Wat is het Waalse marshallplan?

In 2005 maakte de Waalse regering 1,5 miljard euro vrij om de Waalse economie in daaropvolgende vier jaar te moderniseren en de regio eindelijk in het kielzog van zijn welvarende buur Vlaanderen te krijgen. Dat relanceplan steunde op vijf pijlers. Ten eerste: competitiviteitpolen in onder andere logistiek, luchtvaart en life sciences. Secundo: ondernemerschap stimuleren via administratieve vereenvoudiging en steun aan bedrijven. De derde pijler had het over lagere bedrijfsbelastingen en de afschaffing van pestbelastingen zoals een gemeentetaks op drijfkracht. Tegen eind dit jaar moet ...

In 2005 maakte de Waalse regering 1,5 miljard euro vrij om de Waalse economie in daaropvolgende vier jaar te moderniseren en de regio eindelijk in het kielzog van zijn welvarende buur Vlaanderen te krijgen. Dat relanceplan steunde op vijf pijlers. Ten eerste: competitiviteitpolen in onder andere logistiek, luchtvaart en life sciences. Secundo: ondernemerschap stimuleren via administratieve vereenvoudiging en steun aan bedrijven. De derde pijler had het over lagere bedrijfsbelastingen en de afschaffing van pestbelastingen zoals een gemeentetaks op drijfkracht. Tegen eind dit jaar moet die belastingverlaging oplopen tot 1,7 miljard euro. De twee laatste pijlers hadden betrekking op de stimulering van innovatie en de verbetering van competenties. In april berekende het Waals Instituut voor de Statistiek (Iweps) dat het plan 27.239 jobs heeft gecreëerd, 115.076 mensen een opleiding heeft bezorgd en 1.250 nieuwe onderzoekers heeft aangetrokken. De effecten van het plan lieten zich ook stilaan voelen in de groeicijfers. In de periode tussen 1996 en 2005 groeide de Waalse economie op jaarbasis met slechts 1,7 procent, tegenover een Belgisch gemiddelde van 2,1 procent. Voor de periode 2006-2012 zouden de Waalse groeicijfers dichter bij het Belgische gemiddelde uitkomen (2 tegenover 2,2 %). Toch blijft de Waalse werkgelegenheidsgraad een probleem (58 tegen 66 % in Vlaanderen). Vooral de werkgelegenheidsgraad van laaggeschoolden (44,6 %) en jongeren (-24-jarigen: 23 %) ligt in Wallonië ontstellend laag. Ook de vooruitzichten zijn niet rooskleurig. Vlaanderen zou tegen 2012 uitkomen op 69 procent werkgelegenheidsgraad terwijl Wallonië niet verder zou raken dan 59 procent. Eind april pakte Waals minister-president Rudy Demotte (PS) uit met een document van achttien pagina's dat de basis moet vormen voor een Waals marshallplan bis of 2.0. De volgende regering moet volgens Demotte werken volgens drie werven: duurzaam ondernemen en terreinontwikkeling, promotie van onderzoek en innovatie en meer aandacht voor opleiding. Vooral taalopleidingen boeken in Wallonië niet het gewenste resultaat. 80 procent van de Walen spreekt geen Nederlands of Engels. Het rapport van Demotte maakt ook geen gewag van concrete cijfers of bedragen. Het plan van Demotte kreeg zowel kritiek uit politieke als uit sociaaleconomische hoek. De Waalse MR-oppositie maakte brandhout van het project en zei dat het om een stunt ging van de uittredende PS-cdH-meerderheid. Het is dus zeer de vraag of het idee na 7 juni hernomen wordt. Volgens Waalse academici is het nog te vroeg voor een definitieve evaluatie van het eerste plan en is een tweede plan dus niet aan de orde. Ze zien ook de zin er niet van in als er niet concreet werk wordt gemaakt van een aanpak van de structurele werkloosheid. Ze zeggen bovendien dat een deel van de effecten van het eerste marshallplan eigenlijk moet worden toegeschreven aan de Europese steun voor Henegouwen. Die dooft uit, al krijgt Wallonië van 2007 tot 2013 nog 449 miljoen euro. Tussen 2000 en 2005 was dat nog 645 miljoen euro. (T) Door Alain Mouton