Officieel heeft Maurits De Prins slechts één eigendom: een vijfde deel van de ouderlijke woning in Hingene, waar zijn moeder woont. De vele schuldeisers van De Prins moeten zich op dat deel van de woning storten. De fiscus alleen al heeft er voor 90 miljoen euro beslag op gelegd. En dan is er nog de NV Mijnen met een uitvoerbaar arrest van meer dan 50 miljoen euro. Andere schuldeisers maken geen schijn van kans.
...

Officieel heeft Maurits De Prins slechts één eigendom: een vijfde deel van de ouderlijke woning in Hingene, waar zijn moeder woont. De vele schuldeisers van De Prins moeten zich op dat deel van de woning storten. De fiscus alleen al heeft er voor 90 miljoen euro beslag op gelegd. En dan is er nog de NV Mijnen met een uitvoerbaar arrest van meer dan 50 miljoen euro. Andere schuldeisers maken geen schijn van kans. Andere beschikbare activa vinden is moeilijk. Een curator uit het kluwen van failliete vennootschappen die De Prins en zijn vrienden nalieten, stapte met een deurwaarder naar de woning in Temse waar het gezin De Prins sinds 1997 woont. Tevergeefs. De hele inboedel bleek eigendom van Immo De Berg. Gedelegeerd bestuurder van deze firma is Robert Scheers, al twintig jaar de trouwe zakenpartner van De Prins. Een andere bestuurder is de echtgenote van De Prins. Nog een andere woning in Temse die De Prins betrekt, is officieel zijn eigendom niet. Het huis is sinds januari 1997 eigendom van het Luxemburgse Immobilière Septime. Die onderneming kocht de woning voor 619.748 euro, waarop het nog eens 77.468 euro aan kosten moest betalen. Allemaal netjes cash betaald. Immobilière Septime werd op de dag van de aankoop in Luxemburg opgericht door Practical Development Inc., een vennootschap met maatschappelijke zetel op de Britse Maagdeneilanden. Practical Development werd eerder die maand opgericht. Alles wijst erop dat beide firma's speciaal werden opgericht om die woning te kopen. Officieel is deze woning in Temse dus niet van De Prins. "Het echtpaar De Prins betaalt daar maandelijks een huur van 3099 euro," zei advocaat Frank Van Leemput namens De Prins onlangs voor de rechtbank. De woning heeft een kadastraal inkomen van 2053 euro, wat een stevige onroerende voorheffing oplevert. Dat is een boel geld voor iemand die officieel onvermogend is. Zeker als je weet dat De Prins, voor hij naar de cel moest, reed met een Lexus waarvan de maandelijkse leasingkosten volgens de invoerder ongeveer 2500 euro bedragen. Alleen al de huur van het huis en de auto kosten maandelijks ongeveer 6000 euro. En dan zijn er nog de kosten van de vele gerechtelijke procedures waarin De Prins verzeild is geraakt. Zijn verdediging in het dossier-Superclub tot bij het Hof van Cassatie heeft hem vele tienduizenden euro's gekost. Brasschaatse golfclubDe vraag is waar hij de fondsen vandaan haalt om dit allemaal te bekostigen. Zoals is gebleken uit het dossier-Superclub verdiende hij aan zijn videoketen veel geld, bruto enkele tientallen miljoenen euro's. Onduidelijk is in hoeverre hij dat kapitaal soms moest delen met vrienden en partners.Een andere weinig bekende activiteit van De Prins betreft de Brasschaat Open Golf & Country Club, een florerend golf- en vastgoedproject in Brasschaat. Volgens business angel Leo Billion, de man van Software Holdings & Finance, gaf De Prins hem op zeker ogenblik een pakket aandelen van het golfterrein in pand, in ruil voor een privé-lening. Ook Frans Thibaut, de vroegere financier van De Prins, zegt dat De Prins vroeger niet alleen een gast van de Brasschaatse golfclub was, maar zeker ook mede-eigenaar. De Brasschaatse golfclub is een project dat oorspronkelijk door een aantal Koreaanse zakenlui werd gestart, maar dat door een fiscaal dispuut en onderkapitalisatie uiteindelijk failliet ging. De golfclub werd in juli 1995 voor het faillissement overgenomen, officieel door het duo Johannes Wilmink, een Nederbelg, en Dirk Jan Van de Heijning, een vroegere verzekeringsmakelaar. Van de Heijning stopte een deel van het geld dat hij met de verkoop van zijn verzekeringskantoor had verdiend in de Amerikaanse activiteiten van De Prins. Zo leende hij in augustus 1992 307.394 euro aan De Prins, die een interest van 18% beloofde. Of hij dat geld ooit heeft teruggezien, is onduidelijk. Van de Heijning ontkent noch bevestigt het verhaal van Billion en Thibaut. "Ik heb daar geen enkel commentaar op," zegt Van de Heijning, die een vriend des huizes van De Prins is en nog steevast in diens onschuld gelooft. Wilmink, afgevaardigd beheerder en sinds oktober 2000 enige eigenaar van de Brasschaatse golfclub, zegt nooit geweten te hebben dat zijn partner Van de Heijning optrad namens De Prins. Willy Van Damme [{ssquf}]Het volledige verhaal over de inkomsten en uitgaven van Maurits De Prins.Officieel heeft Maurits De Prins slechts één eigendom: een vijfde deel van zijn ouderlijk huis.