Welke truc heeft minister van Begroting Johan Vande Lanotte ( SP.A) dit jaar in petto om de inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen? De voorbije jaren slaagde hij er telkens in om via eenmalige inkomsten - denk maar aan de UMTS-licenties of de overname van het Belgacom-pensioenfonds - de pijnlijke tekorten te verdoezelen.
...

Welke truc heeft minister van Begroting Johan Vande Lanotte ( SP.A) dit jaar in petto om de inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen? De voorbije jaren slaagde hij er telkens in om via eenmalige inkomsten - denk maar aan de UMTS-licenties of de overname van het Belgacom-pensioenfonds - de pijnlijke tekorten te verdoezelen. Misschien kan de rode excellentie dit keer gaan aankloppen bij zijn vrienden van de Nationale Bank, iets wat hij in het verleden al wel eens vaker heeft gedaan. Een eerste denkpiste is een verhoging van het dividend voor de aandeelhouders van de Nationale Bank. Dit jaar kregen de aandeelhouders - de helft van de aandelen is in handen van de overheid, de resterende 200.000 aandelen zitten verspreid onder het publiek - een brutodividend van 65,33 euro, wat bij een huidige koers van 2750 euro overeenkomt met een dividendrendement van 2,38 procent. Een mager couponnetje voor een aandeel dat door de directie wordt voorgesteld als een geïndexeerde obligatie. Een gedeelte van de winstbestemming is bepaald door de statuten, maar de toewijzing van de hoofdbrok is nog altijd een bevoegdheid van de Regentenraad. Indien, uitgaande van een vergelijkbaar winstcijfer, de Regentenraad volgend jaar zou beslissen om de volledige beschikbare winst uit te keren, dan zou het brutodividend kunnen oplopen tot 210 euro. Een niet te versmaden extra inkomst van bijna 30 miljoen euro voor vadertje Staat. Dit is echter maar een peulschil vergeleken met de mogelijke opbrengsten van een nationalisatie van de Nationale Bank. Insiders menen dat een uitkoopbod van 4000 euro, wat een premie van 45 procent inhoudt tegenover de huidige beurskoers, zeker kans van slagen heeft. Beurshuis Puilaetco, dat intussen is opgegaan in KB Lux, waagde zich vorig jaar ook aan een waardebepaling en in het meest optimistische scenario kwam analist Christophe Jonlet uit op 10.039 euro per aandeel. Daarmee zou de overheid 1,2 miljard euro rijker worden en met dat geld kan Vande Lanotte al een redelijke bres in zijn begroting stoppen. D.V.T.