trends.be
...

trends.be Politieke chaos schadelijk op lange termijn.De novemberbijeenkomst van de ECB zorgde niet echt voor grote verrassingen. Zoals algemeen werd verwacht liet ze de beleidsrente ongewijzigd op 4 %. In haar perscommuniqué wees de ECB opnieuw op de neerwaartse groeirisico's, maar legde vooral de nadruk op de toegenomen inflatierisico's. De tweede golf van de krediet- en liquiditeitscrisis op de financiële markten stemde de ECB schijnbaar nauwelijks pessimistischer over de economische groei. De persmededeling verwees zelfs uitdrukkelijk naar de recente sterke kredietgroei in de eurozone als bijkomend risico voor de inflatiedoelstelling van de ECB. De inflatievooruitzichten voor 2008 werden meteen ook opgetrokken tot 2,5 %, een stuk boven de inflatiedoelstelling van 2 %. ECB-voorzitter Trichet gaf bovendien aan dat 'de ECB klaarstaat om tegenwicht te bieden aan de inflatierisico's' en lijkt daarmee het pad te effenen voor bijkomende renteverhogingen. Toch blijft de kans bijzonder klein dat het de komende maanden ook effectief tot een renteverhoging zal komen. Het conjunctuurplaatje in de VS is de voorbije maanden fors versomberd en dat terwijl de dollar nog steeds dicht tegen zijn zwakste niveau ooit tegenover de euro noteert. De recente opstoot van de inflatie in de Economische en Monetaire Unie (Emu) is bovendien volledig toe te schrijven aan hogere voedings- en olieprijzen. Tegen de achtergrond van een verwachte groeivertraging is de kans dat de opstoot van voedings- en olieprijzen zich ook vertaalt in zogenaamde tweederonde-effecten eerder klein. Dat lijkt overigens ook de mening van de ECB: voor 2009 voorziet ze slechts een gemiddelde inflatie van 1,8 %. Minder goede activiteitsdata zouden de ECB dan ook snel het geweer van schouder kunnen doen wisselen. Van de ECB wordt nochtans vaak gezegd dat zij veel meer dan haar Amerikaanse tegenhanger focust op haar inflatiedoelstelling en dat zij haar beleid pas in tweede instantie afstemt op de groei. Het verleden lijkt dat tegen te spreken: in mei 2001 liep de inflatie op tot maar liefst 3,1 % en toch verlaagde de ECB de beleidsrente toen een eerste keer met 25 basispunten. Vermits de economische groei in de eurozone verzwakt; zal de cavalerie van ECB wellicht snel te hulp komen.