Trends vernam uit zeer goed ingelichte bronnen dat de Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUM) overweegt de krantendivisie af te stoten. In tegenstelling tot de twee andere afdelingen van de VUM, de drukkerij en diversificatieholding Sydes, doen de kranten het slecht. Het bericht wordt ontkend door de voorzitter van de raad van bestuur, Thomas Leysen, hierover door ons ondervraagd.
...

Trends vernam uit zeer goed ingelichte bronnen dat de Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUM) overweegt de krantendivisie af te stoten. In tegenstelling tot de twee andere afdelingen van de VUM, de drukkerij en diversificatieholding Sydes, doen de kranten het slecht. Het bericht wordt ontkend door de voorzitter van de raad van bestuur, Thomas Leysen, hierover door ons ondervraagd. Nochtans is het een publiek geheim bij de VUM-redacties dat Leysen bijzonder ontevreden is met de resultaten van de krantendivisie en dat hij zijn aandacht volop aan zijn loopbaan bij Union Minière besteedt. Volgens de bronnen is de Nederlandse Perscombinatie ( NRC Handelsblad, Parool, Volkskrant, Trouw) de belangrijkste kandidaat om de VUM-kranten ( De Standaard, Het Nieuwsblad-De Gentenaar, Het Volk) over te nemen. De Standaard is ongeveer een jaar geleden onderhandelingen begonnen met het NRC Handelsblad over de overname van artikels. Onze bronnen situeren het herstructureringsplan van de VUM, het zogenaamde 'Plan 2001', in de context van de overname. Dat plan voorziet onder andere in een sanering van de kranten, die zou leiden tot het verdwijnen van meer dan vijftig journalisten. Dat gebeurt door natuurlijke afvloeiingen, het aanmoedigen van brugpensioen en het vervangen van journalisten die zich volgens de directie niet kunnen aanpassen aan de nieuwe noden van de groep. Door onvrede op de redactie hebben verscheidene ervaren journalisten Het Nieuwsblad al verlaten en bij De Standaard neemt naar verluidt de spanning tussen de redactie en hoofdredacteur Peter Vandermeersch toe. In een eerste fase werd de Antwerpse titel 't Stadt geschrapt nadat hij een put van 70 miljoen frank had gelaten. Vervolgens wil de directie in een "synergie-operatie" de sportredacties van Het Nieuwsblad en Het Volk laten samensmelten, waarop de nieuwsredacties zouden volgen. Deze operatie moest de directie echter stopzetten na protest van het personeel. De directie wil de onderhandelingen over Plan 2001 zo snel mogelijk voortzetten, maar de bonden weigeren te onderhandelen vooraleer een ernstig gesprek gevoerd wordt over een aantal managementbeslissingen. De oplage van Het Nieuwsblad-De Gentenaar daalt, terwijl die van De Standaard in de eerste helft van dit jaar licht gestegen is. Maandelijkse cijfers worden sedert juni dit jaar niet langer onder het personeel verspreid. Tot dan was dat gebruikelijk. De gestegen oplage van De Standaard wordt toegeschreven aan de verschillende promotiecampagnes en aan de speciale gratis editie (oplage 350.000 exemplaren) in samenwerking met Lernout & Hauspie Speech Products. In juli daalde de oplage van De Standaard tegenover dezelfde maand verleden jaar, ondanks de regeringsvorming en de dioxinecrisis.