minder en minder naar zijn omgeving. Een kwartet jonge Turken bij LCV, waaronder de huidige voorzitter Wim Dejonghe, vuurde hem aan om een global strategy te ontwikkelen. Zij hadden het gemakkelijk, want zij leefden van doorverwijzingen ( referrals) van internationale kantoren en dienden niet te knokken voor honoraria bij Belgische klanten." Meent Dejonghe: "Het zijn niet de jonge Turken die gestimuleerd hebben, Verbeke was de strateeg en de voortrekker." Verbeke: "Er zijn twee fasen. De eerste is luisteren en nadenken, dat duurde in ons geval véél jaren. De tweede is de uitvoering, dan hoef je niet meer te piekeren. Kijk naar het paard dat over een beek moet springen, de aanloop is gemakkelijk, maar als het zweeft boven het water, het grondcontact verloren heeft, is het moeilijk. Nogal wat paarden nemen een aanloop en durven niet verder. Een aantal medewerkers heeft niet voor de verandering gekozen, dat is hun volste recht en neem ik hen niet kwalijk."Het is onplezierig om je naam te zien verdwijnen van een maatschap als je een naampartner bent, mijmert Verbeke: "Een klassiek probleem is dat bij de fusies van advocaten, de stichters niet graag hun naam zien verdwijnen. We hebben Allen & Overy een jaar geleden gezegd dat ijdelheid bij ons geen punt is. We hadden de kans om onze naam te laten uitdoven tegen 2006, maar kozen meteen voor een internationale merknaam." Frans Crols Hans Brockmans