Sources Alma is een Frans familiebedrijf dat in West-Europa 45 vestigingen beheert. Het bottelt onder meer het mineraalwater van Cristalline, Saint-Yorre, Saint-Amand, Pierval en Vichy Célestins, en is de marktleider in Frankrijk. Zopas investeerde Sources Alma ook in België. Het bedrijf bouwt een fabriek voor de recyclage van petflessen in Couillet, een deelgemeente van Charleroi. Het gaat daarvoor in zee met Suez, een van de wereldleiders in afvalverwerking.
...

Sources Alma is een Frans familiebedrijf dat in West-Europa 45 vestigingen beheert. Het bottelt onder meer het mineraalwater van Cristalline, Saint-Yorre, Saint-Amand, Pierval en Vichy Célestins, en is de marktleider in Frankrijk. Zopas investeerde Sources Alma ook in België. Het bedrijf bouwt een fabriek voor de recyclage van petflessen in Couillet, een deelgemeente van Charleroi. Het gaat daarvoor in zee met Suez, een van de wereldleiders in afvalverwerking. Tegen eind 2022 zou de fabriek operationeel moeten zijn. Dan zal ze 40.000 ton petflessen per jaar kunnen recycleren. Dat zal gebeuren op een site van Tibi, de intercommunale die het afval beheert in Charleroi. Het project gaat gepaard met een investering van 40 miljoen euro en zou voor zo'n veertig banen moeten zorgen. De overheid trok de investering aan en steunt die met een lening van de regionale investeringsmaatschappij SRIW. Het initiatief speelt in op twee actuele economische bezorgdheden: reshoring en de circulaire economie. De nieuwe fabriek zal afval verwerken waarvan het merendeel voordien naar het buitenland werd verzonden. Hoe zal de recyclage in Couillet gebeuren? De flessen worden gesorteerd, gewassen, vermalen en verwerkt tot korrels. Die worden gebruikt om nieuwe flessen te maken voor de Belgische markt. "Een toonbeeld van circulaire economie", zegt Luc Baeyens, de CEO van Sources Alma. "De hele keten wordt gebundeld: de productie van de flessen, het vullen, het transport, de distributie, de afvalinzameling, het vermalen en de recyclage. Dat is een unicum in de wereld. België mag daar trots op zijn." "Het afval hier verwerken is goed voor de economie, de werkgelegenheid en het milieu", weet Baeyens: "Ik werk dertig jaar in de sector. Een onderneming die niet begaan is met wat er van haar producten wordt, is gedoemd vroeg of laat te verdwijnen. We moeten zorg dragen voor onze planeet. Het zou belachelijk zijn niet na te denken over hergebruik en recyclage." De fabriek in Charleroi past in een breder plan. In 2019 nam de Waalse overheid zich voor haar afval zelf te recycleren, in plaats van herbruikbaar plastic naar China te sturen. Er kwam een oproep die voorstellen opleverde van over heel Europa en zelfs vanuit Noord-Amerika. De overheid koos de meest relevante projecten. De fabriek van Charleroi is het eerste voorstel dat wordt gerealiseerd. Later dit jaar volgt het startschot van nog twee projecten. Het eerste zal technische polymeren recycleren, zoals plastic met een hoge toegevoegde waarde. Polymeren worden onder meer verwerkt in huishoudtoestellen. De Canadese groep Lavergne is de drijvende kracht achter dat initiatief. Het tweede project richt zich op de recyclage van harde kunststof door Renewi, een recyclagemultinational. Die twee projecten zijn samen goed voor een investering van bijna 35 miljoen euro, waarvan de investeringsmaatschappij SRIW zo'n 15 miljoen voor haar rekening neemt.