Terwijl het China-effect en het overaanbod van confectie in de wereldmarkt de prijzen naar beneden duwt, zodat Koreanen bijvoorbeeld hun machinepark vanuit Indonesië overbrengen naar Myanmar (Birma), regisseert Frederik Wittesaele in Bekasi bij Jakarta wat wel lijkt op een volautomatisch IT-bedrijf met een zelfs naar westerse begrippen hoge efficiëntiegraad. Waarom?
...

Terwijl het China-effect en het overaanbod van confectie in de wereldmarkt de prijzen naar beneden duwt, zodat Koreanen bijvoorbeeld hun machinepark vanuit Indonesië overbrengen naar Myanmar (Birma), regisseert Frederik Wittesaele in Bekasi bij Jakarta wat wel lijkt op een volautomatisch IT-bedrijf met een zelfs naar westerse begrippen hoge efficiëntiegraad. Waarom? Wittesaele: "Omdat Sioen Indonesia een langetermijninvestering is, anticiperen we op veranderingen in de relatieve arbeidskosten tussen productielanden. Denk aan China. We streven naar maximale toegevoegde waarde voor de klant: technisch advies in materialen, nieuwe ontwikkelingen, flexibiliteit in de productie en in logistiek. We gaan met hen een langetermijnalliantie aan die hen zekerheid biedt over kwaliteit en de levering van een breed productengamma - van hoogtechnologische nicheproducten tot de meer klassieke modellen - en dat allemaal in één enkel aankooppunt. Automatisering en informatisering zijn daarbij cruciaal." Grondstofkost weegt zwaar door, omdat Sioen high end-producten maakt. Nauwgezette controle van de goederenstromen beperkt de verliezen ( waste loss). Leveringstermijnen aan de klant worden geoptimaliseerd door informatie-uitwisseling in real time uit honderden werkorders in de productielijnen. Meerwaarde bij scherpe prijzen. De meeste confectieateliers in Azië concurreren zich dood zonder de beseffen dat lage prijzen niet langer de doorslag geven, omdat alle concurrenten van de klant ook overal goedkoper kunnen inkopen. Beter opgeleid personeel is een logisch gevolg van informatisering. Strikte procedures vereisen immers ook meer kennis en verantwoordelijkheidszin bij de werknemers. Betere kostencontrole is een bijkomend logisch gevolg en betekent winst voor het bedrijf. 'Sociale verantwoordelijkheid' is in confectie een heet hangijzer waar Sioen Indonesia niet omheen kan, veeleer vanwege Amerikaanse dan Europese maatstaven die worden opgelegd door klanten. "Een contract met Amerikaanse bedrijven is zo dik als een telefoonboek en daarbij horen strenge sociale en ethische gedragscodes. Deze aankopers maken gebruik van gespecialiseerde auditbureaus als Wrap (Worldwide Responsible Apparel Production) en SA 8000-certificaten," zegt Wittesaele. Europese klanten gaan dezelfde weg op. Quiksilver liet in 2002 de fabriek in Bekasi doorlichten. Van de vijftig leveranciers van Quiksilver in Azië, gecontroleerd volgens Quest (Quiksilver Ethical Standards of Trade), behaalde Sioen Indonesia de derde plaats. Twee Indonesische vakbonden zijn actief in de ondernemingsraad.