Wat is BHV?

BHV of Brussel-Halle-Vilvoorde is een aberratie binnen het federale België. Het is de enige kieskring die over twee taalgebieden loopt. Met als gevolg dat de Franstaligen in de Vlaams-Brabantse randgemeenten rond Brussel kunnen blijven stemmen voor Franstalige kandidaten uit het hoofdstedelijk gebied.
...

BHV of Brussel-Halle-Vilvoorde is een aberratie binnen het federale België. Het is de enige kieskring die over twee taalgebieden loopt. Met als gevolg dat de Franstaligen in de Vlaams-Brabantse randgemeenten rond Brussel kunnen blijven stemmen voor Franstalige kandidaten uit het hoofdstedelijk gebied. Bovendien laat het gerechtelijke arrondissement BHV toe dat Franstaligen uit pakweg Hoeilaart of Grimbergen hun juridische dossiers in het Frans laten behandelen. Vlamingen uit Waterloo of Bevekom kunnen dat niet. Een absurde en discriminerende situatie, en daar moet een oplossing voor worden gevonden. BHV kwam opnieuw op tafel door het laten samenvallen van de kieskringen met de provincies. Leuven en Brussel-Halle-Vilvoorde vormen daar uitzonderingen op. Voor het Grondwettelijk Hof kan dat niet. De Vlamingen grijpen zijn uitspraak aan om te beletten dat Franstaligen in Vlaanderen op kandidaten uit Brussel kunnen blijven stemmen, terwijl Vlamingen in Wallonië dat niet kunnen. Vlamingen eisen al langer dan vandaag de splitsing van het kiesarrondissement BHV, zodat Brusselse politici niet langer in Vlaams-Brabant stemmen kunnen ronselen. Franstalige partijen zien dat niet zitten - vooral de MR, die in zijn rangen het FDF heeft. Dankzij de huidige situatie haalde de MR bij de jongste parlementsverkiezingen, op 10 juni, een klinkende overwinning in Vlaams-Brabant. FDF-topman Olivier Maingain wist meer dan 40.000 voorkeurstemmen op zijn naam te krijgen. Hij haalde er meer in het kanton Zaventem dan in Brussel-stad. Voor de Franstaligen is het vooral een kwestie om die stemmen in de Brusselse rand niet kwijt te spelen. Het dossier doet denken aan de Happartcrisis in de jaren 80. Toen kwam Voeren om de haverklap op de regeringstafel terecht en door die carrousel liepen sociaal-conomische dossiers grote vertraging op. Met BHV is het net hetzelfde. Met alle gevolgen van dien. Het BHV-akoord zal sowieso een onderhandeld akkoord zijn. Een van de pistes is een algemeen inschrijvingsrecht voor de Franstaligen in de Vlaamse rand. Die zouden in Brussel kunnen blijven stemmen. Een ander denkspoor, dat al door verscheidene onderhandelaars is afgeschoten, is een federale kieskring waarbij een aantal parlementsleden over het hele Belgische grondgebied wordt verkozen. In het voorjaar van 2005 stonden de paarse regeringspartijen dicht bij een akkoord. BHV werd niet gesplitst, maar herschikt. De inwoners van de Rand kregen de kans om hun stem in Brussel te blijven uitbrengen. Daarnaast kreeg de Franse Gemeenschap de mogelijkheid om culturele activiteiten te ontwikkelen in de faciliteitengemeenten rond Brussel. Dat was een brug te ver voor Spirit en de partij blokte het vergelijk af. Er moet een akkoord uit de bus komen en de piste-Delpérée, genoemd naar Francis Delpérée, grondwetspecialist en een van de CDH-onderhandelaars, lijkt de meest realistische: het principe van de dubbele stembrief. Bewoners van de Rand zouden de mogelijkheid krijgen om de keuze te maken tussen kandidaten van het arrondissement Halle-Vilvoorde en die van Brussel. Nadeel is dat de grondwet bepaalt dat elke kiezer recht heeft op slechts één kiesbrief. Maar voor elk constitutioneel probleem zijn er in België altijd oplossingen gevonden. Door Alain Mouton