Aan de gretige klauwen van de Belgische fiscus ontsnappen dankzij Internet en de nieuwe technologieën ? Volgens fiscaal adviseur Clive Godfrey is dit best mogelijk.
...

Aan de gretige klauwen van de Belgische fiscus ontsnappen dankzij Internet en de nieuwe technologieën ? Volgens fiscaal adviseur Clive Godfrey is dit best mogelijk. C live Godfrey is fiscaal advizeur en gedelegeerd bestuurder van Fargo. Het is een man die men in Brussel maar al te goed kent omwille van zijn onbeschroomdheid en zijn "Amerikaanse" methoden. Met de geschriften van de goeroes van de informatiemaatschappij (zoals Bill Gates en Nicholas Negroponte) in zijn achterhoofd, voorspelt Godfrey een nooit eerder geziene aardverschuiving in ons fiscaal stelsel. "De Belgische fiscus zal volgens mij met lede ogen moeten toezien hoe steeds meer ondernemers, sterk geholpen door de nieuwe technologieën, tot delokalisatie overgaan," zegt Godfrey. TRUCS VOOR WERKNEMERS.Maar Godfrey heeft ook voor werknemers, die niet kunnen delokaliseren, oplossingen in petto : het stelsel van de grenswerknemers en de salary split. "Nederlandse, Franse en Duitse werknemers die in het Belgische grensgebied werken, maar die in hun eigen land, vlakbij de Belgische grens, wonen, worden belast in het land waar ze wonen," aldus Clive Godfrey. Een Belgische werknemer uit een grensdorp die als verblijfplaats een dorp net over de grens opgeeft, verbreekt alle fiscale banden met België en wordt belast volgens het stelsel van het buurland waar hij zijn officieel domicilie heeft. Alleen maar door zich in Frankrijk te domiciliëren (niet te ver van de grens om de verplaatsingskosten tot een minimum te beperken) kan men een bom geld uitsparen. Onze tabel Grenskaderleden in de zevende hemel toont dit duidelijk aan. Voor een gehuwd kaderlid met drie kinderen kan deze besparing zelfs oplopen tot één miljoen netto per jaar. Het voordeel is des te frappanter als men weet dat de Belgische grenswerknemer zijn Belgische sociale zekerheid behoudt (waarvoor minder betaald moet worden), maar toch door de (mildere) Franse fiscus belast wordt. Een andere techniek is de salary split. Dit fiscale mechanisme, waardoor men netto zo'n 25 à 40 % meer in het loonzakje kan krijgen, wordt helaas nog maar door een minderheid van de Belgische kaderleden toegepast, bijvoorbeeld door kaderleden die voor hun werk vaak in het buitenland verblijven. Concreet betekent dit dat Belgische kaderleden, die ook in België gedomicilieerd zijn, gemiddeld 49 % zwaarder belast worden dan hun collega's uit de vijf buurlanden (dus onze belangrijkste concurrenten). In de tweede tabel wordt overduidelijk aangetoond hoe gretig de Belgische fiscus wel in het loonzakje tast. DELOKALISATIE.Volgens futurologen als Alvin Toffler gaan we recht naar een economie van kennis en intelligentie toe. Bedrijven en de werknemers uit die nieuwe economie zullen extra gevoelig zijn voor de fiscale en sociale kosten van hun lokalisatie. Vooral omdat intellectuele prestaties, net zoals kapitalen reeds langer doen, nu ook in de vorm van elektronische impulsen de wereld rond gestuurd worden. De intelligentie-economie zal de breuk van de geografische band tussen de ondernemer en zijn bedrijf bevestigen. De simplistische logische deductie "wie in België woont, moet in België belastingen betalen" zal geen bestaansreden meer hebben. Voor Clive Godfrey zullen in de toekomst intellectuele arbeiders onderling contact houden en samenwerken via een centrale computer die op een (vanuit fiscaal en sociaal oogpunt) strategische plaats wordt opgesteld : de plaats waar de maatschappelijke zetel en de zetel van de directie zich bevindt.Geconfronteerd met een dergelijke delokalisatie mag verwacht worden dat de fiscus belasting zal heffen op de gebruikers van diensten. Wat Clive Godfrey doet besluiten : "Ik vraag mij af waarin de deugdelijkheid kan liggen van een dergelijke reactie, die ons trouwens zou terugbrengen tot een primitieve fiscaliteit. Immers, wat zal de fiscus doen wanneer blijkt dat alle bedrijven, die gebruik maken van die diensten, zelf even virtueel zijn ?"A.F.CLIVE GODFREY (FARGO) De fiscus zal alleen maar machteloos kunnen toekijken op de inbreng van nieuwe technologieën inzake delokalisatie.