Mijn Belgische werkgever vraagt me vanuit België in Nederland, Duitsland en Frankrijk te werken. Hij wil dat ik voor een deel van mijn prestatie een arbeidsovereenkomst teken met buitenlandse bedrijven van dezelfde groep. Kan ik mijn bijdragen voor de sociale zekerheid in België blijven betalen?

Voor een werknemer die in meerdere EU-lidstaten aan de slag is voor zijn werkgever, is het belangrijk te weten volgens welk nationaal stelsel sociale zekerheid wordt betaald. Dat stelsel zal bepalen welke bijdragen de werkgever en de werknemer moeten betalen en hoe de sociale bescherming eruitziet. Op 1 mei 2010 werden de regels vernieuwd die bepalen welk socialezekerheidsstelsel van kracht is, en sindsdien zijn die regels ook nog eens aangepast.
...

Voor een werknemer die in meerdere EU-lidstaten aan de slag is voor zijn werkgever, is het belangrijk te weten volgens welk nationaal stelsel sociale zekerheid wordt betaald. Dat stelsel zal bepalen welke bijdragen de werkgever en de werknemer moeten betalen en hoe de sociale bescherming eruitziet. Op 1 mei 2010 werden de regels vernieuwd die bepalen welk socialezekerheidsstelsel van kracht is, en sindsdien zijn die regels ook nog eens aangepast. Zolang de functie gelijktijdig in verschillende EU-lidstaten wordt uitgeoefend en er ten minste nog 25 procent van de totale overeengekomen arbeidstijd (of verloning) wordt gewerkt in de woonstaat -- in dit geval België -- zul je via de Belgische werkgever in België socialezekerheidsbijdragen moeten betalen aan de RSZ. Dat gebeurt op het totale brutoloon volgens de Belgische reglementering. Dat een deel van het inkomen fiscaal belast wordt in een ander land, verandert daar niets aan. Dat komt omdat er voor de personenbelasting op fiscaal niveau nog geen Europese coördinatie is. Vooral de interne fiscale reglementering en bilaterale verdragen bepalen waar de sociale zekerheid verschuldigd is. Dat je Belgische sociale zekerheid afdraagt op je brutoloon, kan gevolgen hebben in het land waar je gedeeltelijk belastingen betaalt, bijvoorbeeld voor de aftrekbaarheid van persoonlijke RSZ-bijdragen. Zelfs als je minder dan 25 procent in België zou werken, maar wel nog exclusief voor de Belgische werkgever, blijft toch het Belgische stelsel van toepassing. Dat kan veranderen als je behalve voor je Belgische werkgever ook gelijktijdig werkt voor een andere werkgever (van dezelfde groep) in één andere EU-lidstaat. In dat geval moet je toch nog ten minste 25 procent in België werken voor je Belgische werkgever opdat de Belgische reglementering van toepassing zou zijn. Is dat niet het geval is, dan zal het stelsel van het land van toepassing zijn waar de andere werkgever gevestigd is. Dat is nieuw sinds 28 juni 2012. Voor de werknemers die al voor die datum onder het Belgische stelsel werkten, maar minder dan 25 procent in België werkzaam waren, blijft gedurende een overgangsperiode van tien jaar het oude stelsel gelden. Dat is enkel het geval zolang de situatie niet wijzigt en men niet zelf expliciet kiest voor de nieuwe aanwijsregel. Zijn er meerdere werkgevers van wie er ten minste twee gevestigd zijn in verschillende lidstaten, andere dan de woonstaat, dan is het Belgische stelsel toch geldig, ook als er minder dan 25 procent wordt gewerkt.Hebt u een juridische vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar benny.debruyne@trends.be.Frank Ruelens, partner BDO Juridische Adviseurs CVBA