Het jongste jaar ging de financiële toestand van vele Oost-Vlaamse bedrijven onrustwekkend achteruit. Eind 2001 dreigde een faillissement voor 1558 van de 45.644 ondernemingen (3,41%). Eind augustus 2002 vertoefden er al 135 bedrijven méér in de gevarenzone, een toename van 9,5%. De cijfers stammen uit een onderzoek van de Kamer van KoophandelOost-Vlaanderen, uitgevoerd door de Hamse accountan...

Het jongste jaar ging de financiële toestand van vele Oost-Vlaamse bedrijven onrustwekkend achteruit. Eind 2001 dreigde een faillissement voor 1558 van de 45.644 ondernemingen (3,41%). Eind augustus 2002 vertoefden er al 135 bedrijven méér in de gevarenzone, een toename van 9,5%. De cijfers stammen uit een onderzoek van de Kamer van KoophandelOost-Vlaanderen, uitgevoerd door de Hamse accountant Marcel Verschelden, die hiervoor nauw samenwerkt met handelsinformatieverstrekker Graydon. Licht Verschelden toe: "We kregen van ondernemers opvallend veel negatieve verhalen over onder meer de strengere kredietpolitiek van de banken. Daarom wilden we voor onze traditionele analyse nu zo kort mogelijk op de bal spelen en de toestand eind augustus kennen." De studie analyseert de toestand van de ondernemingen aan de hand van zestien knipperlichten die tonen of een bedrijf in financiële moeilijkheden verkeert. Er wordt onder meer gelet op geprotesteerde wissels, een eigen vermogen dat onder de helft van het kapitaal duikt of een rentabiliteit die twee opeenvolgende jaren in het rood gaat.Bij de vergelijking van de vijf Oost-Vlaamse arrondissementen (Gent, Dendermonde, Oudenaarde, Sint-Niklaas en Aalst) scoort Dendermonde opmerkelijk beter. Eind 2001 floepten er bij 18,09% van de ondernemingen één of meer knipperlichten aan. In Aalst was dat 22,45%, in Gent 22,61%, in Oudenaarde 22,57% en in Sint-Niklaas 23,91%. Eind augustus 2002 bleek de kloof nog breder: 19,6 % in Dendermonde tegenover 26,01% in Aalst.Wellicht spruiten de betere Dendermondse cijfers voort uit het nauwgezette opvolgingswerk waarmee de Dendermondse handelsrechtbank drie jaar geleden begon. Via een on-lineverbinding met Graydon worden de ondernemingen in moeilijkheden snel opgespoord en door de kamer voor handelsonderzoek van de handelsrechtbank opgeroepen. Voorlopig boeken de bedrijven in de ambtsgebieden van de zusterhandelsrechtbanken van Aalst en Sint-Niklaas nog geen betere resultaten. In Dendermonde zelf is men echter al langer bezig met de opvolging.Willy Van Damme [{ssquf}]